2017. december 16.

OnlinePlusz - 2015/7.

Lüders orosz tábornok jelentései a segesvári ütközetről | részletek
Szerző: Rosonczy Ildikó A Petőfi-kutató Dienes András szerint hétszáz körül van azoknak a magyar visszaemlékezéseknek, leírásoknak a száma, amelyek felidézik, hogy mi is történt 1849. július 31-én Segesvártól keletre, a várostól Héjjasfalváig húzódó térségben. Ennek alapján azt hihetnénk, hogy az ütközet története minden részletében ismert, feldolgozott. Ez azonban...
Nemzeti zarándokhely és/vagy élő, eleven múzeum? Fehéregyháza. | részletek
Szerző: Kalla Zsuzsa Fehéregyháza 1849. július 31-én, a Józef Bem és Lüders orosz tábornok csapatai között lefolyt ütközet után került fel a magyarok mentális térképére. Tudjuk róla, itt zajlott a "segesvári csata", amelyben eltűnt a szabadságharc ikonikus alakja, a költő Petőfi. Ami a korban egysoros újsághír volt - "…koszorús népköltőnk, a tűzlelkű...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Tóth István György
Stuart Mária. Házasság és hatalmi politika - részletek
Szerző: Németh István
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában - részletek
Szerző: Köpeczi Béla
A felvilágosodás Európája - részletek
Szerző: Magyar László András
Bordélyélet a reneszánsz Itáliában - részletek
Szerző: Bodor Kata
A műgyűjtés királynője. Peggy Guggenheim - részletek
Szerző: Forrai Judit
A bujakór története - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek