2018. január 21.

Vita

Az 1945-ös csongrádi földosztás sajátosságai és vesztesei | részletek
szerző: Gulyás Martin A Rubicon 2015. évi 11. számában az MTA-NEB Vidéktörténeti Kutatócsoportjának vezetője, Ö. Kovács József az 1945. évi földosztási folyamat új értelmezésének megalkotására tett kísérletet. E rövid cikk által ajánlott elemzési szempontok és számos helyütt megfogalmazott sarkos állítások a magazin online felületén kisebb vitát generáltak. A...
Földosztás vagy földfosztás? Az egyházakkal szembeni gyakorlatról, 1945 | részletek
Meglepve olvastam az Ö. Kovács József cikke nyomán íródott hozzászólást. A higgadtan elemző, történeti távlatba ágyazottan érvelő, objektív szakértői pózban tetszelgő szöveg nem egyéb egy olyan narratívánál, amely rögtön megborul, ha ütközik a levéltárakban feltáruló tényanyaggal. A Rubicon adott számában Bánkuti Gábor, Galambos István és Káli Csaba is sok, az 1945. év eseményeiről többé-kevésbé tudott,...
Furcsa cikk vagy furcsa hozzászólás? | részletek
Ö. Kovács Józsefnek megjelent egy rövid cikke a Rubicon 2015/11. számában, „A demokratikus földreform mítosza” címen. Erre reagál Barta Tamás kollégának a Rubicon szerkesztőségébe küldött, „Hozzászólás egy furcsa cikkhez” c. írása. Magam mint a Rubicon szerkesztőbizottságának egyik tagja kaptam kézhez utóbbi írást. Napokig hárítottam a reagálást. Nagyon átlátszó álságossága...
A szerző válasza | részletek
Tisztelt Szerkesztőség! Elolvastam Barta Tamás írását. A következő kérdéseket és javaslatokat szeretném megfogalmazni. Vajon milyen történetkutatói következtetésekre juthatunk, ha a rövid tanulmányomban középpontba állított konkrét tér- és időbeli történéseket az életszerű közelséget tükröző  történeti források alapján vizsgáljuk? Elszakadva az egzisztenciális, érzelmi kötődésektől és az...
Hozzászólás egy furcsa cikkhez | részletek
Tisztelt Szerkesztőség! A Rubicon 2015/11. számában meghökkentő cikk jelent meg az 1945-ös magyar földosztásról. (Ö. KOVÁCS József: A demokratikus földreform mítosza. A földelkobzás és földosztás új értelmezési kísérlete. 46-48. o.) A közép-kelet-európai népi mozgalom és részben a magyar parasztság történetének kutatójaként kötelességemnek érzem az íráshoz hozzászólni...
1 | 2 | tovább
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szabad György
A Szent Szövetség szorításában / A Szent Szövetség válságának hatása Magyarországra - részletek
Szerző: Romsics Ignác
A Horthy-rendszer szociálpolitikája - részletek
Szerző: Szakolczai Attila
Rohanunk a forradalomba / Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc - részletek
Szerző: Katus László
Megvan az ideje az ölelésnek. A házasélet egyházi előírásai a kora középkorban - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Az égi szerelem. Misztika és erotika a középkorban - részletek
Szerző: Tóth István György
Gáláns kalandok. Királyi szeretők a francia udvarban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek