2018. február 18.

A – Á | B | C - Cs | D | E - É | F | G - Gy | H | I - J | K | L | M | N - Ny | O - Ö | P | R | S - Sz | T - Ty | U - Ü | V - W | Z - Zs |
Z - Zs

Zachar József:
Magyarok a Habsburg-haderőben - 1995/5

Závodszky Géza:
Az Amerika-élmény. A régi Magyarország szellemi horizontján - 1992/5

Závodszky Géza:
Meszticnek lenni - 1992/5

Závodszky Géza:
Egy szabadságkutató útirajza.
Reformkori utazás az Újvilágban [Bölöni Farkas János]
- 1993/3

Závodszky Géza:
Változások és kölcsönhatások 1848 tavaszán.
Európa, a Habsburg Birodalom és Magyarország
- 1998/2

Zeidler Miklós:
A Magyar Revíziós Liga - 1997/1

Zeidler Miklós:
Közvélemény és propaganda.
Irredenta kultusz Magyarországon a két háború között
- 2001/8-9

Zeidler Miklós:
Mozgástér a kényszerpályán.
A magyar revíziós külpolitika a két háború között
- 2001/10-02/1

Zeidler Miklós:
Az első bécsi döntés visszhangja - 2003/7-8

Zeidler Miklós:
A pofon. Genfi inzultus. Bethlen Istvánnal szemben - 2005/9

Zeidler Miklós:
Justice for Hungary. Az első magyar óceánrepülés - 2008/5

Zeidler Miklós:
Trianon és a "magyar feltámadás".
Revíziós eszmék és tervek a két háború között
- 2009/1-2

Zeidler Miklós:
Revíziós beszédek - 2009/1-2 Op

Zeidler Miklós:
Négy nyugtalanító kőember. Irredenta szobrok a Szabadság téren - 2010/4-5

Zeidler Miklós:
Nemzeti Stadion - Népstadion - Puskás Ferenc Stadion - 2010/6 Op

Zeidler Miklós:
Történetírás és tévhitek - 2012/4-5

Zeidler Miklós:
Az atlétika magyarországi meghonosítója. Gróf Esterházy Miksa - 2013/5

Zeidler Miklós:
Bethlen István és kora. Revíziós törekvések és külpolitika - 2013/12

Zeidler Miklós:
Francia-magyar titkos tárgyalások 1920-ban - 2014/6

Zeidler Sándor:
A Bach-huszárok - 1990/6

Zemplényi Ferenc:
Lovagi kultúra - 1993/4

Zimányi Vera:
A megújulás képessége - 1993/4

Zimányi Vera:
A nyugati városfejlődés alapjai - 1993/8-9

Zimányi Vera:
Viselkedéskultúra a Napkirály udvarában.
Az udvarias lovagoktól a modoros udvaroncokig
- 1998/7

Zimmermann, Susan:
Nemiség, tisztesség és szegénység.
A nőkkel és a prostitúcióval kapcsolatos vita és politika
Bécsben és Budapesten a századfordulón
- 1998/6

Zinner Tibor:
Árpád-sávos kommunisták. Az osztálypolitika védőhálójában - 1992/10

Zlinszky János:
Kollektív bűnösség - 2010/1

Zoltán János:
Horthy Miklós, a vadász - 2009/7-8

Zsoldos Attila:
Egy és ugyanazon szabadság.
Az országos nemesség kialakulása
- 1994/4-5, 2012/2 ksz

Zsoldos Attila:
Trónöröklés, trónviszályok az Árpád-korban - 1998/9-10, 2011/3 ksz

Zsoldos Attila:
II. András - 1999/7

Zsoldos Attila:
A keresztény királyság megalapítása - 2001/7

Zsoldos Attila:
Fehérvár az Árpád-korban - 2013/6