2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
T - Ty

Tabi Norbert:
A futballistaper. Szűcs Sándor válogatott labdarúgó kivégzésének története - 2014/7

Tabajdi Gábor:
Duna-parti gyilkosságok, 1944-1945 - 2004/11

Tabajdi Gábor:
A Hétfői Szabadegyetem és a III/III - 2007/3

Takács András-Kertész Ágnes:
Újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón - 2005/7, 2012/1 ksz

Takács Béla:
A debreceni céhek - 1993/8-9

Takács Judit:
Homoszexualitás és a heteroszexuális társadalom
a 19. század második felétől napjainkig
- 2009/4 Op

Takács M. József:
A dühöngő ifjúságtól a Woodstock-nemzedékig - 1998/8

Takács M. József:
Egy elmaradt forradalom anatómiája. Párizs, 1968 - 1998/8

Takács M. József:
1968 kronológiája - 1998/8 m

Takács Péter:
Kossuth messianizmusa - 1992/2

Takács Péter:
Kényszer és szükséglet. Deák Ferenc a Habsburgokról - 1992/6

Takács Péter:
A deáki tett. Együttmaradás és önmegőrzés - 1992/8-9

Takács Tamás:
A Borgiák. A reneszánsz leghírhedtebb dinasztiája - 2006/5-6, 2013/1 ksz

Takács Tibor:
A Kossuth tér - 2013/11

Tamás Edit:
Bethlenek. A bethleni Bethlen család - 2011/3-4

Tamás Edit:
A bethleni Bethlen család történetéhez. Bethlen János utódai.
Bethlen Sámuel utódai. Bethlen II. Elek ágazata.
Bethlen Ödön és leszármazottai
- 2011/3-4 Op

Tar Ferenc:
A cserszegi fűszeres atyja. Bakonyi Károly, a szőlőnemesítő - 2007/6-7

Tar Ferenc:
A Horthy-család fényképalbumából - 2007/10

Tar Ferenc:
Ferenc József Keszthelyen - 2013/8

Tarján M. Tamás:
A Sándor-album - 2013/7

Tarján M. Tamás:
Sándor Móric gróf. Az ördöglovas - 2013/7

Tari Lujza:
A nemzeti zene megteremtő. Bihari János és Rózsavölgyi Márk - 2010/8

Tálas József:
Gázkamra, villamosszék, injekció.
Kísérletek a borzalom humanizálására az Egyesült Államokban
- 1996/6

Tálas Péter:
A modern háború - 2006/2-3

Tálas Péter:
A ruandai népirtás - 2006/2-3

Tálas Péter:
A Terrorizmus - 2006/2-3

Tálas Péter:
Az irreguláris hadviselés - 2006/2-3

Tátrai Patrik:
Trianon hatása a Kárpát-medence etnikai folyamataira - 2010/4-5

Teffner Zoltán:
Lengyel forradalmak a 19. században és a magyar közvélemény - 1999/7 m

Tegyey Imre:
Aphrodité játékai [Szex az ókorban] - 1994/6, 1998/2 ksz

Teke Zsuzsa:
Hunyadi János - 1999/7

Temesváry Ferenc:
Fegyvertörténeti kislexikon. Középkor, kora újkor - 1997/7 m

Thoroczkay Gábor:
A történelmi hitelesség kérdései a Képes Krónikában
(Szent Istvántól Könyves Kálmán haláláig)
- 1999/7 m

Thoroczkay Gábor:
Szent István egyházmegyéi - 2001/7

Tilkovszky Loránt:
Teleki Pál. Egy tragikus sorsú tudós politikus - 1995/10

Tischler János:
A lengyel október - 1996/8-9

Tischler János:
Közép-Európa sztalinizálása, 1944-1949 - 2002/9-10

Tischler János:
Fő a megbízhatóság! Drahos Lajos karrierje - 2004/7

Tischler János:
Nemere jelenti. Virágnyelven a Ferencvárosról.
A Fradi megfigyelése az 1960-as években
- 2004/8-9

Tischler János:
A lengyel belbiztonsági szolgálat - 2007/3

Tischler János:
Jedwabnétól Kielcéig. Lengyelek és zsidók a második világháborúban - 2008/7-8

Toma Katalin:
A család felemelkedése [Széchenyi István ősei] - 1991/5

Tomka Béla:
Felszálló ágban. Gazdasági rekonstrukció Magyarországon
az első világháború után
- 2013/12

Tomka Béla:
Az első világháború. Egy korszak lezárása vagy új korszak kezdete? - 2015/1

Tomka Péter:
Az avarok - 2003/5

Tompa Imre:
A Törley-saga - 2007/6-7

Tomsics Emőke:
A front felett. Egy repülőszázad fényképei az első világháborúból - 2015/1

Torbágyi Péter:
Paraguayi magyarok - 2008/1 Op

Toronyi Zsuzsanna:
.Egy hungarikum születése. Fischer Mór és családja - 2010/8

Toronyi Zsuzsanna:
Egy budapesti kert történetei.
Holokauszt-emlékhely a zsinagóga árnyékában
- 2014/3

Tóbiás Áron:
1956 - 1991/8

Tóth Andrej:
Magyarország meghívása a párizsi békekonferenciára - 2014/6

Tóth Csaba:
Pénzek, pénzverdék, pénzemberek - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Tóth Csaba:
Mozaikok a magyar pénztörténetből - 2012/6

Tóth Endre:
Római kincsek a pannon föld mélyén. A Seuso-kincs - 2004/3

Tóth Endre:
A Szent Korona - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Tóth Endre:
A koronázási ékszerek - 2013/6

Tóth Endre:
III. Béla vagy Kálmán? Kit rejtett a székesfehérvári királysír? - 2013/6

Tóth Endre:
A Seuso-kincs. Római kori ezüstedények a pannon föld mélyéről - 2014/4-5

Tóth Eszter Zsófia:
A traktoros lánytól a buszvezetőnőig.
Nők férfifoglalkozásokban a szocializmus kori Magyarországon
- 2009/4 Op

Tóth G. Péter-Klaniczay Gábor:
Végtelen történet. Boszorkányság, mágia, lélekutazás - 2005/7, 2012/1 ksz

Tóth G. Péter:
Bűbájosok és boszorkányok a bíróságon.
Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon
- 2005/7, 2012/1 ksz

Tóth Ildikó:
A beregi egyezmény - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Tóth Imre:
Gróf Széchenyi István - Otthon a reformok terén
- A megyei és az országos politika innovátora
- 2010/8

Tóth Imre:
Út az 1921. évi soproni népszavazáshoz - 2014/8

Tóth Imre:
Város a határon. Sopron a vasfüggöny árnyékában - 2014/8

Tóth István:
A Baltikum két megszállása.
Hitler és Sztálin átnyúlt a balti népek feje felett
- 1990/1

Tóth István:
Gorbacsov gordiuszi csomója [A balti kérdés] - 1990/1

Tóth István:
Kárpátalja és a ruszinok. Elég volt az álomból? - 1990/5

Tóth István György:
Árulkodó úriszéki iratok. Viharok a 18. századi parasztcsaládban - 1990/2

Tóth István György:
Forradalom vagy polgárháború [Anglia, 1640-1689] - 1990/2

Tóth István György:
Írástudó ember után kéne nézni.
Az írástudatlanságból az alfabetizált világba
- 1990/5

Tóth István György:
Írni tanuló nagyasszonyok - 1990/5

Tóth István György:
Csángó hétköznapok a 17. században - 1990/6, 1999/9-10

Tóth István György:
A 17. század legnagyobb botránya.
Királynő korona nélkül [Krisztina svéd királynő]
- 1991/3

Tóth István György:
Stuart Mária Házasság és hatalmi politika - 1991/4

Tóth István György:
A Jézus Társaság születése - 1991/6

Tóth István György:
A tridenti zsinat - 1991/6

Tóth István György:
Ágyúgolyók a tenger fenekén. [A Nagy Armada veresége] - 1991/9

Tóth István György:
Hogyan élt a 17. század embere? Eltűnt hétköznapok nyomában - 1992/1

Tóth István György:
A Mediciek Firenzéje - 1993/3

Tóth István György:
Két világ határán. Bocskoros nemesek a török kor után - 1994/4-5, 2012/2 ksz

Tóth István György:
Gáláns kalandok. Királyi szeretők a francia udvarban - 1994/6, 1998/2 ksz

Tóth István György:
Az Esterházyak. Hercegek és nádorok családja - 1994/10, 2012/2 ksz

Tóth István György:
I. Lipót kettős arca - 1995/10

Tóth István György:
Karlócai béke - 1997/2

Tóth István György:
Magyaros viselet és nájmódi öltözködés a kora újkorban - 1998/7

Tóth István György:
Spanyol király a német trónon: V. Károly - 1999/1-2

Tóth J. Attila:
A víz alatti régészet - 2005/9

Tóth László:
A magyar királyi honvédség egyenruhái - 2009/10

Tóth Sándor:
Vadászati világkiállítás, 1971 - 2009/7-8

Tóth Sándor:
Vadászat történelmi váltógazdálkodással - 2009/7-8 Op

Tóth Sándor László:
II. Lajos - 1998/9-10

Tóth Sándor László:
A koronázóváros elfoglalása. Az oszmán hódoltság
és a szulejmáni várháborúk kezdetei, 1541-1547
- 2013/6

Tóth Sándor László:
Székesfehérvár a 15 éves háborúban - 2013/6

Tóth Vilmos:
Újratemetések Magyarországon a 19-20. században - 2009/3

Tóth Vilmos:
A budavári nádori sírbolt - 2009/3 Op

Tóth Vilmos:
Újratemetett magyar történészek - 2009/3 Op

Tóth Vilmos:
298 - 300 - 301. Börtöntemetőből nemzeti emlékhely - 2013/11

Töll István:
A számszeríj - 1997/7

Török József:
Pápai utazások - 1991/6

Török József:
A bor és a szerzetesek a középkorban - 2003/1-2

Török József:
IV. Károly vallásossága - 2004/10

Töttős Gábor:
A szekszárdi szőlő és bor története - 2007/6-7

Töttős Gábor:
A trianoni béke kormányfője: Simonyi-Semadam Sándor - 2010/4-5

Töttössy Magdolna:
Tanárszemmel - diákszemmel. [1956-ról az iskolában] - 1990/1

Töttössy Magdolna:
A tűzfelelős Erdély - 1990/3

Töttössy Magdolna:
Mi lesz a maradókkal? - 1990/3

Tőkéczki László:
Az arisztokrata politika alkonya. Ifjabb gróf Andrássy Gyula - 2004/12

Tőkéczki László:
A nemzeti elit megújítása. Klebeslberg Kuno, az építő - 2007/4-5

Tőkéczki László:
Gróf Károlyi Mihály személyisége - 2010/10

Tőkéczki László:
Tőkebefektetés. Befektetés az emberi tőkébe - 2012/9-10

Tőkéczki László:
Bethlen István és a nagypolgárság - 2013/12

Tringli István:
Központi hatalom és különkormányzat - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Tringli István:
Szent István törvényei - 2001/7

Tringli István-Zsoldos Attila:
Szemelvénygyűjtemény a magyar középkor tanulmányozásához
nagy magyar történetírók munkáiból
- 1998/9-10 m

Trogmayer Ottó:
Fejedelmi kincsek a népvándorlás korából. Népvándorlás kori aranyak - 2004/3

Trócsányi Sára:
A párt kardja és pajzsa. A Stasi. A keletnémet állambiztonsági szolgálat - 2007/3

Turóczi Márk:
Egy temető - hét elnevezés - 2014/7

Tunstall, Graydon A.:
A pángermanizmus víziója.
Német Mitteleuropa-elképzelések az első világháború alatt
- 1994/8

Turbucz Dávid:
Az új Árpád honfoglalása.
Horthy-naptár a magyar nemzet újjászületésének emlékére
- 2007/10

Turbucz Dávid:
A Horthy-kultusz - 2009/1-2

Tusor Péter:
A kora újkor szentjei - 2004/10

Tverdota György:
Napóleon újratemetése - 2007/9

Tverdota György:
Rajk László újratemetése - 2007/9

Tverdota György:
Temetés, zarándoklat, újratemetés - II. Rákóczi Ferenc és József Attila - 2009/3 Op

Tyekvicska Árpád:
Szegény Pallavicini! - 1995/6-7

Tyekvicska Árpád:
Civitas Fortissima. A legbátrabb város.
A csehek kiverése Balassagyarmatról
- 2008/4