2017. október 21.

OnlinePlusz - 2015/3.

Nemzetőrök, polgárőrök, népőrök. A Károlyi-kormány karhatalmi szervei | részletek
Szerző: Révész Tamás  Az 1918-1919-es évek forradalmi átalakulásai kapcsán mind a mai napig rengeteg ellentmondást találunk a magyar történetírásban. Az elmúlt majdnem száz évben a legtöbb vita - elsősorban aktuálpolitikai érzékenységük miatt - olyan témákról zajlott, mint például a vörös- és a fehérterror, vagy éppen a szomszédos országokkal szembeni fegyveres...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: George L. Mosse
A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása - részletek
Szerző: Romsics Ignác
Bethlen István miniszterelnöksége - részletek
Szerző: Lipcsey Ildikó
Az autonómia Erdély történetében. A szuverenitás változatai - részletek
Szerző: Ormos Mária
Ki volt Hitler? Változó Hitler-kép - részletek
Szerző: Bertényi Iván
A magyar királyi udvar tisztségviselői a középkorban - részletek
Szerző: Beck Tibor
A magyar bortermelő lelki alkata - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek