2018. január 18.

OnlinePlusz - 2016/8.

Svábok, borok, hiányok. A magyarországi borkultúra sváb gyökereiről | részletek
Szerző: Győrffy Zoltán Az alábbiakban alapvetően a hiányról tudok szólni, mégpedig arról a hiányérzetről, amely gyakran visszatér. Villány és Szekszárd között ingázva, amikor a modern magyar borkultúráról beszélünk, egyben a sváb gyökerekről is beszélünk. Az egykori Schwäbiche Türkei területén tevékenykedő családi borászatok jelentős részénél kimutatható vagy élő sváb...
Az Ipoly menti borvidék hanyatlása | részletek
Szerző: Majdán János A reformkori Pozsonyban összegyűlt diétai követek, az ott gyakorlaton lévő jurátusok és a városba érkező érdeklődők rengeteg bort fogyasztottak, a koronázóvárostól észak felé húzódó Kis-Kárpátok lejtőin fekvő szőlők nem is tudták kielégíteni az igényeket. Az országgyűlésen gyakran megforduló Széchenyi István megpróbált a szűkebb baráti-ismerősi...
Szőlőskertek Pozsonytól Modorig. Borvidék a Kis-Kárpátokban | részletek
Szerző: Mohos Mária Pozsony a Kis-Kárpátok Dunáig tartó vonulatánál feküdt, s a délnyugat–északkelet csapásirányú dombsor keleti oldalán alakult ki a helyi borvidék. A Pozsonytól Nagyszombatig húzódó szőlőskertek tőkéit a jó adottságú délies oldalakra telepítették. A nap sugarai késő délutánig érték a fürtöket, s ettől vált kiváló termőhellyé. A középkori...
A szerémségi borvidék | részletek
Szerző: Majdán János A Szerémség borát az egész középkoron át a borok királyaként emlegették. A kiváló itáliai borokhoz szokott tudós Galeotto Marzio írja: „Nem tehetem, hogy a Szerémség boráról hallgassak, mely annyira kellemes, hogy a föld kerekségén nehéz lenne párját találni.” Ulászló királyunk az esküvőjére (1502) száz hordó szerémségi bort hozatott a...
Tokaj-Hegyalja középkora | részletek
Szerző: Nagy Kornél Mind a mai napig erősen tartja magát az a nézet, hogy a Tokaj-hegyaljai borvidék az 1526. évi mohácsi csatavesztést követően indult rohamos fejlődésnek, és vált a történelmi Magyarország első számú bortermő helyévé. Ez a megállapítás többé-kevésbé ugyan megállja a helyét, azonban az utóbbi esztendők kutatásai ezt a nézetet igencsak árnyalják. Ezért...
1 | 2 | 3 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Hahner Péter
A királyné szüzessége - részletek
Szerző: Gerő András
Volt egyszer egy Magyarország / Nagyság és dicsőség bűvkörében - részletek
Szerző: Takács Péter
A deáki tett - Együttmaradás és önmegőrzés - részletek
Szerző: Pető Andrea
Európa mindig máshol van. Illúziók, aspirációk és a második világháború utáni újrakezdés - részletek
Szerző: Németh György
Ganümédész nyomában. Fiúszerelem, homoszexualitás az ókori Athénban - részletek
Szerző: Majdán János
Vasutak, restik és a bor - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek