2018. április 22.

OnlinePlusz - 2016/9.

Gróf Széchenyi István angliai utazásai | részletek
Szerző: Lendvai Tamás A hazánk polgárosodását és modernizálását jelentős mértékben befolyásoló vállalkozások hátterében a főurak nagyszabású utazásai, főként nyugat-európai tanulmányútjaik álltak. A 19. század első felében gyakoriak voltak az ilyen utak, de míg a többség a német államalakulatok meghatározó városait vagy Franciaország jelentősebb területeit kereste fel,...
Teória Széchenyi betegségéről | részletek
Szerző: Gazda István Naplóiból kitűnik, hogy Széchenyi jó néhányszor jegyzett fel egy-egy gondolatot, tényt, panaszt valós vagy vélt betegségével kapcsolatosan, s nemcsak a katonaéveiben szerzett sérüléseivel voltak gondjai, hanem az őt megtámadó fertőző betegségekkel is. Leírásait néhányan egy érzékeny idegzetű hipochonder megnyilvánulásainak vélik, ez azonban nem felel...
Széchenyi szerelmei | részletek
Szerző: Vissi Zsuzsanna "A szerelem az, amely tetteimet, talán akaratom nélkül vezérelte, vezérli és vezérelni fogja" – vallotta meg naplójának Széchenyi. És e napló szerint az ország gondjaira, bajaira számtalan orvosságot találó főúr szerelmi sebeire sokkal nehezebben lelt gyógyírt. A Napló 1810-es években írott lapjairól huszonéves, ifjú...
A végrendelet rejtélye | részletek
Szerző: Kosáry Domokos A történeti múltból fennmaradt adatokból a történések pontos egymásutánját mindig nehéz megállapítanunk, még olyankor is, ha nyilvánvalóan hiteles emlékeket őrző, látszólag mindenben elfogadható tanúbizonysággal rendelkezünk. Hát még, ha olyan esettel találkozunk, mint Széchenyi István állítólagos "politikai végrendelete", amely közel egy...
Az osztrák méhkaptárban | részletek
Szerző: Velkey Ferenc Széchenyi reformkoncepciójának egyik alaptétele volt a Habsburg Monarchia politikai keretének sérthetetlensége. Ausztria és Magyarország történelmileg kialakult kapcsolatát megbonthatatlannak, a végzet rendelésének tekintette. A magyar liberális reformerek Magyarország felemelkedését, modernizálódását, gazdasági és politikai önállóságának...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Bodor Kata
A műgyűjtés királynője. Peggy Guggenheim - részletek
Szerző: Romsics Ignác
Bethlen István miniszterelnöksége - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Európa közös gyökerei. Gondolatok Bronislaw Geremek új könyve kapcsán - részletek
Szerző: Poór János
Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye - részletek
Szerző: Gergely András
Az 1867-es kiegyezés - részletek
Szerző: Petneki Áron
Séta a császárvárosban / A barokk Bécs - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek