2018. február 19.

OnlinePlusz - 2015/3.

Nemzetőrök, polgárőrök, népőrök. A Károlyi-kormány karhatalmi szervei | részletek
Szerző: Révész Tamás  Az 1918-1919-es évek forradalmi átalakulásai kapcsán mind a mai napig rengeteg ellentmondást találunk a magyar történetírásban. Az elmúlt majdnem száz évben a legtöbb vita - elsősorban aktuálpolitikai érzékenységük miatt - olyan témákról zajlott, mint például a vörös- és a fehérterror, vagy éppen a szomszédos országokkal szembeni fegyveres...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Ormos Mária
Ki volt Hitler? Változó Hitler-kép - részletek
Szerző: Lévai Katalin
1989. Nők a rendszerváltás éveiben - részletek
Szerző: Gyöngyössy János
A székelyek és a várépítés. Ha a megmaradás forgott kockán - részletek
Szerző: Püski Levente
A felsőház - részletek
Szerző: Juhász Borbála
1956. Mégis, kinek az emlékezete? - részletek
Szerző: Paczolay Péter
A legfőbb hatalom eredete. Újkori államelméletek - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek