2018. április 20.

VERITAS-estek 2017–2018

Meghívó

A

meghívja Önt a 2017–2018-as akadémiai évben megrendezésre kerülő történelmi vitasorozatára

Helyszín: a Budapesti Gazdasági egyetem aulája
(1055 Budapest, Markó u. 29–31., földszint)
Ideje: minden hónap első keddjén, 18 órától

2017. szeptember 5.
Anka László (VERITAS)
Pap József (Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai tanár)
Pártok és választások a dualizmus korában
Moderátor: Hermann Róbert

2017. október 3.
Gali Máté (VERITAS)
Hermann Róbert (Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár)
Berzeviczy Albert sokrétű életműve
Moderátor: Ujváry Gábor

2017. november 7.
Rácz János (VERITAS)
Kecskés D. Gusztáv (MTA BTK, Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs)
Az ’56-os magyar emigráció
Moderátor: Marinovich Endre

2017. december 5.
Kárbin Ákos (VERITAS)
Fehér György (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, nyugalmazott főigazgató)
A Monarchia Magyarországának két kiemelkedő szakpolitikusa: Darányi Ignác és Wekerle Sándor
Moderátor: Hermann Róbert

2018. február 6.
Hollósi Gábor (VERITAS)
Izsák Lajos (Eötvös Loránd Tudományegyetem, professzor emeritus)
A hontalanság évei és a pozsonyi hídfő. Magyarország és Csehszlovákia 1945–1947
Moderátor: Ujváry Gábor

2018. március 6.
Tóth Eszter Zsófia (VERITAS)
Kapronczay Károly (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, nyugalmazott főigazgató)
Antall József miniszterelnök hagyatéka
Moderátor: Marinovich Endre

2018. április 3.
Schwarczwölder Ádám (VERITAS)
ifj. Bertényi Ivánnal (Bécs, Collegium Hungaricum, igazgatóhelyettes; Bécsi Magyar Történeti Intézet, igazgató):
Bécs vagy Belgrád? A kiegyezés a nemzetiségi kérdés tükrében
Moderátor: Hermann Róbert

2018. május 8.
Joó András (VERITAS)
Olasz Lajos (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, főiskolai docens):
A Horthy–Hitler találkozók, 1938–1944
Moderátor: Ujváry Gábor

2018. június 5.
Zinner Tibor (VERITAS)
Földváryné Kiss Réka (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, elnök)
Kegyelmezési „politika” 1945–2016
Moderátor: Marinovich Endre