2018. április 20.

Könyvrendelés

Deborah S. Cornelius
Kutyaszorítóban. Magyarország és a II. világháború

Ismertető | Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Kritikák

Fülöp Mihály: Nyugati szemmel

Deborah S. Cornelius: Hungary in World War II.
(Magyarország a második világháborúban.)
Fordham University Press, 2011.

Deborah S. Cornelius hazánk 20. századi történelmének tragikus korszakáról angol nyelven olvashatunk tárgyilagos, friss szemléletű, sok újdonságot tartalmazó összefoglalót. Az Egyesült Államokban 2011-ben megjelentetett kiadvány nemcsak "elmeséli" a történteket, hanem megpróbálja megérteni és értelmezni az eseményeket. Nem kerüli meg a "kényes témákat", hanem empatikusan közelíti meg azokat, s vallatja a dokumentumokat. Az amerikai történésznőt egész pályafutása arra predesztinálta, hogy 1945 előtti történetünkről éppen ő hordja el a Szovjetunió külső birodalmához tartozásunk alatt ráomlott rétegeket, állítsa helyre a tényeket és az eredeti összefüggéseket, elevenítse fel a nemzeti emlékezet hiteles és korhű narratíváját. Pályakezdőként a Yale egyetemen az 1956-os magyar forradalomról írta szakdolgozatát. 1984-ben, amikor a Rutgers doktoranduszaként magyar történelemmel kezdett foglalkozni felismerte, hogy az angol nyelvű világ egyáltalán nem ismeri Magyarországot, az egyetemi tankönyvekben milyen kevés és félrevezető utalás található hazánkról. 1987-1988-ban Fulbright ösztöndíjasként érkezett Budapestre, s tanúja lett az új, demokratikus és független Magyarország születésének. Tanúja lett annak a szellemi pezsgésnek, ami elsöpörte a korábbi tilalmak egy részét, véget vetett a második világháborús történetünket leegyszerűsítő, kollektív bűnösséget sugalló szemléletnek, megszólaltak a sokáig némaságban élők, a nemzetközi körülményeket végre az elsődleges források alapján lehetett feltárni. 2001-ben vágott neki a levéltári munkának. Deborah S. Cornelius összefoglalójába beleszőtte a legújabb magyar publikációkat és számtalan, általa folytatott szóbeli visszaemlékezést. Az amerikai történésznő valami egészen újat alkotott: "nyugati szemmel" tekint ránk, tényszerűen tárja elénk a magyar társadalom által megért történéseket, traumákat, egyszersmind olyan mélyen érti a történelmünk belső összefüggéseit, a nagy és kis szereplők magatartásának mozgatórugóit, ahogy "külföldi" még soha. Mi több, könyve rendkívül olvasmányos, stílusa magával ragadó, mondanivalója a szélesebb publikum számára is érthető. Bátran ajánljuk ezt a könyvet.

Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Kalmár János
A hatalmi egyensúly jegyében. Az utrechti békerendszer és a szatmári megegyezés - részletek
Szerző: Tóth István György
Írástudó ember után kéne nézni. Az írástudatlanságból az alfabetizált világba - részletek
Szerző: Püski Levente
A felsőház - részletek
Szerző: Tóth István György
Forradalom vagy polgárháború - részletek
Szerző: Krisch András
A soproni bor: a kékfrankos legendája - részletek
Szerző: Bán D. András
Az összeköttetés megszakad. Brit–magyar kapcsolatok 1938–1941 - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek