2017. december 11.

Folyóirat rendelés

2016 / 5-6.
A GULAG foglyai

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Bagi Dániel: Nagy Lajos. Magyar király a lengyel trónon | részletek
Bagi Dániel: Hedvig királynő. Az Anjou-ház trónöröklési joga Lengyelországban | részletek
Neumann Tibor: Trónharcok Mátyás halála után. Corvin János és Jagelló Ulászló küzdelme a hatalomért | részletek
Szende László: II. Jagelló Ulászló. A kompromisszumok embere vagy a főurak bábja? | részletek
Oborni Teréz: A Jagelló-sas árnyékában. Szapolyaiak és Jagellók a 16. században | részletek
Gebei Sándor: Báthori István. A lengyel–litván nemesi köztársaság királya, 1576–1586 | részletek
Petneki Áron: A Pilsudski-kultusz és Magyarország. „A testvér lengyel nemzet halhatatlan vezére” | részletek
Murádin János Kristóf: „A magyarokat meg kell büntetni!” Elmondhatatlan történet. Erdélyi magyarok és németek deportálása a Szovjetunióba, 1944–1953 | részletek
Simon Attila: „Hazatérésük nem kívánatos”. Málenkij robot a szlovákiai magyarok között | részletek
Ute Schmidt: Német polgári személyek deportálása és fogva tartása a Szovjetunióban | részletek
Andreas Hilger: Német foglyok szovjet táborokban, 1941–1956 | részletek
Dariusz Rogut: Lengyel civilek és a Honi Hadsereg katonái az NKVD-MVD szovjet táboraiban | részletek
Ramona Staveckaite-Notari: A Gulag litván foglyai | részletek
Ablonczy Balázs: Gróf Teleki Pál. Egy szépreményű fiatalember. Származás, család, ifjúkor | részletek
Ablonczy Balázs: Autós népfölkelő. Teleki a világháború viharában | részletek
Ablonczy Balázs: A forradalmaktól a békeszerződésig | részletek
Ablonczy Balázs: Az ország élén. Teleki első kormánya | részletek
Ablonczy Balázs: Küldetés Moszulban | részletek
Ablonczy Balázs: A cserkészmozgalom élén | részletek
Kubassek János: Teleki, a földrajztudós | részletek
Ablonczy Balázs: Teleki személyisége. A miniszterelnök hétköznapjai | részletek
Szabó Péter: Teleki és Werth. A kormányfő és a vezérkar főnökének ellentéte | részletek
Nyári Gábor: A washingtoni vonal. Teleki Pál kísérlete egy magyar emigráns kormány létrehozására | részletek
Kubassek János: Tanárok, munkatársak, tanítványok. Teleki kapcsolatrendszere | részletek
Csapodi Csaba: Teleki „búcsúlevele”. Szövegkritikai tanulmány (2003) | részletek
Nyári Gábor: Kortárs reflexiók | részletek
Ablonczy Balázs: Öngyilkosság vagy gyilkosság? A történettudomány mai álláspontja | részletek
Ablonczy Balázs: Jellem és viszonyok. Kortársak Teleki Pálról | részletek
Fodor Pál – Papp Norbert – Kitanics Máté: Szulejmán szultán elveszett zarándokvárosa | részletek

Az 1566. évi ostrom, a „legyőzetve is győzedelmeskedő” várkapitány Zrínyi Miklós, valamint Szulejmán szultán halálának 450. évfordulója ebben az évben ismételten Szigetvárra irányította a figyelmet. Mindezek hosszabb idő után felkeltették a tudományos érdeklődést is, ezért multidiszciplináris kutatócsoport alakult annak érdekében, hogy az idei évfordulóra új eredmények születhessenek. A tervezett vizsgálatok fontos szeletét képezte egy olyan feladvány megoldása, amely több mint 110 éve foglalkoztatja a tudósokat. Az Oszmán Birodalom legnagyobb szultánja szigetvári mauzóleumának, türbéjének pontos helye ugyanis nyom nélkül tűnt el s merült feledésbe az elmúlt évszázadokban. Így az egykori türbe helyének lokalizálására tett kísérlet a megoldatlan nagy történeti rejtélyek egyre fogyatkozó palettáján a 19. századi nagy felfedezésekhez hasonló kutatási kaland lehetőségét ígérte.

Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Erdélyi Gabriella
„Nem szerelemből, hanem földi javak végett." Házasságok kétféle modellje a késő középkorban - részletek
Szerző: Bessenyei József
Hogyan változtassunk pártot. A köpönyegforgatás művészete - részletek
Szerző: Szász Zoltán
Törökbarát magyarok - Balkáni krízis 1878 - részletek
Szerző: Halász Péter
A moldvai csángó magyarok. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Lojkó Miklós
Nagy-Britannia, a vonakodó európai. A múlt vonzásában - részletek
Szerző: Pósán László
A középkori lovagi szerelem - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek