2017. október 22.

OnlinePlusz - 2015/2.

A Lex Apponyi | részletek
Szerző: Katus László A Lex Apponyit véleményem szerint a dualizmus kori magyar államnyelv oktatásának történeti fejlődése tükrében kell értékelni, legalábbis én így értékelem és a nemzetiségi politikusok és a nemzetiségi egyházak is így értékelték. 1868. évi népiskolai törvény úgy intézkedett, hogy "Minden növendék anyanyelvén...
Afganisztán szerepe és a tálibok | részletek
...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Pölöskei Ferenc
A két Tisza - Tisza István és Tisza Kálmán kettős portréja - részletek
Szerző: Bodor Kata
A műgyűjtés királynője. Peggy Guggenheim - részletek
Szerző: Hajdu Lajos
A rendi monarchia - részletek
Szerző: Mezey Barna
Büntetőjog és szexualitás Magyarországon. A nemi bűncselekmények megítélésének változásai (16–19. század) - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Európa közös gyökerei. Gondolatok Bronislaw Geremek új könyve kapcsán - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek