2018. március 19.

Folyóirat rendelés

2015 / 9.
A Nádasdyak

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Bessenyei József: A Nádasdyak évszázadai | részletek
Bányai Balázs: Nádasdladány utolsó ura: Gróf Nádasdy Ferenc (1907–1944) | részletek
Varga Kálmán: Nádasdy-rezidenciák | részletek
L. Balogh Béni: A helyes történészi magatartásról. Válasz Krausz Tamásnak | részletek
Gali Máté: Felszabadítók vagy megszállók? A szovjet Vörös Hadsereg 1944–45-ös magyarországi szerepének megítélése a honi historiográfiában | részletek
Romsics Ignác: Jaj a legyőzötteknek! Négy magyar forrás az 1944–45-ös szovjet Vörös Hadseregről | részletek
Kolontári Attila: A sztálini forgatókönyv. A Vörös Hadsereg háborús előkészületei 1939–1941-ben | részletek
Bognár Zalán: Málenkij robot. 100 000 civil elhurcolása Budapestről és környékéről | részletek
Békés Csaba: Lopakodó forradalom. Kelet-Közép-Európa szovjetizálása | részletek
A hidegháború okai. Eltérő elméletek | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Fényi Tibor
Kettős járom alatt. A kisebbség jogfosztása - részletek
Szerző: Engel Pál
A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal - részletek
Szerző: Ruszoly József
Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
A szalon és az utca. Párizs 1789 előestéjén - részletek
Szerző: Szakolczai Attila
Rohanunk a forradalomba / Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc - részletek
Szerző: Somogyi Éva
A mi birodalmunk lett - Közös ügyek - közös kabinet? - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek