2018. április 21.

Könyvrendelés

Gyarmati György
A Rákosi-korszak

Előszó | Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

I. FORDULATOK ÉVTIZEDE EGY SZOVJET PROTEKTORÁTUSBAN

1. A hagyományos európai hatalmi egyensúly globalizálódása a hidegháborúban
2. Fordulatok évtizede egy fordulatokkal teli évszázadban

II. PRESZTALINIZÁLÁS, 1945-1947
II/A. Az államiság újjászervezése, 1945

3. Előzmények; a sokfelé szakadt ország
4. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Debrecenben
5. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Budapesten

II/B. A hatalmi dualizmus időszaka, 1946-1947

6. Hatalmi rivalizálás a koalíción belül
7. Társadalmi vágyálom: a konszolidált nyomor
8. Béke-előkészítés és békeszerződés
9. A többséget szerzett gyűjtőpárt felmorzsolása
10.  Többszörösen elcsalt választások

III. SZTALINIZÁLÁS,  1948-1952
III/A. A párturalom intézményesítése, 1948-1950

11. Kommunista "balra át" a külpolitikában és a gazdaságban
12. Kommunista "balra át" a belpolitikában
13. Új népfront, új választás, új alkotmány, új iskola
14. A hidegháború regionális honosítása: a Rajk- (Tito-)per
15. A pártegyeduralom kiépítésének záróakkordja: a tanácsrendszer

III/B. Az országos káoszt teremtő terroruralom, 1951-1952

16. A hidegháborús hisztéria második fázisa: a magyar hadikommunizmus
17. A mezőgazdaság kollektivizálása: propagandagyőzelem és éhező ország
18. A diktatúra strukturális ellentmondásainak jelentkezése
19. Az országkormányzás kiteljesedő káosza

IV. KÖZTES MÉRLEGKÉSZÍTÉS SZTÁLIN HALÁLA KÖRNYÉKÉN

20. Osztályharcos kultúrpolitika
21. Frusztrált (inter)nacionalizmus
22. A terror gépezete és áldozatai
23. Kettős hadigazdasági túlterhelés és rejtőzködő transzformációs veszteség
24. A vezérkultusz és a személyi kultusz labirintusa

V. DESZTALINIZÁLÁS és RESZTALINIZÁLÁS, 1953-1956

25. Nagy Imre desztalinizáló "új szakasza" és Rákosi "orosz rulett" politikája
26. A határozathozók határozatlansága és Nagy Imre pürrhoszi győzelme
27. Rákosi resztalinizáló kísérlete és a párthasadás nyilvánvalóvá válása
28. Az SZKP XX. kongresszusa és a magyar politikai játéktér fragmentálódása 1956 első felében

VI. FORRÓ ŐSZ A HIDEGHÁBORÚBAN
A magyarországi forradalom, 1956

29. Literátorok és diákok reformtörekvései
30. A szabadságharcra kényszerült ország
31. "Ha kivonulnánk Magyarországról, ezt gyengeségünknek fognák fel"

VII. A RÁKOSI-KORSZAK "UTÓÉLETE"

32. A Rákosi-korszak másképp szemlélésének összegzése
33. A korszak késleltetett múlttá válásának historiográfiája
34. Zárszó és kitekintés

Felhasznált irodalom

Névmutató

Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Hahner Péter
A királyné szüzessége - részletek
Szerző: Buza János
A szerémségi borok török kori nyomai - részletek
Szerző: Németh György
Triumvirek asszonya. Kleopátra - részletek
Szerző: Klaniczay Gábor
Európa közös gyökerei. Gondolatok Bronislaw Geremek új könyve kapcsán - részletek
Szerző: Gergely András
A polgári átalakulás programja / A reformkor - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Polgárkisasszonyok és feministák. A francia nő és környezete a Belle Époque idején - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek