2018. január 18.

OnlinePlusz - Párthadseregek - Megszállások

A weimari köztársaság pártjai | részletek
Szerző: Németh István 1918-at követően a háború előtti és alatti pártok - más néven és erőviszonyok mellett, kissé megváltoztatott politikai profillal - mind visszatértek a politikai színtérre, így a császárság pártrendszere a vártnál erőteljesebb kontinuitást mutatott. Több rendező elképzelés állt egymás mellett és egymással szemben. A...
Locarno szelleme | részletek
Szerző: Németh István A weimari külpolitika fő törekvése először főleg a teljesíthető jóvátételi megoldásokra irányult, s ez határozta meg az 1920-1924 közötti nemzetközi konferenciákat. Emellett a külügyminisztérium és bizonyos ipari körök (elsősorban a feldolgozó- és elektromos ipar, de a nehézipar erői is) a Szovjetunióval való intenzív...
Andics Erzsébet elnöki székfoglaló előadása a Magyar Történelmi Társulat 1949. március 27-i közgyűlésén | részletek
Forrásközlés A Magyar Történelmi Társulat újonnan megválasztott vezetősége teljes tudatában van annak, hogy milyen megtisztelő és egyben nehéz és felelősségteljes feladatok előtt áll. A Társulat több mint nyolc évtizedes múltra tekint vissza és ezen hosszú munkássága alatt több történeti korszakot átélve, a magyar kultúrának jelentős szolgálatokat tett. Az újonnan...
1 |
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Péter Katalin
Házassághalmozók. Előkelő nők házasságai a kora újkori Magyarországon - részletek
Szerző: Bak Borbála
Az osztrák császári középcímer - részletek
Szerző: Gradvohl Edina
Női fortélyok. Születésszabályozás a görög világban - részletek
Szerző: Sághy Marianne
Nők a keresztes hadjáratban - részletek
Szerző: Rácz Lajos
A magyar államelmélet főbb tendenciái a 10–16. században. Rex és regnum - részletek
Szerző: Mezey Barna
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek