2018. április 21.

OnlinePlusz - 2018/2.

Lónyay Menyhért | részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád Nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhértről (1822–1884) már halálakor úgy vélték, nagy idők tanúja és alakítója volt. Valóban, élete egybeesik azzal a szakasszal, amelyet a közvélemény méltán tart politikai, gazdasági és kulturális téren is nemzeti történelmünk egyik csúcsteljesítményt hozó időszakának. Pályája a magyar 19....
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni | részletek
Szerző: Zinner Tibor Szemben az egykori Szovjetunió utódállamiban őrzött dokumentumok nehezen kutathatóságával, Magyarországon a Magyar Kommunista Párt [a továbbiakban: MKP] és szövetségesei hatalomszerzésének álnoksággal fűszerezett mindennapjairól fennmaradtak az iratok 1946–1947 fordulójáról. Ezek ennek a politikai összeesküvésnek, a...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma

Orosz fogság. Hadifoglyok, kényszermunkások, politikai elítéltek - részletek
Szerző: Kukorelli István
A mai magyar kormányforma - részletek
Szerző: Veliky János
A forradalomtól irtózó reformerek - részletek
Szerző: Paczolay Péter
A legfőbb hatalom eredete. Újkori államelméletek - részletek
Szerző: Rév István
Nemek nélküli társadalom. Nincs nő, nincs vágy, nincs szex - részletek
Szerző: Hahner Péter
Az abszolút monarchiáról mai szemmel. Az állam én vagyok! - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek