2018. március 17.

VERITAS-estek 2015-2016


tisztelettel meghívja a VERITAS-estek
történelmi vitasorozat 2015–2016. évi programjaira.

Az eszmecseréket minden hónap első keddjén tartjuk, 18.00 órától
a Budapesti Gazdasági Főiskola  Aulájában
(1055 Budapest, Markó utca 29-31. földszint)

2015. október 6.
Egyházi autonómiák, közösségek a XX. század elején
vitapartnerek: Sarnyai Csaba Máté és Kovács Kálmán Árpád;
moderátor: Gergely András

2015. november 3.
A „dicsőséges 133 nap”. A Magyarországi Tanácsköztársaság megítélése
vitapartnerek: Vörös Boldizsár és Révész Tamás; moderátor: Szakály Sándor

2015. december 1.
A fegyveres szervezetek újjáalakítása az 1956-os forradalom után
vitapartnerek: Horváth Miklós és Kiss Dávid; moderátor: Zinner Tibor

2016. január 5.
„Az ország vezérigazgatója”: Széll Kálmán
vitapartnerek: ifj. Bertényi Iván és Schwarzwölder Ádám; moderátor: Gergely András

2016. február 2.
Hintapolitika? – Kállay Miklós kiugrási politikájának megítélése
vitapartnerek: Pritz Pál és Joó András; moderátor: Ujváry Gábor

2016. március 1.
Az egyházak és az MSZMP az 1960-as években
vitapartnerek: Soós Viktor Attila és Tóth Eszter Zsófia; moderátor: Zinner Tibor

2016. április 5.
Ferenc József, az alkotmányos király
vitapartnerek: Manhercz Orsolya és Anka László; moderátor: Gergely András

2016. május 3.
Választási rendszer és választójog a Horthy-korszakban
vitapartnerek: Püski Levente és Hollósi Gábor; moderátor: Ujváry Gábor

2016. június 7.
Az ’56-os megtorlás kutatásáról

vitapartnerek: Földváryné Kiss Réka és Zinner Tibor; moderátor: Szakály Sándor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!