2018. január 18.

Folyóirat rendelés

2017 / 1-2.
Koronázások Magyarországon, 1526–1916

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Pálffy Géza: Régi szokások-új kihívások: uralkodókoronázások a kora újkori Magyarországon | részletek
Pálffy Géza: Magyarország harmadik koronázóvárosa. Pozsony nagy korszaka | részletek
Pálffy Géza: A magyar királynék koronázása Mohács után | részletek
Pálffy Géza: Koronázási országzászlók és zászlóvivő főnemesek  | részletek
Gulyás Borbála: Ünnepségek és lovagi tornák a 16. századi koronázásokon | részletek
Hende Fanni: Bécstől Pozsonyig. Mária Terézia bevonulási ceremóniája  | részletek
Serfőző Szabolcs: Mária Terézia pozsonyi koronázásának képei. Festményciklus az egykori Magyar Udvari Kancellária bécsi palotájában | részletek
Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba: Koronázási numizmatika  | részletek
Maczó Ferenc: IV. Károly király és Zita királyné koronázása | részletek
Gödölle Mátyás: Képzőművészek az első vonalban. Az utolsó magyar királykoronázás megörökítése | részletek
Schwarczwölder Ádám: Egy alkotmányos király. Ferenc József  | részletek
Hermann Róbert: Kézcsókom, Felség. Mi történt valójában Ferenc József osztrák császár és I. Miklós orosz cár találkozóján? | részletek
Pollmann Ferenc: Ferenc József és az első világháború | részletek
Sármány-Parsons Ilona: Egy aranykor lenyomata A magyar képzőművészeti élet megteremtése Ferenc József korában | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szabó Dániel
Kitört az alkotmányosság. Választási láz 1869-ben - részletek
Szerző: Hahner Péter
Az abszolút monarchiáról mai szemmel. Az állam én vagyok! - részletek
Szerző: Katus László
Volt-e demográfiai forradalom Magyarországon? - részletek
Szerző: Tóth István György
Karlócai béke, 1699 - részletek
Szerző: Kempler Szonja
Örményország. Egy négyezer éves nép. Örök megosztottságban - részletek
Szerző: Engel Pál
A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek