2018. február 19.

Könyvrendelés

Romsics Ignác:
A 20. század képes története

Tartalom | Előszó | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

I. a világ a 20. század elején
1. Földrészek, régiók, országok: körkép madártávlatból
2. Az egységesülő világgazdaság
3. Társadalmi különbségek, városiasodás, szociálpolitika, szabadidő
4. Ideológiák
5. Hatalommegosztás és választójog: a politikai rendszerek típusai
6. Tudomány és művészet: a bizonyosságok vége
7. a kétségek kezdete
8. Nemzetközi kapcsolatok: az I. világháborúhoz vezető út
9. Időrendi összefoglalás címszavakban

II. Magyarország a 20. század elején
1. Magyarország a Habsburg Birodalomban: a dualista államszerkezet
2. Iparosodás agrárországban
3. Társadalmi szerkezet és települési viszonyok
4. Ideológiai és politikai feszültsége
5. Tudományos eredmények, művészeti törekvések és a műveltség terjedése
6. Időrendi összefoglalás címszavakban

III. A világháborúk kora
1. Az I. világháború
2. Az 1917-es orosz forradalmak és a szovjet rendszer kialakulása
3. A versailles–washingtoni békerendszer
4. Nemzeti mozgalmak és a gyarmatok ébredése
5. Gazdaság: válságból válságba
6. A jóléti társadalom kezdetei
7. Politikai rendszerek: demokráciák és diktatúrák
8. Totális diktatúrák: a fasizmus és a nemzetiszocializmus
9. Tudomány és művészet: a relativizmus virágkora
10. Nemzetközi kapcsolatok: a hosszúra nyúlt fegyverszünet
11. A II. világháború
12. Időrendi összefoglalás címszavakban

IV. Magyarország a világháborúk korában
1. Magyarország az I. világháborúban
2. Az őszirózsás forradalom és az Első Magyar Köztársaság
3. A kommunista hatalomátvétel és a Tanácsköztársaság
4. Az ellenforradalom hatalomra jutása és a trianoni békeszerződés
5. Demokrácia és diktatúra között: a politikai rendszer jellege
6. Alkalmazkodás és mérsékelt fellendülés a gazdaságban
7. Urak és kendek: a „neobarokk” társadalom
8. Oktatás, kultúra, művelődés
9. Külpolitika, fegyverkezés, revízió
10. Magyarország a II. világháborúban
11. Időrendi összefoglalás címszavakban

V. A kétpólusú világ kora
1. Az új világrend alapjai és az Egyesült Nemzetek Szervezete
2. A két világrendszer kialakulása
3. A gyarmatok felszabadulása és a polgárjogi mozgalmak
4. Gazdaság: újjáépítés, aranykor, megingás
5. Társadalmi viszonyok: jólét és szegénység
6. A növekedés és a jólét ára: a környezet károsodás
7. Tudomány és művészet: minden lehetséges
8. A hidegháború
9. Időrendi összefoglalás címszavakban

VI. Magyarország a szovjet táborban
1. A Második Magyar Köztársaság létrejötte
2. Demokráciából diktatúrába: Magyarország szovjetizálása
3. A Rákosi-rendszer
4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
5. Megtorlás és konszolidáció
6. Gazdaság: a reformok útján
7. Társadalom: a „gulyáskommunizmus” fény- és árnyoldalai
8. Tudomány, kultúra, művelődés: a „3 T" politikája
9. Külpolitika és külföldi magyarság
10. A Kádár-rendszer hanyatlása és bukása
11. Időrendi összefoglalás címszavakban

VII. A világ a 20. század végén
1. A nemzetgazdaságok versenye: eredmények és kudarcok
2. Az új gazdaság: globalizáció, regionalizmus, hálózatosodás
3. A geopolitikai sakktábla: az Egyesült Államok és kihívói
4. Többség és kisebbség: az együttélés típusai és nehézségei
5. Időrendi összefoglalás címszavakban

VIII. A Harmadik Magyar Köztársaság
1. Az új magyar demokrácia
2. A magántulajdonon alapuló piacgazdaság kialakulása és társadalmi következményei
3. Kultúra és művelődés: az átalakulás előnyei és hátrányai
4. Külpolitika és kisebbségi kérdés(ek)
5. Időrendi összefoglalás címszavakban

IX. Összegzés: mérlegen a 20. század
1. A világ a 20. században
2. Magyarország a 20. században

Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Gyöngyössy János
A székelyek és a várépítés. Ha a megmaradás forgott kockán - részletek
Szerző: Gerő András
Volt egyszer egy Magyarország / Nagyság és dicsőség bűvkörében - részletek
Szerző: Szász Zoltán
Törökbarát magyarok - Balkáni krízis 1878 - részletek
Szerző: Ruszoly József
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban - részletek
Szerző: Mezey Barna
Büntetőjog és szexualitás Magyarországon. A nemi bűncselekmények megítélésének változásai (16–19. század) - részletek
Szerző: Sipos Péter
Állam és hatalom a Horthy-korszakban / Kormány, kormányzó, parlament - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek