2018. február 19.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
R

Rab Virág:
Mi lesz Európa sorsa? A felzárkózás lehetőségei
és korlátai az első világháborút követően
- 2008/2-3

Raczky Pál:
Az újkőkor forradalma.
A Kárpát-medence szerepe az élelemtermelés kezdeteiben
- 2004/3

Radi Anita:
Szex és erotika Augustus korában - 2014/9 Op

Radnainé dr. Fogarasi Katalin:
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság - 2009/3

Radnóti Klára-Soós István-Halász Iván:
Orosz történeti kislexikon - 1999/3 m

Radnóti Klára:
Az uralkodó hatalma a nyugatiak szemében - 1999/3

Rahten, Andrej:
Andrássy Gyula krajnai tanácsadója: báró Josef Schwegel.
Egy homo monarchicus pályaképe
- 2012/4-5

(Rainer M. János):
A bolsevik döntéshozatal mechanizmusa.
[Interjú a Jelcin-dossziéről - készítette: Vizi László Tamás]
- 1993/5

Rainer M. János:
Nagy Imre. A forradalom jelképe - 1995/8

Rainer M. János:
1956 fő kérdései és problémái - ma - 1996/8-9

Rainer M. János:
A Kádár-rendszer válsága - 1998/1

Rainer M. János:
A magyarországi fordulatok és a szovjet politika, 1944-48 - 1998/4-5

Rainer M. János:
Hosszú menetelés a csúcsra, 1954-1958 - 2000/7-8

Rainer M. János:
"Helyezkedés" a csúcson.
Kádár János néhány boldog éve, 1958-1962
- 2001/3

Rainer M. János:
Esetek a magyar hírszerzés történetéből, 1957-1967 - 2002/6-7, 2007/1 ksz

Rainer M. János:
1956 a 20. század történelmében - 2002/11-12

Rainer M. János:
A politikai diagnoszta - 2004/4

Rainer M. János:
A "hatvanas évek" Magyarországon - 2004/8-9

Rainer M. János:
Célkeresztben. Antall József és az állambiztonság embere - 2004/8-9

Rainer M. János:
Kádár János. A kultusz nélküli ember - 2007/9

Rainer M. János:
Temetetlen holtak. Újratemetés, 1989 - 2009/3

Rainer M. János:
Nagy Imre és Kádár János. Párhuzamok és keresztezések - 2012/8

Rajk László:
A provizórikus építészet.
Nagy Imre-temetés - a történelem pillanatfelvétele
- 2004/5-6

Ravasz István:
A német szövetségi rendszer a második világháború időszakában - 1999/5-6

Rácz Antal:
A hatalom és a vadászat - 2009/7-8

[Rácz Árpád]:
Szlengszótár '56 - 1990/1

Rácz Árpád:
Nagy Imre hazatalált. Interjú Litván Györggyel - 1990/1

Rácz Árpád:
Tisztul a kép. Interjú Varga Lászlóval 1956-ról - 1990/1

Rácz Árpád:
Elsöpri az idő [Interjú Komoróczy Gézával a birodalmakról] - 1990/1

Rácz Árpád:
Ahol tanulták a demokráciát:
a Rakpart Klub [Interjú Budavári Péterrel]
- 1990/1

Rácz Árpád:
Titkos kapcsolatok. [Interjú a magyar-szovjet
gazdasági kapcsolatok múltjáról Pető Ivánnal]
- 1990/2

[Rácz Árpád]:
Pártgyökerek [Körkérdés a parlamenti pártok múlthoz való viszonyáról] - 1990/2

Rácz Árpád:
Még mindig a régi szöveg. Milyen lesz idén a felvételi?
[Interjú Szuhay Miklóssal]
- 1990/3

Rácz Árpád:
Az ókortörténet alapkérdései. Beszélgetés Kertész Istvánnal - 1991/1

Rácz Árpád:
Rendszerváltás - történelemváltás? - 1991/2

Rácz Árpád:
Mene tekel ufarszin! - 1991/3

[Rácz Árpád]:
Magyarország nem volt, hanem lesz - 1991/5

[Rácz Árpád]:
A Rubicon kérdése R. Várkonyi Ágneshez
[Interjú az Erdélyi Múzeum LIII. kötetéről]
- 1992/3

R[ácz] Á[rpád]:
A Rubicon kérdése Király Bélához. Deákról, liberalizmusról - 1992/8-9

Rácz Árpád:
A történelmet leváltani nem lehet. Interjú Kosáry Domokossal - 1993/1-2

R[ácz] Á[rpád]:
Téveszmék [Hunok a köztudatban] - 1993/6

Rácz Árpád:
A középkori magyar királyság intézménye.Interjú Engel Pállal - 1996/1-2

Rácz Árpád:
Az évszázad reménye és csalódása - 2001/4-5

Rácz Árpád:
Bobby Fischer az FBI-aktákban - 2005/8

Rácz György:
A Csákyak. Egy főúri család "pályakezdése" - 1994/10, 2012/2 ksz

Rácz György:
Bárók - 2013/5

Rácz István:
Magyar református cívis város - 1993/8-9

Rácz Lajos:
Rex és regnum - 1997/8

Rácz Margit:
Az Európai Unió Maastrichttól Nizzáig - 2003/3-4

Rácz Miklós:
Egy ismeretlen várrom. A sámsonházai Fejérkő - 2006/4 Op

Rácz Piroska:
Szent István ereklyéi - 2013/6

Rákóczi István:
A nagy utazás [Kolumbusz útja] - 1992/5

Rászlai Tibor:
Az Anonymus-rejtély - 1990/5

Rázsó Gyula:
Középhatalom a középkor alkonyán.
Hadművészet a vegyesházi királyok korában
- 1995/5

Reszler András:
Nagy László. Egy gazdag életút öt nekifutással, 1921-2009 - 2010/1

Reuveni Sári:
Igaz Emberek a vészkorszakban Magyarországon - 2004/11

Réthelyi Orsolya:
A Grál-históriák - 2006/5-6, 2013/1 ksz

Réthelyi Orsolya:
A kerekasztal lovagjai.
Arthur király és az Arthur-mondakor
- 2006/5-6, 2013/1 ksz

Réti György:
Apponyi Geraldine. Magyar királyné Albánia trónján - 2011/2

Rév István:
A koncepciós színjáték - 1993/1-2

Rév István:
Miért győzhetett oly elviselhetetlenül könnyen
a kommunizmus Magyarországon?
- 1993/7

Rév István:
Nincs nő, nincs vágy, nincs szex. Nemek nélküli társadalom - 1993/7

Révész Béla:
Szabad Európa Rádió. A felszabadítási stratégia csődje - 1996/8-9

Révész László:
A karosi temetők - 1996/7

Révész T. Mihály:
Küzdelem a sajtó szabadságáért - 2003/9-10

Révész Tamás:
Sorsdöntő napok, 1944. október 14-15-16.
Visszaemlékezések a kiugrási kísérlet körülményeire
- 2014/11

Ring Éva:
Nemzet és állam Kelet-Közép-Európa történelmében
az első világháború előtt
- 2001/8-9

Ripp Zoltán:
Restauráció és reformpolitika. A Kádár-korszak első évei - 1998/1

Ripp Zoltán:
Az MSZMP útja a többpártrendszerhez,
1987. június-1989. február
- 2004/5-6

Ripp Zoltán:
A nemzeti kommunizmus kalózlobogója alatt.
Jugoszlávia és a magyar '56
- 2006/9

Ritoók Zsigmond:
Európa és a klasszikus ókor - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Rittersporn, Gábor T.:
A párt - 2001/4-5

Rittersporn, Gábor T.:
A terror - 2001/4-5

Romány Pál:
Kié volt a magyar agrármodell? - 2000/6 m

Romer, Jean-Christophe:
Oroszország. Állam és nemzeti identitás - 2002/9-10

Romsics Gergely:
Ahogyan a vesztesek látták.
A Monarchia felbomlása az emlékirat-irodalom tükrében
- 2001/10-02/1

Romsics Gergely:
Két bevonulás Budapestre. Horthy Miklós és IV. Károly - 2003/7-8

Romsics Gergely:
Tér, hatalom, emlékezés - 2004/2

Romsics Gergely:
Békepárti császár vagy népe alternatívája?
IV. Károly alakja a két világháború közötti korszak
történetírásában és publicisztikájában
- 2004/10

Romsics Gergely:
A magyar történelem völkisch ábrázolásai.
Hogyan alakult a hazai szélsőjobboldal történeti
diskurzusa a Horthy-korszak végén?
- 2004/11

Romsics Gergely:
A Harmadik Birodalom hosszú árnyéka.
A hitleri örökség feldolgozása a demokratikus
Németországban
- 2005/4-5, 2011/2 ksz

Romsics Gergely:
Egy fasizmuselmélet alakulása, 1963-1998. Ernst Nolte - 2005/4-5, 2011/2 ksz

Romsics Gergely:
A Gotterhalte-affér - 2005/9

Romsics Gergely:
Útfüggőség. A csatlakozás buktatói - 2008/2-3

Romsics Gergely:
Barack Obama. Az első fekete elnök vagy a második Kennedy? - 2008/9

Romsics Gergely:
Történetpolitikai gondolkodók - 2009/1-2

Romsics Ignác:
Nyíltan vagy titkosan? A Horthy-rendszer választójoga - 1990/2

Romsics Ignác:
A Horthy-rendszer szociálpolitikája - 1990/6

Romsics Ignác:
Pax danubiensis. Füstbe ment amerikai béketervek - 1992/3

Romsics Ignác:
Felszámolni vagy átalakítani.
Franciaország dunai politikájának dilemmája a 20. század
elején [Múltbéli tervek a Monarchia jövőjéről]
- 1994/2

Romsics Ignác:
Hatalmi érdekek hálójában.
[Az amerikai béke-előkészítés és a párizsi békekonferencia]
- 1994/8

Romsics Ignác:
Bethlen István miniszterelnöksége - 1996/10

Romsics Ignác:
Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus - 1997/1

Romsics Ignác:
Bethlen István - 1999/8

Romsics Ignác:
A magyar külpolitika útja Trianontól a háborúig - 2000/9

Romsics Ignác:
Egy korszak mérlege. A Horthy-Magyarország két évtizede - 2001/1-2

Romsics Ignác:
Nemzet és állam a modern magyar történelemben - 2001/8-9

Romsics Ignác:
Viták a csehszlovák-magyar határról - 2001/8-9

Romsics Ignác:
Az objektivitás mítosza és a mitizálás elfogadhatatlansága.
A történetírás és a történelem
- 2001/10-02/1

Romsics Ignác:
A Horthy-korszak pártrendszere - 2002/4-5

Romsics Ignác:
A felvilágosodás (Voltaire: Tanácsok egy újságírónak.
A történelemről. Voltaire: Levél Jean Baptiste Dubos apátnak)
- 2003/6

Romsics Ignác:
A historizmus (Leopold von Ranke: Előszó. Leopold von Ranke:
Hogyan értendő a történelmi haladás gondolata)
- 2003/6

Romsics Ignác:
A középkori keresztény történetírás.
(Szent Ágoston: Isten városáról. Ötödik Könyv)
- 2003/6

Romsics Ignác:
A marxizmus (Jean Jaures: Bevezetés a szocialista történelembe) - 2003/6

Romsics Ignác:
A német idealizmus
(Wilhelm von Humboldt: A történetíró feladatáról)
- 2003/6

Romsics Ignác:
A pozitivizmus
(Henry Thomas Buckle: A civilizáció története Angliában)
- 2003/6

Romsics Ignác:
A romantika (Thomas Babington Macaulay: Történelem) - 2003/6

Romsics Ignác:
A reneszánsz és a reformáció (Lorenzo Valla: Értekezés Konstantin
állítólagos adományozási okiratának meghamisításáról.
Jean Mabillon: Librorum de re diplomatica supplementum)
- 2003/6

Romsics Ignác:
A történetírás mint akadémiai diszciplína - 2003/6

Romsics Ignác:
A történész mestersége - 2003/6

Romsics Ignác:
Az antik hagyomány. (Lukianosz: Hogyan kell történelemet írni?) - 2003/6

Romsics Ignác:
Ismeretelméleti viták: relativizmus, marxizmus, neopozitivizmus
(Charles A. Beard: Az a nemes álom
Karl R. Popper: A történetírás és a történelem értelme)
- 2003/6

Romsics Ignác:
Posztmodern ismeretelmélet és történetírás
(Simon Schama: Polgárok. A francia forradalom krónikája)
- 2003/6

Romsics Ignác:
Szakosodás és szintetizálás a 20. században.
(Toynbee, Braudel, Hobsbawm)
- 2003/6

Romsics Ignác:
Jászi Oszkár. Litván György monográfiája - 2004/2

Romsics Ignác:
A Gorbacsov-faktor. Egy világbirodalom hatalmi válsága - 2004/5-6

Romsics Ignác:
Rendszerváltás és az elitek - 2004/5-6

Romsics Ignác:
A magyar arisztokrácia és a szélsőjobboldal a Horthy-korszakban - 2004/11

Romsics Ignác:
Magyar békeelképzelések, 1942-1947 - 2005/6, 2010/1 ksz

Romsics Ignác:
A történelem vonatán - 2005/10-06/1

Romsics Ignác:
A párizsi békeszerződés, 1947 - 2007/1-2

Romsics Ignác:
Magyar miniszterelnökök, 1919-1945 - 2007/4-5

Romsics Ignác:
Kosáry Domokos - 2007/9

Romsics Ignác:
Kultusz és ellenkultusz. A Horthy-kép változása - 2007/10

Romsics Ignác:
Félperifériától a félperifériáig.
A magyar gazdaság 20. századi teljesítménye
- 2008/2-3

Romsics Ignác:
Suomi titkai - 2008/2-3

Romsics Ignác:
Talentum-díj, 2008: Ablonczy Balázs - 2008/2-3

Romsics Ignác:
Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai - 2009/1-2

Romsics Ignác:
In memoriam Király Béla, 1912-2009 - 2009/6

Romsics Ignác:
A Kádár-rendszer legitimitásvesztése az 1980-as években - 2009/7-8 Op


Romsics Ignác:
A fronton és itthon - 2009/9

Romsics Ignác:
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés - 2010/4-5

Romsics Ignác:
Ormos 80 - 2010/2 ksz

Romsics Ignác:
A Tanácsköztársaság és a Duna-melléki "parasztforradalom" - 2011/2

Romsics Ignác:
A trianoni Magyarország első két évtizede. Mérlegen a Horthy-korszak - 2012/1-2

Romsics Ignác védelmében
- avagy meddig lehet az antiszemitizmus vádjával dobálózni?
- 2012/8

Romsics Ignác:
A Kádár-korszak helye a 20. századi magyar történelemben - 2012/8

Romsics Ignác:
Bethleni konszolidáció - klebelsbergi kultúrpolitika - 2012/9-10

Romsics Ignác:
Huszadik századi traumáink. Trianon és a holokauszt - 2012/9-10

Romsics Ignác:
Bethlen Gábor emlékezete. Értelmezések harca - 2013/7

Romsics Ignác:
Bethlen Gábor. Pró és kontra.
Erdély legdicsőbb fejedelme, avagy a török Porta vazallusa?
- 2013/7

Romsics Ignác:
Bethlen István - 2013/12

Romsics Ignác:
Bánffy Miklós - 2014/1

Romsics Ignác:
Székely Dózsa György. Haramia és/vagy népvezér? - 2014/3

Romsics Ignác:
A magyar határok kérdése a békekonferencián - 2014/6

Romsics Ignác:
Martinovics Ignác. Kalandor és/vagy szabadsághős? - 2014/9

Romsics Ignác:
Mohács emlékezete - 2014/10

Romsics Ignác:
Teherántól Párizsig. Nagyhatalmi politika és Magyarország, 1943-1947 - 2014/11

Romsics Ignác:
Közép- és/vagy Kelet-Európa? Egy terminológiai vita nyomában - 2014/1 ksz

Romsics Ignác:
A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása - 2015/1

Romsics Ignác-Vonyó József:
Bethlen vagy Gömbös. Kötődések és szakítások - 1991/1

Romsics László:
Toscana és a chianti - 2007/6-7

Rosonczy Ildikó:
Az orosz hadsereg főparancsnoka: Paszkevics - 1999/4

Rostoványi Zsolt:
Irak három háborúja - 2003/3-4

Rostoványi Zsolt:
Iszlám(ok) és iszlamizmus(ok).
Válaszadási kísérletek a globalizáció kihívásaira
- 2015/2

Rothermere, lord:
Magyarország helye a nap alatt. Biztonságot Közép-Európának! - 1997/1

Rouse, Paul-Kelly, Stephen:
Az ír gazdasági siker. A Kelta Tigris - 2008/2-3

Róka Enikő:
Művészek a háborúban - 2015/1

Róna-Tas András:
A magyarság korai története és a honfoglalás - 1996/7

Rózsa György:
Az egykorú Széchenyi-arc - 1991/5

Rózsa György:
Kossuth Lajos képmásai - 1992/2

Rózsa György:
Diadalmenet Buda visszafoglalásakor.
Falikárpit Lotharingiai Károly fiktív budai triumfusáról
- 1992/3

Rózsa György:
Habsburg-képmások - 1992/6

Rózsás József:
Egy 20. századi magyar arisztokrata. Herceg Montenuovo Nándor - 2013/5

Runciman, Steven:
Konstantinápoly - Bizánc - Isztambul - 2014/10

Ruszoly József:
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban - 1997/8

Rutsch Nóra:
A németség elűzése, 1945-1948 - 2012/11