2017. március 24.

Folyóirat rendelés

2011 / 09-10.
Bethlen István

Megrendelés | Tartalom | Bezárás |


Tartalom

Romsics Ignác: Bethlen István. Pályafordulók | részletek


Barta Róbert: Kétharmados túlsúly a törvényhozásban. Gróf Bethlen István kormánypártja. Az Egységes Párt | részletek


Püski Levente: Bethlen a Horthy-korszak képviselőválasztásain | részletek


Ormos Mária: Bethlen és a Duce. A magyar miniszterelnök találkozói Mussolinival | részletek


Romsics Ignác: A bethleni konszolidáció. Válság és válságkezelés az 1920-as években | részletek


Hermann Róbert: Egy mítosz születése. Áruló volt-e Görgei? | részletek


Hermann Róbert: Állami terror vagy megtorlás? | részletek


Kedves Gyula: Tábornokok ereklyéi. Relikviák az Aradi Golgotáról | részletek


Tóth Pál Péter: A magyarság népességfejlődésének főbb problémái | részletek


Stark Tamás: Magyarország II. világháborús embervesztesége | részletek


Lénárt András: Az 1956-os magyarországi elvándorlásról | részletek


Szabó A. Ferenc: A Ratkó-korszak mítosza | részletek


Katus László: A demográfiai átmenet | részletek

A 20. század második felében a demográfusok, szociológusok és közgazdászok világszerte növekvő érdeklődéssel tanulmányozták az európai országokban a 18. század közepe és a 20. század közepe között végbement úgynevezett demográfiai átmenetet, mert annak elemzéséből igyekeztek hasznosítható tanulságokat levonni a jelenkori fejlődő országok népesedési problémáinak megértéséhez és megoldásához. Ugyanekkor élte - egyik úttörője, E. A. Wrigley szavaival élve - valóságos "hőskorát" a történeti demográfia, amely elsősorban az átmenet előtti, úgynevezett tradicionális népesedési viszonyokat kutatja. Ezek a legújabb kutatások elég alaposan felforgatták és átalakították mind a hagyományos társadalmak népesedési viszonyairól, mind a demográfiai átmenetről néhány évtizede még általánosan elterjedt képet. Kiderült azonban, hogy a történeti valóság sokkal bonyolultabb és változatosabb volt, mint a róla alkotott tudományos elméletek és modellek.Sebők László: Magyarok a környező országokban | részletek


Szántay Antal: Az első magyarországi népszámlálás, 1784-85 | részletek


Kincstár - A Rubicon archívuma
Onlineplusz - A Rubicon melléklete

Add a Facebook-hoz
Leggyakoribb címkék:
Nőtörténet (105) | Alkotmány (58) | Horthy-kor (42) | Közjogi (31) | Államtörténet (30) | Európa (29) | Béke (24) | Habsburg (22) | Középkor (18) | Prostitúció (18) | Igazságszolgáltatás (16) | Ókor (14) | Gender (14) | Erdély (13) | Trianon (13) | 1848-49 (12) |
Legnépszerűbb címkék:
Nőtörténet (105) | Horthy-kor (42) | Prostitúció (18) | Államtörténet (30) | Alkotmány (58) | Középkor (18) | Habsburg (22) | Ókor (14) | Trianon (13) | Európa (29) | Közjogi (31) | Erdély (13) | Igazságszolgáltatás (16) | Gender (14) | Osztrák–Magyar Monarchia (10) | Béke (24) |

Kiadja a Rubicon-Ház Bt. | Felelős kiadó: Rácz Árpád | 1161 Budapest, Sándor u. 60. | Telefon: 402-1848 | Fax: 402-1849
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Kivitelezés: Civertan Bt.