2018. március 20.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
P

Paczolay Péter:
Machiavelli és a reneszánsz állam - 1996/4-5

Paczolay Péter:
A legfőbb hatalom eredete. Újkori államelméletek - 1997/8

Pajkossy Gábor:
Reformkori politikai perek - 1995/6-7

Pajkossy Gábor:
Kossuth fordulata 1843-ban. "Ami minket illet, mi nem alkuszunk" - 1998/3

Pajkossy Gábor:
Kossuth levele anyjához, Kossuth Lászlónéhoz.
Egy ismeretlen levél a budai fogságából
- 2002/8

Pakó László:
Igazságszolgáltatás Kolozsvárt.
Kolozsvár joghatóságának fejlődése a 16. század végéig
- 2005/2-3

Paksa Rudolf:
Az Új Európa - 2004/11

Paksa Rudolf:
Elitcsere a nyilaskereszt jegyében.
A szélsőjobboldali koalíciós kormány 1944-1945-ben
- 2007/4-5

Paksa Rudolf:
Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as és 1940-es években - 2009/1-2

Paksa Rudolf:
A Numerus Clausus parlamenti vitája, 1920 - 2010/4-5

Paksa Rudolf:
Jobboldali radikalizmus a Horthy-korszak első éveiben - 2010/4-5

Paksa Rudolf:
A Gömbös Gyula vezette Fajvédő Párt programja - 2010/4-5 Op

Paksa Rudolf:
Szemelvények a numerus clausus törvény
országgyűlési vitájából, 1920. szeptember 2-21.
- 2010/4-5 Op

Paksa Rudolf:
A fehérterror "ideológiája". A szegedi gondolat - 2011/2

Paksa Rudolf:
Erős kézzel a rendszer ellenfeleivel szemben.
A hatalom és a szélsőjobb a Horthy-korban
- 2013/9-10

Paksa Rudolf:
A numerus clausus módosítása - 2013/12

Pál József, N.:
Idegenlégiósok - futballemigránsok - 2010/6 Op

Palánkai Tibor:
Magyarország és a régió útja az unióba - 2003/3-4

Palasik Mária:
Férfiak forradalma? Emancipáló ősz - 2006/9

Pallagi Ferenc:
A tokaji veszte - 2007/6-7

Pallai László:
A Páneurópa-mozgalom.
Az európai integráció korai képviselői
- 1997/5-6, 2014/1 ksz

Pallai László:
A nemzetiszocialista propaganda - 1999/1-2

Pallai László:
Az Európai Unió "alapító atyái":
Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak
- 2014/1 ksz

Pallos Lajos:
A Szent István-rend - 2014/6

Pallos Lajos:
Nem! Nem! Soha!
Területvédő propaganda az első világháború után
- 1997/1, 2014/6 *

Palotás Emil:
Bevonulás Boszniába. Balkáni krízis 1878 - 1992/8-9

P[alotás] E[mil]:
Szarajevó ostroma [1878] - 1992/8-9

Pálvölgyi Balázs:
A fuchsintól a tamarindig. Borhamisítás a békeidőkben - 2003/1-2

Pandula Attila:
Katonaévek, kitüntetések [Széchenyi István] - 1991/5

Pandula Attila:
A svájci gárda - 1991/6

Pandúr Ildikó:
Fraknói Esterházy-kincsek Magyarországon.
Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban
- 2007/3

Pap András László:
Halál a kereszten - 1996/6

Papp Gábor-Nagy-Csere Áron:
Köztemetőből nemzeti emlékhely - 2014/7

Papp Gábor:
A foci államosítása és a cégek tulajdonosi szerepe
a századfordulótól 1945-ig
- 2010/6 Op

Papp Imre:
A napkirály - 1990/5

Papp Imre:
Címszavak a kora újkori francia intézménytörténetből - 1994/2 m

Papp Imre:
Címszavak Európa történeti földrajzából. Franciaország - 1994/7 m

Papp Imre:
Carolus Magnus Valós történetek és tévhitek Nagy Károly életéről - 2003/5

Papp István:
A Nékosz legendája és valósága.
A kommunista párt janicsárjai vagy a nép kollégistái?
- 2001/10-02/1

Papp István:
A népiek és a radikalizmus a Horthy-korszakban - 2015/2

Papp Márió:
Négy eltévedt puskagolyó. Sakk és história [XII. Károly] - 1991/3

Papp Márió:
A nemzeti sakkjáték nagymestere. Sakk és história [Széchenyi István] - 1991/5

Papp Márió:
Matt gondviselés módra. Sakk és história [Karol Wojtyla] - 1991/6

Papp Márió:
Harangból öntött ágyú. Sakk és história
[Gábor Áron székelyföldje a sakktáblán]
- 1992/3

Papp Réka Kinga:
1968 előtt és után. A német diákmozgalom legjobb évei.
Dutschke, Meinhof, Marcuse
- 2008/1

Papp Réka Kinga:
Megőrizve megszüntetni: Prada Meinhof.
Forradalmi esztétika és vizuális recepció
- 2008/10 Op

Papp Sándor:
Az erdélyi fejedelmek viszonya a Magas Portához - 2014/10 Op

Parádi József:
A határszéli csendőrség, 1891-1918 - 2010/1 Op

Parádi József:
A polgári magyar állam rendőrsége, 1867-1918 - 2010/3

Parádi József:
Rendőrség a Horthy-korban - 2010/3

Parádi József:
A magyar pártállam nyugati határszakaszának őrzése - 2014/8

Paragi Beáta:
Az arab-izraeli háborúk - 2006/2-3

Paragi Beáta:
Arábiai Lawrence. A 20. század egyik legvitatottabb kalandora - 2009/7-8

Pál József, N.:
Idegenlégiósok - futballemigránsok - 2010/6 Op

Pálffy Géza:
A magyar nemesség I. Ferdinánd király bécsi udvarában - 2003/11-12,13/2 ksz

Pálffy Géza:
A magyarországi török uralom mérlege - 2012/1-2

Pálffy Géza:
Régi középhatalom egy új monarchiában.
A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században
- 2012/1-2

Pálffy Géza:
Tévhitek a 16-17. századi magyar történelemről - 2012/4-5

Pálffy Géza:
Német főtisztek a magyar protestantizmus szolgálatában - 2012/11

Pálffy Géza:
Grófok a 16-17. századi Magyarországon - 2013/5

Pálffy Géza:
Magyarország elfeledett koronázóvárosa.
Sopron aranykora a 17. században
- 2014/8

Páll Antal Sándor:
A székely székek - 1992/3

Pálmány Béla:
Rang és a hatalom a 18. században - 2013/5 Op

Pálosfalvi Tamás:
Albert és V. László. Az első Habsburgok a magyar trónon - 2003/11-12,13/2 ksz

Pető Andrea:
Elmondhatatlan emlékezet. A szovjet katonák által elkövetett
nemi erőszak Magyarországon a II. világháború idején
- 2014/2

Pelyah István:
Egy "legendás" kapcsolat: Vécsey Károly és Damjanich János - 1999/4

Pennetier, Claude - Pudal, Bernard:
A kommunista embertípus - 2001/4-5

Pennetier, Claude-Pudal, Bernard:
Sztálinizmus, munkáskultusz és vezetőkultusz - 2001/4-5

Perger Gyula:
Az erőszak tobzódása. Elhallgatott történelem - 2014/2

Perémi Ágota:
Avar kori leletek Veszprém megyében - 2011/11

Perémi Ágota:
Avar kori leletek Veszprém megyében - 2011/11 Op

Pergel Antal:
A finn-szovjet háború (1939. november 30.-1940. március 13.) - 2010/6

Pergel Antal:
A török függetlenségi háború 1919. máj. 19.-1923. október 29. - 2010/9

Perjés Géza:
Mohács és a török hódítás - 1998/1 m

Perjés Géza:
A mohácsi csata, 1526. augusztus 29. - 2002/2

Perjés Géza:
Zrínyi utolsó nagy hadi vállalkozása. Az eszéki hadjárat, 1644 - 2002/2

Péntek Rita:
Az utódlás kérdése. Horthy István kormányzóhelyettessé választása - 1997/1

Petercsák Tivadar:
Az egri bor. Szőlészet és borászat az egri hóstyákon - 2007/6-7

Petneki Áron:
Füredi fürdővendég. Kossuth a fürdőn - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Petneki Áron:
Arkangyalok muskétával [A cuzcói iskola angyalképei] - 1992/5

Petneki Áron:
Az első magyar nyelvű leírás [Kolumbusz útjáról] - 1992/5

Petneki Áron:
Tragédia a koronázáson - 1992/6

Petneki Áron:
Császári zöldségportré - 1992/8-9

Petneki Áron:
Séta a császárvárosban. A barokk Bécs - 1992/8-9

Petneki Áron:
Az ellenség képe - 1992/10, 1999/9-10

Petneki Áron:
A bécsi kávéházak szülőatyja? - 1993/1-2

Petneki Áron:
Megjött a Mikulás, itt a reggeli kávé. Életkép 1763-ból - 1993/1-2

Petneki Áron:
Középkori útonjárók - 1993/3

P[etnek]i Á[ron]:
A szerkesztő úr jó tanácsai. [Vahot Imre utazási kalauza Bécstől Triesztig] - 1993/3

Petneki Áron:
A lengyel nemesi köztársaság - 1994/4-5

Petneki Áron:
Pin-up girls. Valami a fiúknak - 1995/3, 1999/1 ksz

Petneki Áron:
Nagy idők emlékezete. Ahogy a mindennapok résztvevői látták - 1998/2

Petneki Áron:
Vénusz játéka, ördög kísértése. Régi magyar források szexuális praktikákról - 1998/6

Petneki Áron:
Egy krakkói pofozkodás szomorú következményei - 1998/7

Pető Andrea:
Ózd, a csodák csodája. Propaganda és valóság - 1990/6

Pető Andrea:
Európa mindig máshol van - 1997/5-6

Pető Andrea:
Zoja, a Szovjetunió hőse - 1999/3

Pető Andrea:
A náci haláltáborok - 1999/5-6

Pető Andrea:
A nőtörténetírás története - 2001/6

Pető Andrea:
A "rossz asszonyok". Eva Braun, Clara Petacci, Lutz Gizella - 2007/8

Pető Andrea:
Van-e a nőknek történelme? - 2009/4 Op

(Pető Iván):
Titkos kapcsolatok. A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok múltja
[Interjú - készítette: Rácz Árpád]
- 1990/2

Pető Iván:
Egy rendszer átalakulásai. Változások a Kádár-korszak gazdaságában - 1998/1

Petricioli, Marta:
Az a budapesti tél. Olaszok Magyarországon a háború végén - 2001/10-02/1

Pércsy András:
A nemesség borfogyasztása a török hódoltság idején - 2003/1-2

Péter Katalin:
Urak, királyok. 16. századi kapcsolatok - 1992/6

Péter Katalin:
Az örökös főrendiség létrejötte - 1994/10, 2012/2 ksz

Péter Katalin:
Erdély a vesztfáliai béketárgyalásokon - 1997/2

Péter Katalin:
Jobbágyok az örökös jobbágyság korában - 1998/7

Péter Katalin:
Bethlen Gábor - 1999/7

Péter Katalin:
Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban - 2001/6

Péter Katalin:
Gyermekélet, gyermekhalál a 16-17. századi Magyarországon - 2002/3

Péter Katalin:
Gazdagság a 17. században - 2007/1-2

Péter Katalin:
Házassághalmozók. Előkelő nők házasságai a kora újkori Magyarországon - 2008/5

Péter Katalin:
Hogyan lettek a magyarországi reformátusok kálvinisták? - 2009/7-8

Pihurik Judit:
Hideg napok. Délvidék, 1941-1944 - 2009/5

Piti Ferenc:
Károly Róbert - 1998/9-10

Pogány Ágnes:
A nagy háború hosszú árnyéka.
Az első világháború gazdasági következményei
- 2015/1 -

Pogány Ágnes:
A Horthy-korszak vagyoni és jövedelmi elitje.
Jövedelmi viszonyok a két világháború közötti Magyarországon
- 2007/4-5

Pogány Ágnes:
Adók Magyarországon a két világháború között - 2012/6

Poich Lórándné:
Kitelepítésünk története - 2010/9 Op

Polgár Balázs:
A limanovai csata - 2015/1

Pollmann Ferenc:
A szarajevói gyilkosságtól a világháború kitöréséig - 2000/9

Pollmann Ferenc:
Az olasz front - 2000/9

Pollmann Ferenc:
A világháború legsikeresebb német hadvezére, August von Mackensen.
A legyőzhetetlen
- 2013/1

Pollmann Ferenc:
Erich von Falkenhayn. A verduni mészáros - 2013/1

Pollmann Ferenc:
A?szarajevói gyilkosság, 1914. június 28. - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Dilettáns háborútervezés. Anekdotikus történetek a hadüzenet napjaiból - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Létszám, lelkesedés, felkészültség. Az osztrák-magyar haderő - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Pánik. Extrém stressz a harctereken - 2014/4-5

Pollmann Ferenc:
Haditechnika, stratégia, propaganda.
A hadviselés átalakulása az első világháborúban
- 2015/1

Polonyi Péter:
A nagy kormányos, Mao Ce-tung - 1994/7

Pomogáts Béla:
Némaság és elnémítottság. Trianon és a magyar irodalom - 2001/8-9

Pomogáts Béla:
Magyar nemzetstratégiák az európai integrációban - 2003/3-4

Pomogáts Béla:
A fejedelem a szépirodalom tükrében - 2004/1

Pomogáts Béla:
Irodalom a rendszerváltásban, rendszerváltás az irodalomban.
Küzdelem az irodalom autonómiájáért
- 2004/5-6

Pomogáts Béla:
Kós Károly. Az erdélyi gondolat - 2014/1

Poór János:
Az elesettek ügyvédje: Voltaire. Árnyak a fény századában - 1990/4

Poór János:
A Német-római Császárság - 1990/5

Poór János:
Átléptem a Rubicont Észak Salamonja: Nagy Frigyes - 1990/5

Poór János:
A Habsburgok ősei - 1991/4, 1999/9-10

Poór János:
A századelő nemessége - 1991/5, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Poór János:
Utak és utazók [Utazás a 18. századi Magyarországon] - 1992/1

Poór János:
Anno 1802 - 1992/2, 1995/1-2, 1998/1 ksz

Poór János:
Mária Terézia - 1992/4

Poór János:
A Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye - 1992/8-9

Poór János:
Címszavak a Német-római Birodalom intézménytörténetéből - 1993/10-94/1 m

Poór János:
Hajnóczy József. Az abszolutizmus és a rendiség kritikusa - 1998/3

Poór János:
Születés és halál a kora újkorban - 1998/7

Poór János:
A Német-római Birodalom a kora újkorban - 1999/1-2

Poór János:
H. Balázs Éva - 2006/2-3

Popély Árpád:
Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában, 1944-1945 - 2005/6, 2010/1 ksz

Popély Árpád:
A szlovákiai magyarság csehországi deportálása - 2007/1-2

Potencsik Erika:
Kelet-Európa sérülései [Interjú Miszlivetz Ferenccel] - 1990/1

Potencsik Erika:
Szavazatot a nőknek! Szüfrazsettek Angliában - 1991/3

Potencsik Erika:
Fókuszban: a hadihajó. [John Hawkins és az angol hajóépítés] - 1991/9

[Potencsik Erika]:
A Rubicon kérdése Gertrude Kothanekhez
az Osztrák Kulturális Intézetről [Interjú]
- 1992/8-9

[Potencsik Erika]:
Kiállítási kalauz . Történelmi témájú tárlatok Ausztriában - 1993/3

Potencsik Erika:
Kamikazék. Öngyilkos akciók a tengeren - 1997/7

Pozsgay Imre:
Késő Kádár-korszak és az MSZMP - 2004/5-6

Póczik Szilveszter:
Hitler Európája. A nemzetiszocialista Európa-ideológia - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Póczik Szikveszter:
Fasizmuskoncepciók - 1999/1-2

Póczy Klára:
Római ínyencek Lucullus meghódítja Rómát - 1997/3-4

Pócs Éva:
Gyógyítók, táltosok, tündérvarázslók.
Csatasorban a boszorkányok ellen
- 2005/7, 2012/1 ksz

Pók Attila:
Az integráció az európai történészek szemével - 2003/3-4

Pók Attila:
Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon - 2004/4

Pók Attila:
In memoriam Tóth István György - 2005/7

Pósán László:
A középkori lovagi szerelem - 1994/6, 1998/

2 ksz Pósán László:
Welfek, Staufok, Luxemburgok. A hűbériségtől a rendiségig - 1999/1-2

Pósán László:
Univerzalizmus a középkori Európában - 2014/1 ksz Op

Pölöskei Ferenc:
A két Tisza. Tisza István és Tisza Kálmán kettős portréja - 1996/10

Praznovszky Iván:
A magyar békedelegáció Neuillyben. Visszaemlékezés - 2014/6

Pritz Pál:
Teleki Pál. Magányos nemzetnevelő - 1990/3

Pritz Pál:
Végzetes út. Szűkülő mozgástér Gömböstől a német megszállásig - 1998/4-5

Pritz Pál:
Bárdossy László - 1999/8

Pritz Pál:
Horhty Miklós és Edmund Veesenmayer.
A magyar-német viszony 1944. március után
- 2001/1-2

Pritz Pál:
Népbírósági perek a horthysta politikai elittel szemben - 2011/7

Protase, Dumitru:
A dákoromán elmélet. Dacia őslakossága a 2-6. században
a romániai történetírás szemlélete szerint
- 2005/1

Pudal, Bernard-Dreyfus, Michel-Groppo, Bruno-Ingerflom,
Claudio Sergio-Lew, Roland-Pennetier, Claude-Wolikow, Serge:
Kommunizmusok évszázada - 2001/4-5

Pünkösti Árpád:
"Kádárnak nagy érzelmi tőkéje volt." Mozaikok egy arcképhez - 2000/7-8 m

Püski Levente:
A felsőház - 1997/1

Püski Levente:
Demokrácia és diktatúra között. A Horthy-rendszer jellegéről - 2001/10-02/1

Püski Levente:
A bethleni konszolidáció és a zsidókérdés - 2004/11

Püski Levente:
A '30-as évek kormánypolitikájának krónikása: Lázár Andor - 2003/7-8

Püski Levente:
Az Andrássyak a két világháború közötti Magyarországon - 2004/12

Püski Levente:
A felsőház. Az elitek gyűjtőhelye - 2007/4-5

Püski Levente:
Tekintély és közélet. Arisztokrácia a Horhty-korszakban - 2007/4-5

Püski Levente:
Választási rendszer és parlamentarizmus - 2009/1-2

Püski Levente:
A Károlyiak. Egy grófi nemzetség a Horthy-korszakban - 2013/8

Püski Levente:
Stratégia és taktika. A bethleni politikai berendezkedés jellemzői - 2013/12

Püski Levente:
Fogság, illegalitás, ellenállás. Náciellenes parlamenti képviselők 1944-ben - 2014/3