2017. április 30.

OnlinePlusz - 2009/11. Középkor

Az idő folyása | részletek
Szerző: Csukovits Enikő A középkorban jószerével a teljes lakosság úgy élte le az életét, hogy annak fontos dátumait nem tartotta számon. Árpád-házi Margit 1276-ban lefolytatott szentté avatási perének tanúbizonysága szerint a nyúlszigeti apácák több mint egynegyede nem volt tisztában a saját korával. "Mikoron bizonyságot tőn Szent Margit...
A 12. századi reneszánsz | részletek
Szerző: Somfai Anna A 15. századi Itáliában egyre inkább tért hódított az a gondolat, hogy az antik világ újraéledésének korát élik. Innen a kor elnevezése is: reneszánsz, vagyis újjászületés. Pedig a közbeeső idő sem tekinthető szomorú közjátéknak. A középkorban elevenen éltek a klasszikus hagyományok, és az antikvitás forrásainak...
Vadon és civilizáció. A középkori erdő világa | részletek
Szerző: Sz. Jónás Ilona Az erdő a termőföld ellentéte. A középkori civilizáció számára a vadont, a barbárságot jelentette. De az erdő, ha kellett, menedéket nyújtott, táplálékot adott, s bár veszedelmes világ volt, sűrű, sötét rejtekében a csodák sem maradtak el. A kalandot, szerencsét, szerelmet vagy üdvösséget kereső ember útja egyaránt az...
Vázszerkezetes építkezés | részletek
Szerző: Endrei Walter Európa technikai hegemóniája a középkorban gyökerezik. Az arab kalifátusok, Bizánc vagy éppen Kína műszaki színvonalukat tekintve a 14-15. századig fölényben voltak, selyemszöveteiket, kerámiájukat, fegyvereiket nyugaton nemcsak becsben tartották, hanem utánozták, hamisították. Az európai kézműves és mérnök azonban nem...
Egy történelmi szakkifejezés története. Felejtsük el a feudalizmust? | részletek
Szerző: Hahner Péter Mint mindennek, a történelmi fogalmaknak is megvan a maguk  története: megszületnek, átalakulnak, és nemegyszer eredeti jelentésüket elveszítve egészen új jelenségekkel kapcsolódnak össze. Így van ez a feudalizmus fogalmával is. Talán érdemes megvizsgálnunk, mit őrizzünk meg és mit felejtsünk el belőle. Az 1989-90-es...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Varannai Zoltán
Numerus clausus - részletek
Szerző: Kiss F. József
Bajcsy-Zsilinszky és az Erdély-kérdés. A független nemzeti létezés joga - részletek
Szerző: Losoncz Miklós
Az Európai Unió - részletek
Szerző: Szilágyi Péter
A katonai demokrácia pszeudoállama - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
A női viselet reformja a századfordulón - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Az égi szerelem. Misztika és erotika a középkorban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek