2018. március 19.

Folyóirat rendelés

2017 / 1-2.
Koronázások Magyarországon, 1526–1916

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Pálffy Géza: Régi szokások-új kihívások: uralkodókoronázások a kora újkori Magyarországon | részletek
Pálffy Géza: Magyarország harmadik koronázóvárosa. Pozsony nagy korszaka | részletek
Pálffy Géza: A magyar királynék koronázása Mohács után | részletek
Pálffy Géza: Koronázási országzászlók és zászlóvivő főnemesek  | részletek
Gulyás Borbála: Ünnepségek és lovagi tornák a 16. századi koronázásokon | részletek
Hende Fanni: Bécstől Pozsonyig. Mária Terézia bevonulási ceremóniája  | részletek
Serfőző Szabolcs: Mária Terézia pozsonyi koronázásának képei. Festményciklus az egykori Magyar Udvari Kancellária bécsi palotájában | részletek
Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba: Koronázási numizmatika  | részletek
Maczó Ferenc: IV. Károly király és Zita királyné koronázása | részletek
Gödölle Mátyás: Képzőművészek az első vonalban. Az utolsó magyar királykoronázás megörökítése | részletek
Schwarczwölder Ádám: Egy alkotmányos király. Ferenc József  | részletek
Hermann Róbert: Kézcsókom, Felség. Mi történt valójában Ferenc József osztrák császár és I. Miklós orosz cár találkozóján? | részletek
Pollmann Ferenc: Ferenc József és az első világháború | részletek
Sármány-Parsons Ilona: Egy aranykor lenyomata A magyar képzőművészeti élet megteremtése Ferenc József korában | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Zeidler Miklós
A Magyar Revíziós Liga - részletek
Szerző: Kovács Kiss Gyöngy
Pletyka, pletykálkodás. Becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron - részletek
Szerző: Köpeczi Béla
A felvilágosodás Európája - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Élet az angol forradalom századában. Eltűnt hétköznapok nyomában - részletek
Szerző: Bihari Mihály
A szocialista állam - részletek
Szerző: Pölöskei Ferenc
A két Tisza - Tisza István és Tisza Kálmán kettős portréja - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek