2018. április 21.

Folyóirat rendelés

2010 / 02
Szabadkőművesek

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Szerencsés Károly: Hová tűnt a demokrácia? - Magyarország gleichschaltolása, 1945-1949 | részletek
Hahner Péter: A szabadkőművesség | részletek

Összeesküvők titkos szervezete vagy jótékonykodó egyesület? Világhatalomra törekvő párt vagy jámbor klubmozgalom? A forradalmak előkészítői vagy áldozatai? Az elmúlt közel háromszáz év során újra meg újra a szabadkőművesek tevékenységére irányították a figyelmet a tevékenységüket elítélő pápai bullák, az ellenséges politikai röpiratok - és a legkülönbözőbb hollywoodi akciófilmek. Kik voltak valójában?

Szabadkőműves mester kötényeA szabadkőművesség nem vallás, bár sok keresztény eszme és ideál fontos a szabadkőművesek számára. A szabadkőművesek testvéri rendről beszélnek, amelynek alaptételei a testvéri szeretet és a segélyezés. A testvériség megköveteli, hogy a szabadkőműves legyen toleráns, tiszteletteljes, kedves és megértő. A segélyezés a jótékonyság aktív gyakorlatára, valamint az emberbarátság és igazságosság más formáira utal. Lényeges követelmény, hogy valamennyi szabadkőműves higgyen egy Legfelső Lényben.

Egyesek szerint a társaság gyökerei az ókori Egyiptomig és a bibliai Izraelig nyúlnak vissza. Ma azonban a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ilyen kapcsolatoknak semmilyen tényleges bizonyítékuk nincs. Úgy vélik, a szabadkőművesség eredeti formája a középkori kőművescéhekből alakult ki, vagy pedig a templomos lovagok néven ismert katonai rend felszámolása után elterjedő ismeretekből jött létre. Bármi is az igazság, annyi bizonyos, hogy a szabadkőművesek különféle forrásokból merítették rítusaikat és szertartásaikat - egyik rejtélyesebb a másiknál.

Főbb egységek:

1. A legendák
2. Az eredet
3. A születés
4. A mozgalom terjedése
5. Az orosz szabadkőművesség
6. Az amerikai függetlenség
7. A francia forradalom
8. Napóleon és a szabadkőművesek
9. Texas szabadkőműves alapítói
10. A 20. század bűnbakjai
11. Washington szimbólumai

Főbb mellékletek:

1. Szabadkőműves szótár
2. Operatív és spekulatív szabadkőművesség
3. A szertartás
4. A szerszámok
5. A mindent látó szem
6. A Nap és a Hold
7. Lépcsők és létrák
8. A szabadkőművesség fokozatai

A teljes cikket a Rubicon 2010/2-es számában olvashatja el.

Varga Kálmán: Egy szabadkőműves páholy | részletek
Sághy Marianne: Az első titkos társaság? A templomosok | részletek
Sághy Marianne: Salamon temploma | részletek
Varga Kálmán: Egy szabadkőműves "fészek". A dégi kastély | részletek
Fazakas László: Magyar testőrségek | részletek
Németh György: Ave Caesar, morituri te salutant! Gladiátorok | részletek
Balogh F. András: Herta Müller romániai gyökerei. A bánsági sváb közösség vonzása és taszítása | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Németh S. Katalin
A bécsi közrend - Ahogy egy erdélyi főúr látta - részletek
Szerző: Batta András
Operettmonarchia - részletek
Szerző: Kardos Gábor
Békeszerződések a nemzetközi jogban - részletek
Szerző: Krisch András
A soproni bor: a kékfrankos legendája - részletek
Szerző: Péntek Rita
Horthy István kormányzóhelyettessé választása. Az utódlás kérdése - részletek

Szerző: Fráter Zoltán
A Nyugat asszonyai. Nők és női szerepek az irodalmi életben - részletek

Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek