2018. január 18.

Folyóirat rendelés

2017 / 10.
Forradalmak

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Hahner Péter: Az angol forradalom | részletek
Hahner Péter: A francia forradalom | részletek
Hermann Róbert: 1848 – Forradalom és/vagy szabadságharc? | részletek
Hahner Péter: 1917. Forradalom vagy puccs? A bolsevik hatalomátvétel | részletek
Kolontári Attila: Bolsevik dilemmák | részletek
Révész Tamás: A Magyarországi Tanácsköztársaság kérdőjelei | részletek
Bödők Gergely: A nagy vörös május. A proletárdiktatúra erődemonstrációja | részletek
Németh István: Barna forradalom. Nemzetiszocializmus német földön | részletek
Hahner Péter: Hitler mint forradalmár? | részletek
Hahner Péter: Mi a forradalom? | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Frank Tibor
Viktória királynő - részletek
Szerző: Romsics Ignác
Nyíltan vagy titkosan? A Horthy-rendszer választójoga - részletek
Szerző: Máté Andrea
A bikavér legendája - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Polgárkisasszonyok és feministák. A francia nő és környezete a Belle Époque idején - részletek
Szerző: Spira György
Spira György vitába száll... Püspöki Nagy Péter szerint a Kossuth-címer legenda, sohasem létezett - részletek
Szerző: Máthé Gábor
A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek