2018. február 25.

Szex-orgia a halál előtt

Szerző: Erdélyi István

922-ben a bagdadi kalifa küldöttei Volgai Bolgárországban jártak. A követség "titkára", Ibn Fadlán naplójában beszámol egy halotti szertartásról, amely a "rusz temetése" néven ismeretes.

"Ha vezető hal meg, akkor annak családja a lányokhoz [...] így szól: ki hal meg vele együtt? Valaki azt mondja ezek közül: én. És ha már azt mondta, akkor már az kötelező... Ezután őt két lányra bízták, hogy azok őrizzék [...] A lány pedig mindennap ivott és énekelt, örülvén a jövendőnek. Amikor aztán eljött a nap, amikor őt (a halottat) és a lányt el kellett égessék, odamentem a folyóhoz, ahol a hajója már ki is volt húzva a partra [...] közepén fából kunyhót ácsoltak [...] Megjött egy idős asszony, akit a halál angyalának neveznek [...] ő öli meg a lányt. Láttam, hogy tetterős, egészséges, komor nőszemély."

Ibn Fadlán ezután részletesen leírta azt, hogy az ideiglenesen, még a hideg télben eltemetett halottat kivették a sírjából, felöltöztették, és a kunyhóban elkészített díszes ágyra, párnákra feltámasztva helyezték el. Majd a

"leány, aki úgy akarta, hogy megöljék, felcicomázva ide s oda járkált, bement minden sátorba, és közben közösült vele minden sátor gazdája, és azt mondták neki hangosan: Mondd az uradnak: igaz, azt az irántad való szerelem és barátság miatt tettem [...] Ezután a férfiak ama csoportja, akik vele közösültek, kezeikből utat csináltak, hogy a lábaival a tenyereikre lépve mehessen fel a hajóra [...] az öregasszony megragadta a leány fejét, és bedugta a kunyhóba, vele együtt bement oda [...] Ezután hat férfi ment be a kunyhóba az ura rokonai közül, és mind közösültek vele a halott jelenlétében [...] majd lefektették őt az ura mellé. Ketten lefogták a lábait, ketten a kezeit, bejött az öregasszony [...] nyakára kétfelé ágazó kötelet tett és azokat odaadta két férfinak, hogy húzzák meg, és ő maga kezében nagy, széles pengéjű tőrt tartva elkezdte azt beszurkálni a bordái közé [...] míg csak meg nem halt."

Ezután a hajót felgyújtották. A hamvak fölé pedig földből hatalmas kurgánt emeltek. A rettenetes szertartás véget ért.