2018. január 18.

OnlinePlusz - 2016/1.

Gótok, vandálok, frankok | részletek
Szerző: Sólyom Márk A gótok A gótok eredetéről Jordanes, a VI. században élt gót származású történetíró latin nyelvű munkája, a Getica tudósít. Eszerint a harcias germán nép Scandza szigetéről származott, amelyet a Skandináv-félszigettel azonosíthatunk. Skandináviából ezután fokozatosan déli irányba vándoroltak a rettegett, tejfelszőke harcosok,...
A Nyugatrómai Birodalom bukása | részletek
Szerző: Németh György A római történetíró, Cassius Dio szerint a haldokló Septimius Severus császár ezekkel a szavakkal búcsúzott két fiától, Caracallától és Getától: "Legyetek egyetértők! Gondoskodjatok a katonák jólétéről, senki mással ne törődjetek!" Caracalla hatalomra jutva megölette Getát, de az apai tanács második részét gondosan betartotta. A történet...
Diocletianustól Aetiusig. A római hadsereg barbarizálódása | részletek
Szerző: Vágási Tünde A késő római korszak hadseregének legfontosabb változásként a hadtörténeti munkák, a barbarizációt nevezik meg, ami nem más, mint az a folyamat, amelynek során a barbár jegyek lassan, de folyamatosan beszűrődnek a római hadseregbe, hogy végül teljesen átitassák azt. A barbarizálódás gyökerei azonban már korábban megjelentek a római hadseregben, a...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Fábri Anna
Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban - részletek
Szerző: Oborni Teréz
Brandenburgi Katalin - részletek

Szerző: Gellér Katalin
Nőkérdés a művészetben. Festőnők a gödöllői művésztelepen - részletek

Szerző: Gyöngyössy János
A székelyek és a várépítés. Ha a megmaradás forgott kockán - részletek
Szerző: Juhász Borbála
1956. Mégis, kinek az emlékezete? - részletek
Szerző: Pölöskei Ferenc
A két Tisza - Tisza István és Tisza Kálmán kettős portréja - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek