2018. február 24.

OnlinePlusz - 2015/7.

Lüders orosz tábornok jelentései a segesvári ütközetről | részletek
Szerző: Rosonczy Ildikó A Petőfi-kutató Dienes András szerint hétszáz körül van azoknak a magyar visszaemlékezéseknek, leírásoknak a száma, amelyek felidézik, hogy mi is történt 1849. július 31-én Segesvártól keletre, a várostól Héjjasfalváig húzódó térségben. Ennek alapján azt hihetnénk, hogy az ütközet története minden részletében ismert, feldolgozott. Ez azonban...
Nemzeti zarándokhely és/vagy élő, eleven múzeum? Fehéregyháza. | részletek
Szerző: Kalla Zsuzsa Fehéregyháza 1849. július 31-én, a Józef Bem és Lüders orosz tábornok csapatai között lefolyt ütközet után került fel a magyarok mentális térképére. Tudjuk róla, itt zajlott a "segesvári csata", amelyben eltűnt a szabadságharc ikonikus alakja, a költő Petőfi. Ami a korban egysoros újsághír volt - "…koszorús népköltőnk, a tűzlelkű...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Sághy Marianne
Nők a keresztes hadjáratban - részletek
Szerző: Hahner Péter
A vesztfáliai béke - részletek
Szerző: Hiller István
Zsitvatorok után - A Habsburgok török politikája a 17. század első felében - részletek
Szerző: Béli Gábor
A hűbéri állam - részletek
Szerző: Szilágyi Péter
A katonai demokrácia pszeudoállama - részletek
Szerző: Orosz István
Bortermelésünk a polgári átalakulás korában - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek