2018. február 19.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
S - Sz

Saád József:
Hortobágy. A magyar Gulág - 2010/6

Saád József:
Telepestársadalom. A táborok szociológiai összetétele - 2010/6 Op

Sahin-Tóth Péter:
Egy indiánkép - 1992/5

Sahin-Tóth Péter:
Címszavak a kora újkori háborúk történetéből, 18. század - 1995/5 m

Sahin-Tóth Péter:
A nagy terv. Sully terve Európa újjárendezésére - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Sahin-Tóth Péter:
Korszakváltás. A francia nemesség a 16-17.században - 2000/1-2

Sahin-Tóth Péter:
A Bourbonok évszázadai - 2000/4

Sajti Enikő, A.:
Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken - 2009/5

Sakmyster, Thomas:
Horthy és a holocaust - 2001/1-2

Sakmyster, Thomas:
Ki volt Horhty Miklós? Admirális lóháton és kormányzói székben - 2001/1-2

Salamon Konrád:
Proletárdiktatúra és a terror - 2011/2

Sarnyai Csaba Máté:
Ki gyakorolja a főkegyúri jogot? Serédi Jusztinián prímási kinevezése - 2012/9-10

Sarkady Sándor, Ifj.:
Felkelés és népszavazás. Civitas Fidelissima.
Hogyan lett Sopron a leghűségesebb város?
- 2010/4-5

Sarkady Sándor, Ifj.:
II. világháborús epizódok. Bombazápor a Hűség városára - 2014/8

Sas Péter:
A hőskor. A kisebbségi erdélyi magyar irodalom születése - 2001/8-9

Sasvári Edit:
Kulturális "idegenrendészet". A Kádár-korszak belügyesei
a rendszeridegen életformák ellen
- 2002/6-7, 2007/1 ksz

Sághy Marianne:
Templomosok a máglyán. Egy középkori koncepciós per - 1995/6-7

Sághy Marianne:
A rózsák harca - 1995/9

Sághy Marianne:
A nemzeti monarchiák kialakulása - 1997/5-6, 2014/1 ksz

Sághy Marianne:
A király emberei. Legátusok. Jogásztársadalom és hivatalnokréteg - 2000/1-2

Sághy Marianne:
Chlodvig megtérése Franciaország születése - 2000/1-2

Sághy Marianne:
A Francia Királyság megalapítása - 2001/7

Sághy Marianne:
Az ezredik év clunyi apátja: Szent Odilo - 2001/7

Sághy Marianne:
A keresztény tökéletesség. Aszkézis és kereszténység - 2006/4

Sághy Marianne:
Isten Szegénykéje. Assisi Szent Ferenc - 2006/4

Sághy Marianne:
Ora Et Labora! Imádkozz és dolgozz! Nursiai Szent Benedek - 2006/4

Sághy Marianne:
Pannonhalma patrónusa: Szent Márton - 2006/4

Sághy Marianne:
Remete Szent Antal - 2006/4

Sághy Marianne:
A katharok - 2006/5-6

Sághy Marianne:
A templomosok - 2006/5-6

Sághy Marianne:
550 éve történt. A nándorfehérvári csoda - 2006/7

Sághy Marianne:
Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári csata - bővített változat - 2006/7 Op

Sághy Marianne:
Nők a keresztes háborúban - 2006/8

Sághy Marianne:
Krisztus vére - 2007/6-7

Sághy Marianne:
Az Arnolfini házaspár - 2008/5

Sághy Marianne:
Keresztény mártírok. Kínzás és identitás - 2008/7-8

Sághy Marianne:
Katalán kapcsolat. 600 év a kereszt jegyében - 2009/10

Sághy Marianne:
Az első titkos társaság? A templomosok - 2010/2

Sághy Marianne:
Salamon temploma - 2010/2

Sághy Marianne:
Róma a Rhone partján. Az avignoni pápaság - 2013/2-3

Sághy Marianne:
Újgazdag csillogás? Frankok és pannonok Rómában - 2014/4-5

Sághy Marianne:
Sárkányok és griffek világa.
Csodálatos teremtmények és mesés szörnyek a középkorban
- 2014/9

Sághy Marianne:
Szent Piroska - Eiréné. Magyar királylányból bizánci császárné - 2014/12

Ságvári György:
Katonalovak. Lovas fegyvernemek a Monarchiában - 2013/7

[Sándor Tibor]:
Kampány 1949 [Az országgyűlési választások képei] - 1990/2

[Sándor Tibor]:
Kivándorlás - 1990/3

Sándor Tibor:
Pokoli látomás. A demagógia képi világából - 1993/1-2

Schmidt Mária:
Modern "vallásháború" - 2007/3

Schmidtmayer Csaba-Grósz András:
Sváb kislexikon - 2012/11

Schuller Gabriella:
A világot jelentő deszkák:
Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Josephine Baker
- 2007/8

Schuller Gabriella:
Az úttörők. Magyar nőtörténeti arcképcsarnok - 2007/8

Seres István-Mészáros Kálmán:
Zrínyi Ilona - 2014/2

Sebők László:
Az asszimiláció zsákutcája. Magyar kisebbség Jugoszláviában - 2001/8-9

Sebők László:
Fogyadozó magyarság. A vajdasági magyar népességcsökkenésről - 2009/5

Sebők László:
A betelepítéstől a kitelepítésig. A magyarországi németek századai - 2012/11

Sebők László:
A magyarországi zsidók a számok tükrében - 2013/4 Op

Seewann, Gerhard:
Az ígéret földje: Magyarország. Az újkori német betelepülés - 2012/11

Seewann, Gerhard:
Bleyer Jakab, a német-magyarok szószólója - 2012/11 Op

Seres Attila:
Bukovinai székely exodus, 1944-1945 - 2004/7

Simándi Irén:
A nők parlamenti választójogának története
Magyarországon, 1919-1945
- 2009/4 Op

Simon András-Mód László:
A szőlővédőszentek tisztelete - 2003/1-2

Simon Attila:
Ugyanarról másként.
Magyarságkép a szlovák gimnáziumi történelemtankönyvekben
- 2009/4

Sipos Balázs:
Nőkérdés a két világháború közötti Magyarországon - 2009/4 Op

Sipos Gábor:
A reformáció Kolozsvárott - 2005/2-3

Sipos József:
A földkérdés - 2013/12 Op

Sipos József:
A Nagyatádi-féle földreform, 1920 - 2010/4-5

Sipos Levente:
Puhák és kemények. Politikai viták 1956 végén - 1993/5

Sipos Levente:
A Berija-jelenség - 1999/3

Sipos Levente:
Kádár János visszaemlékezései - 2000/7-8

Sipos Levente:
Szakítás. Marosán György és Kádár János - 2004/8-9

Sipos Levente:
A snagovi foglyok. Élet a tó partján - 2006/9

Sipos Levente:
Kristóffy József - 2011/6

Sipos Levente:
Mérjünk azonos mércével! - 2012/8

Sipos Levente:
Történeti tár a Tanácsköztársaságról. - 2012/8

Sipos Levente:
Jungerth-Arnóthy Mihály a külügy élén, 1944 - 2015/2

Sipos Péter:
Kormány, kormányzó, parlament.
Állam és hatalom a Horthy-korszakban
- 1996/1-2

Sipos Péter:
Imrédy Béla csodás forradalma - 1996/10

Sipos Péter:
Horthy Miklós személyisége és gondolkodásmódja - 2007/10

Skrabski Fruzsina:
Elhallgatott gyalázat. Fájdalmas emlékek a szovjet hadseregről - 2014/2

Skultéty Csaba:
A Szabad Európa Rádió - 2008/1 Op

Skultéty Gyula:
Arcrekonstrukciók. Megelevenedő királyi arcvonások - 2009/3

Slachta Krisztina:
A Stasi és a magyar határnyitás. Páneurópai piknik, Sopron, 1989 - 2014/8

Smid Réka Debóra:
A koncentrációs táborok világa
Alekszandr Szolzsenyicin művei alapján
- 2012/3

Sokcsevits Dénes:
Dubrovnik - Raguza - 1992/1

Sokcsevits Dénes:
Jellasics horvát bán. Nemzeti mítosz és történelmi valóság - 1999/4

Sokcsevits Dénes:
Horvát nemzeti integrációs és nemzetállam-építő törekvések - 2001/8-9

Solymosi László:
Adózás a középkori Magyarországon - 1998/9-10

Somfai Anna:
A 12. századi reneszánsz - 1993/4

Somogyi Éva:
A mi birodalmunk lett. Közös ügyek - közös kabinet? - 1992/8-9

Somogyi Éva:
Ferenc József és magyar alattvalói - 1995/10

Somogyi Éva:
A Király Személye Körüli Minisztérium - 2013/2-3

Somorjai Ádám:
Bencések Magyarországon - 2006/4

Somorjai Lajos, Dr.:
Megjártam a Don-kanyart - 2002/9-10

Sonkoly Gábor:
A nemzet emlékezete. Emlékhely, megemlékezés, örökség - 2013/11

Soós István-Heiszler Vilmos:
Német történelmi kislexikon - 1999/1-2 m

Soós István-Radnóti Klára-Halász Iván:
Orosz történeti kislexikon - 1999/3 m

Soós István:
A Wittelsbachok - 2000/4

Soós Viktor Attila:
Apor Vilmos vértanúsága - 2014/2

Soutou, Georges-Henri:
A francia-német megbékélés - 2002/9-10

Sólyom Márk:
Késő ókori anekdoták az első római császárról - 2014/9

Sólyom Márk:
Késő ókori Augustus-portrék - 2014/9 Op

Sömjéni László, Id.:
Szabadságharcosokért Közalapítvány
a volt politikai üldözöttek és szervezeteik szolgálatában
- 2009/3

Spannenberger Norbert:
A politikai katolicizmus - 2009/1-2

Spannenberger Norbert:
A Volksbund - 2012/11

Speer, Albert:
A pusztulás [Visszaemlékezések - részlet] - 1992/7

Spira György vitába száll... Címervita - 1990/2

Standeisky Éva:
A hatalom és az írók [Az ötvenes évek Magyarországán] - 1993/7

Standeisky Éva:
A bálványok ledőlnek. Az 1956-os forradalom előzményei - 1996/8-9

Standeisky Éva:
Egység és megosztottság a Magyar Szocialista Munkáspártban - 1998/1

Standeisky Éva:
Déri Tibor pere - 1998/4-5

Standeisky Éva:
Kádár és az értelmiség - 2000/6

Standeisky Éva:
A forradalom kis köztársaságai. Helyi önigazgatás 1956-ban - 2002/11-12

Standeisky Éva:
Illyés Gyula hármas tükörben - 2004/8-9

Stangler, Gottfried-Kos, Wolfgang:
A táj meghódítása. Semmering Rax, Schneeberg - 1992/8-9

Stark Tamás:
Orosz fogság. Hadifoglyok, kényszermunkások, politikai elítéltek - 1990/3

Stark Tamás:
Magyarország háborús embervesztesége - 2000/9

Stark Tamás:
A magyarországi németek sorsa, 1944-1949 - 2007/1-2

Stark Tamás:
Most jött el az ideje. 20. századi népvándorlás.
Kelet-Közép-Európa etnikai átrendeződése 1939 és 1949 között
- 2007/1-2

Stark Tamás:
Status quo ante. Magyar nemzetiségpolitika, 1938-1944 - 2007/1-2

Stark Tamás:
A politikai okokból a Szovjetunióba hurcolt magyarok - 2014/4-5

Stemlerné Balog Ilona:
Kivégzés kozák módra - 2005/1

Stemlerné Balogh Ilona:
Szociofotó a Horthy-korban - 2009/10

Stenge Csaba, B.:
A magyar légierő, 1938-1945 között - 2012/9-10

Stipta István:
Az abszolutizmus állama - 1997/8

Studer, Brigitte:
Az új típusú nő. A nemek szerepe az 1945 előtti kommunizmusban - 2001/4-5

Stumpf István:
A Fidesz-generáció politikai szocializációjáról.
A civil társadalom önszerveződése az ifjúság körében
- 2004/5-6

Suba János:
A trianoni határok kitűzésének problémái - 2010/1 ksz, Op

Sudár Balázs:
Dervisek. Világlátás, életforma vagy hatalmi eszköz?
A vallás szerepe az Oszmán Birodalomban
- 2014/10 Op

Surányi Róbert:
Winston S. Churchill. A Brit Birodalom utolsó oroszlánja - 1993/10-94/1, 1997/10

Sümegi György:
A fotóhasználattól a börtönrajzokig.
Forradalom képeken - avagy a képek forradalma?
- 2002/11-12

Szabad György:
Magyarság és európaiság.
Kossuth Lajos Európához tartozásunkról
- 1995/1-2, 1998/1 ksz

Szabad György:
Mit akart Kossuth? - 1995/10

Szabad György:
A Szent Szövetség szorításában.
A Szent Szövetség válságának hatása Magyarországra
- 1996/1-2

Szabad György:
"Isten ujja a történelemben - 2002/8

Szabadi István:
A kálvini ellenállási jog és magyar értelmezései - 2009/7-8

Szabados György:
III. Béla király - 1998/9-10

Szabó Árpád:
A déloszi szövetség - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szabó Béla:
Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái - 1997/3-4

Szabó Csaba-Bögre Zsuzsanna:
Apácasorsok hatvan éve. Kitelepítések, internálások emlékezete - 2010/6

Szabó Csaba:
A katolikus egyház Magyarországon - 2004/10

Szabó Dániel:
Kitört az alkotmányosság. Választási láz 1869-ben - 1990/2

Szabó Dániel:
A válságmenedzser. Wekerle Sándor - 1996/10

Szabó Dániel:
A dualizmus politikai válságjelei - 1997/10 m

Szabó Dániel:
Képviselőházi pártok a dualizmus kori Magyarországon - 2002/4-5

Szabó Dániel:
A kis Kossuth. Kossuth Ferenc - 2002/8

Szabó Dezső:
Búcsú Kolozsvártól - 2005/2-3

Szabó Edit:
Dácia lakói - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szabó Éva Eszter:
Furkósbot és dollárdiplomácia. Az Egyesült Államok
Latin-Amerika-politikája a második világháború után
- 2006/2-3

Szabó Éva Eszter:
Gólok és golyók. A salvadori-hondurasi futballháború, 1969 - 2006/2-3

Szabó István:
Az államfői hatalom ideiglenes rendezése (1920-1944) - 2001/1-2

Szabó István:
Károlyi Mihály és a legitimitás kérdése - 1918. október-1919. március - 2010/10

Szabó István:
A polgári adórendszer megteremtése Magyarországon - 2012/6

Szabó János, B.:
Mohács - 2013/8

Szabó János, B.:
Az oszmán hadigépezet - 2014/10 Op

Szabó József, N.:
Szent-Györgyi Albert, a kultúrpolitikus - 2014/12 Op

Szabó Klára:
Mítosz kontra valóság, avagy igazságot Báthory Erzsébetnek? - 2010/3 Op

Szabó Lajos:
Berlin magyar bajnokai. 10 aranyérem, 24 aranyérmes - 2012/7

Szabó Lajos:
Kemény Ferenc. A magyar olimpizmus alapítója - 2012/7

Szabó Lajos:
Magyar olimpia. Füstbement tervek - 2012/7

Szabó Lajos:
Magyarok az első olimpiákon - 2012/7

Szabó Lajos:
A magyar versenysport kezdetei - 2012/7 Op

Szabó Lajos:
Az első labdarúgó-világbajnokságok - 2014/7

Szabó Lajos:
Sopron híres halottja. Csik Ferenc - 2014/8

Szabó Lajos:
Sportember, sportvezető, sportdiplomata.
Ifj. Horthy Miklós magyar NOB-tag
- 2014/12

Szabó Lajos Mátyás:
A szovjet birodalom alkonya - 1990/1

Szabó Mária:
A nők és a hadsereg - 2001/6

Szabó Miklós:
Trianon múltja és jelene - 1993/5, 1999/9-10

Szabó Miklós:
A magyar szélsőjobboldal múltja és jelene - 1996/3

Szabó Miklós:
A klasszikus kádárizmus - 1998/1

Szabó Miklós:
A jellem és a szerep - 2000/6

Szabó Miklós (2):
A kelta civilizáció - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szabó Miklós (3):
A magyar légierő a második világháborúban - 2000/9

Szabó Péter:
A sorsára hagyott hadsereg. "Nincs hátra, csak előre van" - 1995/4, 1999/1 ksz

Szabó Péter:
Jány Gusztáv - 1997/8 m

Szabó Péter:
A magyar katonapolitika zsákutcája - 1999/5-6

Szabó Péter:
A kezdet: a magyar honvédség támadása
(Ukrajna, 1941. június-1941. november)
- 2000/5

Szabó Péter:
A doni kálvária. A 2. magyar hadsereg felvon

ulása és pusztulása
- 2008/10

Szabó Péter:
Hídfőcsaták a Donnál 1942 - 2011/7 Szabó Péter:
Jány Gusztáv - 2011/7

Szaharov, Andrej:
Az orosz civilizáció - 1999/3

Szakács Anita, D.:
Egy hermafrodita viszontagságai a 17. században - 2014/8

Szakács Anita, D.:
Új választások, új konfliktusok. Nős papok a 16. századi Sopronban - 2014/8 Op

Szakály Ferenc:
1664-1683. Két elvesztegetett évtized - 2000/5

Szakály Ferenc:
Gazdasági és társadalmi változások
a török hódítás árnyékában
- 2003/11-12,13/2 ksz

Szakály Sándor:
A hadiállapot beállt [Magyarország, 1941] - 1995/4, 1999/1 ksz

Szakály Sándor:
Új hadsereg, új tisztikar. A Magyar Királyi Honvédség születése - 1995/5

Szakály Sándor:
A második világháború alatti magyar katonai elit. Karriertörténetek - 1995/5 m

Szakály Sándor:
Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban - 1999/5-6

Szakály Sándor:
A legfelsőbb hadúr - 2001/1-2

Szakály Sándor:
Andreánszky Jenő emlékezései - 2003/7-8

Szakály Sándor:
Hol született Gyöngyösi? Gyöngyösi János anyakönyvi lapja - 2007/1-2

Szakály Sándor:
A katonai elit Magyarországon, 1919-1945 - 2007/4-5

Szakály Sándor:
Egy elmaradt bevonulás. Páger Antal felmentésének hiteles története - 2007/4-5

Szakály Sándor:
A kormányzó és a kiugrás - 2007/10

Szakály Sándor:
Nem minden emigráns hungarista! - 2008/2-3

Szakály Sándor:
Hol sírjaink domborulnak. Megtartó emlékezet - 2009/3

Szakály Sándor:
A magyar tábori csendőrség - 2010/1

Szakály Sándor:
Adatok és dokumentumok
a M. Kir. Csendőrség történetének tanulmányozásához
- 2010/1 Op

Szakály Sándor:
A kormányzó biztosítása. Erdélyi Barna emlékezése - 2010/2 Op

Szakály Sándor:
A Nemzeti Hadsereg, 1919-1922 - 2010/4-5

Szakály Sándor:
A magyar haderő kérdése, 1918-1919 - 2010/4-5 Op

Szakály Sándor:
Elveszett önállóság. A megszállás forgatókönyve és megvalósítása - 2011/5

Szakály Sándor:
Kassa bombázása és a hadba lépés - 2011/6

Szakály Sándor:
Hadvezérek nélkül.
A magyar katonai felső vezetés a második világháborúban
- 2011/7

Szakály Sándor:
Hogyan is történt? Tények, események
Magyarország második világháborús történetéből
- 2012/4-5

Szakály Sándor:
Manno Miltiadesz - 2012/7

Szakály Sándor:
A Magyar Királyi Honvédség és a magyar katonai felső vezetés, 1944-1945 - 2014/11

Szakolczai Attila:
Előadások az '56-os Intézetben - 1995/3

Szakolczai Attila:
Az '56-os politikai perek - 1995/6-7

Szakolczai Attila:
Rohanunk a forradalomba.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
- 1996/1-2

Szakolczai Attila:
1956. október 27-28. A politikai megoldás szüksége és lehetősége - 2002/11-12

Szakolczai Attila:
1956 - Tételvázlat - 2006/2-3

Szalontai Csaba:
Amiről a csontok mesélnek. Lepra nyomai egy avar temetőben - 2006/2-3

Szapor Judit:
A női politizálás története - 2009/4 Op

Szarka László:
Felvidékből Slovensko. A szlovák különválás 1918-ban - 1990/4

Szarka László:
1918. Az őszirózsás forradalom - 1991/8

Szarka László:
Népszavazás és kisebbségvédelem.
A magyar békejegyzékek érvrendszere
- 2001/8-9

Szarka László:
Volt-e reformalternatíva? A Habsburg-monarchia felbomlása - 2004/10

Szarka László:
Szláv nemzetállam kisebbségek nélkül.
A Beneš-dekrétumok 1945-ben
- 2005/6 10/1 ksz

Szarka László:
A kiátkozott Károlyi. Olvasatok, álomfejtések és vádak - 2010/10 Op

Szarka László:
A magyar békejegyzékek érvrendszere - 2014/6

Szathmári Botond:
A buddhizmus - 2000/10

Számvéber Norbert:
A Margaréta hadművelet. A Magyar Királyi Honvédség ellenállási esélyei
a német megszálló csapatokkal szemben 1944 márciusában
- 2014/11

Szántay Antal:
Címszavak Európa történeti földrajzából. Olaszország - 1994/7 m

Szántay Antal:
A köznemesség és II. József - 1994/4-5, 2012/2 ksz Op

Szántay Antal:
Adók a 18. századi Magyarországon - 2012/6

Szántó György Tibor:
A Magna Carta - 1995/9

Száraz György visszaemlékezése (részlet) - 2012/12

Szász Zoltán:
Törökbarát magyarok. Balkáni krízis, 1878 - 1992/8-9

Szemerey Tamás:
Selmecbányától Sopronig. Egy intézmény hányattatásai - 2014/8

Szerencsés Károly:
Ingadozás nélkül?
Mozgások a magyar kommunista vezérkarban, 1945-1956
- 2012/8

Szekfű Gyula:
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe - 2003/11-12

Szemerkényi Réka:
A Harmel-jelentés - 1997/5-6

Szemerkényi Réka:
A NATO a hidegháború után - 1997/5-6 m

Szende Katalin:
Hűség és kiváltság. Kihez és miért volt hű Sopron a középkorban? - 2014/8

Szende Katalin:
Gyapay Gábor emlékére - 2009/4

Szende László:
Santiago de Compostela. Zarándoklat Szent Jakabhoz - 2005/10-06/1

Szende László:
Székesfehérvártól az Örök Városig.
Luxemburgi Zsigmond. A király és császár
- 2012/1-2

Szende László:
A mérgezett füge. Középkori emlékeinkről - 2012/4-5

Szende László:
Magyarok Zsigmond császár udvarában - 2012/11 Op

Szende László:
Bakócz Tamás. Jobbágysorból a pápai trón felé - 2013/2-3

Szende László:
A Magyar Királyság és a nápolyi Anjouk - 2014/12

Szendiné Orvos Erzsébet:
Debrecen bombázása, 1944. június 2. - 2014/2

Szenes Zoltán:
A jövő háborúja. Katonai kihívások a 21. század elején - 2006/2-3

Szenti Tibor:
Paraszti higiénia a század elején.
A hódmezővásárhelyi gazdák tisztálkodása
- 1991/3

Szentkuti Károly:
Mosonmagyaróvár tragikus napja 1956. október 26. Visszaemlékezések - 2010/9

Szepsy István:
Hírnév és valóság: Tokaj - 2003/1-2

Szereda, Vjacseszlav-Alexandr Sztikalin-Vida István:
A szovjet kapcsolat. Újabb orosz levéltári források
1956 történetének tanulmányozásához
- 1994/8 m

Szerencsés Károly:
Hová tűnt a demokrácia? Magyarország gleichschaltolása, 1945-1949 - 2010/2

Szerencsés Károly:
Szovjet megszállás - 2011/5

Szerencsés Károly:
Odaütünk! A Kovács Béla-ügy. Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
- 2012/3

Széchenyi Kinga:
Kitelepítés a Rákosi-rendszerben - 2010/6

Szécsényi Mihály:
A bordélyrendszer Budapesten - 1993/8-9, 1999/9-10

Szécsényi Mihály:
Garniszállók és kéjnőtelepek - 1998/6

Székely Gábor:
A Weimar-jelenség - 1992/10

Székely Gábor:
A Weimari Köztársaság bukása - 2005/4-5

Szigethy Gábor:
Bordalok a reformkorban - 2003/1-2

Szigethy Jenő:
Az elveszett templomtól a visszanyert országig - 2000/10

Szikora Katalin:
Athéntól Palicsig. 19. századi "előolimpiák" - 2012/7

Szilágyi Ágnes Judit:
Amatőrök és profik Dél-Amerika magyar színpadain - 2008/1

Szilágyi Ágnes Judit:
Kékingesek Portugáliában, 1932-1934 - 2010/3

Szilágyi Ágnes Judit:
Ifj. Horthy Miklós - 2014/12

Szilágyi Ákos:
Istenek, cárok, főtitkárok A Sztálin-vallás eredete - 1992/7

Szilágyi Ákos:
Oroszország vége - 1999/3

Szilágyi Gábor:
A történelem torz tükörképe. A sematizmus filmjeiben - 1993/7

Szilágyi Péter (1):
A katonai demokrácia pszeudoállama - 1997/8

Szilágyi Péter (2):
A királyi játék királyai. Steinitztől Kaszparovig - 2005/8

Szita Szabolcs:
Üldöztetés és embermentés - 2004/11

Szokolay Katalin:
Pilsudski útvesztői. Függetlenség, demokrácia, diktatúra - 1992/7

Szokolay Katalin:
Sikorski - 1994/3

Szovák Kornél:
A pápák az ezredfordulón - 2001/7

Szovák Kornél:
A független királyság megteremtése.
Szent István király és a magyar államalapítás
- 2012/1-2

Szőllősy Gábor:
A kéziíj - 1997/7

Szőllősy Gábor:
A lovak színe - 2013/7

Szőllősy Gábor:
A történelmi magyar lófajták - 2013/7

Szőllősy Gábor:
Világhírű magyar lovak - 2013/7

Szőnyei Tamás:
Rohan az idő. A magyar beat hőskora - 2004/8-9

Szőnyei Tamás:
Megátkozott ember - Radics Béla.
Az állambiztonsági szolgálat "Szakállas" fedőnevű célszemélye
- 2013/9-10

Szőnyi György Endre:
John Dee. Egy angol mágus Közép-Európában - 2005/7, 2012/1 ksz

Szörényi László:
A szabadelvű Vörösmarty - 1998/3

Sztanek Péter:
Leonardo da Vinci Egy rejtélyes polihisztor - 2006/5-6, 2013/1 ksz

Sztanek Péter:
Leonardo gépezetei - 2006/5-6, 2013/1 ksz

Sztikalin, Alexandr-Vjacseszlav Szereda-Vida István:
A szovjet kapcsolat. Újabb orosz levéltári források 1956 történetének tanulmányozásához - 1994/8 m

Sztojalovszky Gábor:
A második világháború híres repülőgépei - 1999/5-6

Szücs György:
Szabad nép, szabad művészet.
[Képzőművészet az ötvenes évek Magyarországán]
- 1993/7 *

Szücs György:
Képek előtt, képek mögött. A világháború és a képzőművészet - 2015/1

Szűcs Tamás:
Egy elfelejtett birodalom Hettiták - 1997/3-4, 2008/1 ksz

Szűrös Mátyás:
Kádár és a szovjet vezetés - 2000/7-8

Szvák Gyula:
A középkori Oroszország helye Európában - 1999/3

Szvák Gyula:
Egy rettegő cár: IV. Iván - 1999/3

Szvák Gyula:
Két rettegett cár. IV. Iván és I. Péter - 2010/1

Szvitek Róbert József:
"Itt az írás, forgassátok!" Hazatértek a sárospataki könyvek - 2006/4

Szvoboda Dománszky Gabriella:
Titkos művészet. Zichy Mihály erotikus rajzai - 2010/7