2018. április 20.

Folyóirat rendelés

2011 / 09-10.
Bethlen István

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Romsics Ignác: Bethlen István. Pályafordulók | részletek
Barta Róbert: Kétharmados túlsúly a törvényhozásban. Gróf Bethlen István kormánypártja. Az Egységes Párt | részletek
Püski Levente: Bethlen a Horthy-korszak képviselőválasztásain | részletek
Ormos Mária: Bethlen és a Duce. A magyar miniszterelnök találkozói Mussolinival | részletek
Romsics Ignác: A bethleni konszolidáció. Válság és válságkezelés az 1920-as években | részletek
Hermann Róbert: Egy mítosz születése. Áruló volt-e Görgei? | részletek
Hermann Róbert: Állami terror vagy megtorlás? | részletek
Kedves Gyula: Tábornokok ereklyéi. Relikviák az Aradi Golgotáról | részletek
Tóth Pál Péter: A magyarság népességfejlődésének főbb problémái | részletek
Stark Tamás: Magyarország II. világháborús embervesztesége | részletek
Lénárt András: Az 1956-os magyarországi elvándorlásról | részletek
Szabó A. Ferenc: A Ratkó-korszak mítosza | részletek
Katus László: A demográfiai átmenet | részletek

A 20. század második felében a demográfusok, szociológusok és közgazdászok világszerte növekvő érdeklődéssel tanulmányozták az európai országokban a 18. század közepe és a 20. század közepe között végbement úgynevezett demográfiai átmenetet, mert annak elemzéséből igyekeztek hasznosítható tanulságokat levonni a jelenkori fejlődő országok népesedési problémáinak megértéséhez és megoldásához. Ugyanekkor élte - egyik úttörője, E. A. Wrigley szavaival élve - valóságos "hőskorát" a történeti demográfia, amely elsősorban az átmenet előtti, úgynevezett tradicionális népesedési viszonyokat kutatja. Ezek a legújabb kutatások elég alaposan felforgatták és átalakították mind a hagyományos társadalmak népesedési viszonyairól, mind a demográfiai átmenetről néhány évtizede még általánosan elterjedt képet. Kiderült azonban, hogy a történeti valóság sokkal bonyolultabb és változatosabb volt, mint a róla alkotott tudományos elméletek és modellek.

Sebők László: Magyarok a környező országokban | részletek
Szántay Antal: Az első magyarországi népszámlálás, 1784-85 | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szécsényi Mihály
Garniszállók és kéjnőtelepek - részletek
Szerző: Ormos Mária
Új rend a világban. Egy meghasonlott békerendszer - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
Pesti nő a századfordulón. Nőkérdés: feminin vagy feminista - részletek
Szerző: Hahner Péter
Bonaparte Napoleon - részletek
Szerző: Zeidler Miklós
A Magyar Revíziós Liga - részletek
Szerző: Hirata Takeshi
A Bethlen-konszolidáció a nemzetközi politológiai irodalom tükrében - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek