2018. március 19.

OnlinePlusz - 2016/5-6.

Vissza a politikába 1938–1941 | részletek
Szerző: Ablonczy Balázs Teleki nem tartotta magát politikusnak. Egyes döntései azt mutatják, hogy nem is volt az. Második miniszterelnökségét szolgálatnak fogta fel. Általában is megfigyelhető, hogy akkor vállalt politikai szerepet, amikor úgy látta, hogy Magyarország sorsfordulóhoz érkezett: akár 1905–1906-ban, 1917-ben vagy 1938-ban. Megítélése mind a mai napig...
Revízió és nemzetiségpolitika | részletek
Szerző: Ablonczy Balázs A parlamenti politizálásból való kihátrálás egyáltalán nem jelentette azt, hogy a tudós-politikus felhagyott volna a közvetlen politikai tevékenységgel. A háttérben, a kulisszák mögött vagy a színpad szélén mindvégig jelen volt a két világháború közötti Magyarország fontos történéseinél. Személyére a kormányzat is igényt tartott: nem sokkal...
Az Eötvös Collegium kurátora | részletek
Szerző: Ablonczy Balázs Az Eötvös Collegiumot – teljes nevén Báró Eötvös József Collegiumot – 1895-ben, Wlassics Gyula kultuszminisztersége alatt hozták létre. Az alapítás ideája azonban a rövid ideig kultuszminiszterként működő Eötvös Loránd nevéhez kötődött, aki a párizsi Ecole Normale Supérieure mintájára olyan bentlakásos középiskolai tanárképzőt képzelt...
Eszmék és vonzalmak | részletek
Szerző: Ablonczy Balázs Konzervatív? Demokrata? Esetleg fajvédő, netán náci? Teleki eszméi elég sok félreértésre adtak és adnak okot. Társadalompolitikai elképzeléseit gyakorta összekeverik eszmei alapállásával. Meg akarta újítani a magyar történelmi középosztályt, és magában leszámolt az arisztokrácia vagy a dzsentri vezető szerepével. Ennek ellenére nem volt demokrata,...
Az eugenika vonzásában. A társadalom biológiai tervezése | részletek
Szerző: Ablonczy Balázs A századelőn sokan vélték úgy, hogy a társadalom életét nemcsak a jog, az állami élet hagyományos keretei között lehet irányítani és tervezni, hanem a társadalmat jobbá lehet tenni a biológia segítségével. A „bűnöző hajlamúakat”, örökletes betegségeket hordozókat, szellemi fogyatékosokat ki lehet küszöbölni a társadalom életéből. Ezt...
1 | 2 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Kelenik József
A drinápolyi béke. Egy hosszúra nyúlt fegyverszünet - részletek
Szerző: Tóth G. Péter
A szegedi nagy boszorkányper, 1728 - részletek
Szerző: Németh S. Katalin
A bécsi közrend - Ahogy egy erdélyi főúr látta - részletek
Szerző: Németh István
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában - részletek
Szerző: Balázs Géza
A bor szemiotikája - részletek

Örmények. Népirtás - 1915. Török jogfosztottságban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek