2018. április 21.

Folyóirat rendelés

2010 / 02
Szabadkőművesek

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Szerencsés Károly: Hová tűnt a demokrácia? - Magyarország gleichschaltolása, 1945-1949 | részletek
Hahner Péter: A szabadkőművesség | részletek
Varga Kálmán: Egy szabadkőműves páholy | részletek
Sághy Marianne: Az első titkos társaság? A templomosok | részletek
Sághy Marianne: Salamon temploma | részletek
Varga Kálmán: Egy szabadkőműves "fészek". A dégi kastély | részletek
Fazakas László: Magyar testőrségek | részletek

Testőrszázadosok a  Mátyás-templom kapujában2010 márciusában emlékezünk meg a magyar testőrségek megalakulásának 250. évfordulójáról. Gróf Pálffy Miklós kancellár - Mária Terézia királynő előzetes egyetértése és a szükséges tervek elfogadása alapján - 1760. március 1-jén küldte el a köriratokat a vármegyéknek a Magyar Nemesi Testőrség felállításához szükséges pénzügyi alap létesítésére. A magyar testőrség működésének minden költségét a magyar, az erdélyi és a horvátországi vármegyék állták. A testőrség e hosszú idő alatt alapvetően változatlan feladatkörrel, a kor követelményeinek megfelelő módon, többszöri névváltozással - kisebb időre kiterjedő megszakításokkal - tevékenykedett. A megemlékezés alkalmat ad arra, hogy a hozzá hasonló másik két testület: a koronaőrség és az Országház őrsége történetét is röviden áttekintsük. A három testület - melyek nevezhetők akár palotaőrségnek is - szervezésében, feladatellátásában, alapvető szabályozásában, illetve a testületek tagjainak megjelenésében hasonlított. Létrehozásuk körülményei, konkrét feladatuk alapján azonban elkülöníthetők egymástól.

Főbb egységek:

1. Magyar Nemesi Testőrség
2. Kik lehettek testőrök?
3. A darabont testőrség
4. A Magyar Királyi Testőrség
5. A Magyar Királyi Koronaőrség
6. Miként őrizték a Szent Koronát?
7. Az Országház őrsége 

A teljes cikket a Rubicon 2010/2-es számában olvashatja el.

Németh György: Ave Caesar, morituri te salutant! Gladiátorok | részletek
Balogh F. András: Herta Müller romániai gyökerei. A bánsági sváb közösség vonzása és taszítása | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Potencsik Erika
Kelet-Európa sérülései. Szétszabdalt Európa - részletek
Szerző: Oborni Teréz
Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben - részletek
Szerző: Bak János (Fordította: Banyó Péter)
Királynék bűnbak szerepben a középkori Magyarországon - részletek
Szerző: Kukorelli István
A mai magyar kormányforma - részletek
Szerző: Halász Péter
A moldvai csángó magyarok. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Kákosy László
Egyiptom királynői - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek