2017. december 13.

OnlinePlusz - 2015/3.

Nemzetőrök, polgárőrök, népőrök. A Károlyi-kormány karhatalmi szervei | részletek
Szerző: Révész Tamás  Az 1918-1919-es évek forradalmi átalakulásai kapcsán mind a mai napig rengeteg ellentmondást találunk a magyar történetírásban. Az elmúlt majdnem száz évben a legtöbb vita - elsősorban aktuálpolitikai érzékenységük miatt - olyan témákról zajlott, mint például a vörös- és a fehérterror, vagy éppen a szomszédos országokkal szembeni fegyveres...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Péter Katalin
Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban - részletek
Szerző: Bertényi Iván
A magyar királyi udvar tisztségviselői a középkorban - részletek
Szerző: Szabó Béla
Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái - részletek
Szerző: Somogyi Éva
A mi birodalmunk lett - Közös ügyek - közös kabinet? - részletek
Szerző: Fügedi Erik
Társa az országnak. A királynéi hatalom a középkorban - részletek
Szerző: Szász Zoltán
Törökbarát magyarok - Balkáni krízis 1878 - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek