2018. március 17.

Tito özvegye nyomorban élt

Jovanka Broz, az egykori jugoszláv pártvezető, Jozip Broz Tito özvegye júniusban új személyazonossági okmányokat kapott. Az egykori Jugoszlávia first ladyje, aki Tito harmadik felesége volt, férje halála után néhány nappal elhagyni kényszerült akkori lakhelyét. A jugoszláv kommunista hatóságok az egykori partizánnőnek egy kormányrezidenciát jelöltek ki ideiglenes lakhelyül. A kitelepítésszerű akció során személyes tárgyait, ruháit, hivatalos útjain ajándékba kapott értékes emlékeit és személyes iratait sem vihette magával. Ahogy ő emlékezett, egy szál hálóköpenyben kellett elhagynia korábbi fényűző otthonát.

Ideiglenes otthonában él 1980 óta a ma 85 éves idős nő. 2006-ig még fűtés sem volt az időközben erősen leromlott épületben, amely egyébként Belgrád előkelő részén fekszik. A volt feleség rendszeres nyugdíjat sem kapott az államtól.

Az özvegy, aki az utóbbi években nagyon ritkán adott interjút, egykori értékeit peres úton próbálja meg visszaszerezni Jugoszlávia utódállamától, a Szerb Köztársaságtól.

Rasim Ljajic szerb szociális miniszter, aki 2006-ban felkarolta az idős asszonyt, így nyilatkozott a személyi okmányok visszaadásáról: "Ez a lépés egyfelől emberiességi lépés, másfelől politikai, mert Jovanka annak az embernek a felesége volt, aki negyven évig vezette ezt az országot!"

Ma már kevesen emlékeznek rá, hogy Tito a hetvenes évektől mellőzte Jovankát. Ugyanis a marsall felesége és az idősödő pártvezető körüli egyéb pártfunkcionáriusok személyeskedő ellenségeskedésbe keveredtek. Tito megfigyeltette nejét. 1977-től a közös nyilvános szereplések elmaradtak, és a pártvezér haláláig a születésnapi virágcsokrok jelentették az egyetlen kapcsolatot köztük. Jovanka Broz utolsó nyilvános szereplése férje nagyszabású temetése volt.