2018. március 20.

OnlinePlusz - Sopron. A Hűség városa

Kitaszítottság. A magyarországi németek sorsa a második világháborút követő években | részletek
Szerző: Gonda Gábor I. A kelet-közép- és délkelet-európai németek elűzése és kitelepítése a második világháborút követő években A kelet-közép- és délkelet-európai németség 1944-45 utáni elűzetésének, illetve kitelepítésének tervezése és gyakorlati kivitelezése szervesen illeszkedett a 20. század első felében lezajlott kényszermigrációs...
Széchenyi cenki angolvécéje | részletek
Szerző: Kelemen István Széchényi Ferenc 1814-ben felosztotta három fia között a hitbizományinak nem minősülő, ún. szabad birtokait. A családi élet központjának számító kiscenki kastélyt, a cenki uradalmat és az ahhoz tartozó hat települést a legkisebb fiú, Széchenyi István kapta meg. A gróf 1820-ban, apja halálakor lett a kastély ura. 1833-tól kezdve átépíttette és...
Gróf Széchenyi István és cenki otthona | részletek
Szerző: Varga Kálmán "Mi pedig örömöm gerjedelmit még magasbra emeli, az: Ott nyernyi borostyánt, hol földi pályámat kezdém s hol áldott szülék nemes példáitul irányozva már zsenge koromban ringattatám az élet tavaszának azon gyönyörteli álmaiban, mellyel keblembe is Magyar Honunk egykori nemesb és dicsőbb kifejlését tünteték lelkem elibe" - írta...
Új választások, új konfliktusok. Nős papok a 16. századi Sopronban | részletek
Szerző: D. Szakács Anita 1551. június 2-án a bécsi egyetemen filozófiát tanult, jogi doktorátust szerzett Jekkel Konrád, Sopron város jegyzője városát a hitehagyó és rossz erkölcsű papok - akik törvénytelen házasságban élnek, ágyasokat tartanak - menedékhelyeként említette, amikor a város vezetését I. Ferdinánd királynál a beneficiumok eltulajdonításával megvádolta. A...
Lackner Kristóf és a boszorkányok | részletek
Szerző: Németh Ildikó Mai korunkból visszatekintve joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy, a saját korában is rendkívül műveltnek és vagyonosnak számító polgár, felsőbb körökben is otthonosan mozgó, világlátott diplomata, jogi doktor és a Tudós Társaság alapítója, árvák gyámolítója hogyan vehetett részt teljes természetességgel olyan barbár dologban, mint egy...
1 | 2 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Lafferton Emese
A bukott nő a viktoriánus képzeletvilágban - részletek
Szerző: Mezey Barna
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon - részletek
Szerző: Tóth István György
Gáláns kalandok. Királyi szeretők a francia udvarban - részletek
Szerző: Németh György
Ganümédész nyomában. Fiúszerelem, homoszexualitás az ókori Athénban - részletek
Szerző: Hudi József
Betyárvilág Magyarországon. Bűnözés és társadalom a reformkorban - részletek
Szerző: Borhy László
A castrumtól a limesig. Római erődépítészet - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek