2018. március 19.

OnlinePlusz - 2016/8.

Svábok, borok, hiányok. A magyarországi borkultúra sváb gyökereiről | részletek
Szerző: Győrffy Zoltán Az alábbiakban alapvetően a hiányról tudok szólni, mégpedig arról a hiányérzetről, amely gyakran visszatér. Villány és Szekszárd között ingázva, amikor a modern magyar borkultúráról beszélünk, egyben a sváb gyökerekről is beszélünk. Az egykori Schwäbiche Türkei területén tevékenykedő családi borászatok jelentős részénél kimutatható vagy élő sváb...
Az Ipoly menti borvidék hanyatlása | részletek
Szerző: Majdán János A reformkori Pozsonyban összegyűlt diétai követek, az ott gyakorlaton lévő jurátusok és a városba érkező érdeklődők rengeteg bort fogyasztottak, a koronázóvárostól észak felé húzódó Kis-Kárpátok lejtőin fekvő szőlők nem is tudták kielégíteni az igényeket. Az országgyűlésen gyakran megforduló Széchenyi István megpróbált a szűkebb baráti-ismerősi...
Szőlőskertek Pozsonytól Modorig. Borvidék a Kis-Kárpátokban | részletek
Szerző: Mohos Mária Pozsony a Kis-Kárpátok Dunáig tartó vonulatánál feküdt, s a délnyugat–északkelet csapásirányú dombsor keleti oldalán alakult ki a helyi borvidék. A Pozsonytól Nagyszombatig húzódó szőlőskertek tőkéit a jó adottságú délies oldalakra telepítették. A nap sugarai késő délutánig érték a fürtöket, s ettől vált kiváló termőhellyé. A középkori...
A szerémségi borvidék | részletek
Szerző: Majdán János A Szerémség borát az egész középkoron át a borok királyaként emlegették. A kiváló itáliai borokhoz szokott tudós Galeotto Marzio írja: „Nem tehetem, hogy a Szerémség boráról hallgassak, mely annyira kellemes, hogy a föld kerekségén nehéz lenne párját találni.” Ulászló királyunk az esküvőjére (1502) száz hordó szerémségi bort hozatott a...
Tokaj-Hegyalja középkora | részletek
Szerző: Nagy Kornél Mind a mai napig erősen tartja magát az a nézet, hogy a Tokaj-hegyaljai borvidék az 1526. évi mohácsi csatavesztést követően indult rohamos fejlődésnek, és vált a történelmi Magyarország első számú bortermő helyévé. Ez a megállapítás többé-kevésbé ugyan megállja a helyét, azonban az utóbbi esztendők kutatásai ezt a nézetet igencsak árnyalják. Ezért...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Halász Péter
A moldvai magyarság évszázadai. Tudósítás a külső magyarokról - részletek

Szerző: Fráter Zoltán
A Nyugat asszonyai. Nők és női szerepek az irodalmi életben - részletek

Szerző: Romsics Ignác
Nyíltan vagy titkosan? A Horthy-rendszer választójoga - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Az égi szerelem. Misztika és erotika a középkorban - részletek
Szerző: Dérer Miklós
A NATO születése - részletek
Szerző: Fábri Anna
Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek