2018. április 20.

Könyvrendelés

Deborah S. Cornelius
Kutyaszorítóban. Magyarország és a II. világháború

Ismertető | Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

1. fejezet | Az első világháború öröksége

Az 1918-as és 1919-es magyar forradalmak
A párizsi békekonferencia megnyitása
A Magyarországi Tanácsköztársaság
A békefeltételek
A trianoni békeszerződés bemutatása
Az utóhatás

2. fejezet | Magyarország a két világháború között

Az új állam gondjai
A társadalom a csonka országban
A Bethlen-korszak
Az elszakított területekről származó menekültek befolyása
A magyar lakosság az elcsatolt területeken
Mérsékelt fellendülés
A gazdasági válság hatása
A Gömbös-korszak
A falukutató mozgalom
A Márciusi Front

3. fejezet | Az európai béke utolsó éve

A IV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Az Anschluss hatása
Az első zsidótörvény
A győri program
Folytatódik a német agresszió
Horthy és Hitler Kielben
A Magyarországgal kapcsolatos brit politika
München és az első bécsi döntés
Tárgyalások a csehekkel és a szlovákokkal
Az első bécsi döntés
Imrédy diktatórikus ambíciói
Imrédy bukása

4. fejezet | Ragaszkodás a semlegességhez

Kárpátalja és Csehszlovákia végső megsemmisítése
A második zsidótörvény
A szélsőjobb előretörése
A lengyel válság
A német megszállás fenyegető veszélye
Tervek egy emigrációs kormányra
A németek nyugati győzelmeire adott reakciók
Erdély kérdése
A második bécsi döntés
Hitler stratégiai dilemmája
Magyarország függetlenségi politikájának a vége
A Délvidék visszafoglalása

5. fejezet | Magyarország belép a háborúba

A kassai bombázás
Gazdasági fellendülés a háború alatt
Az ipari fejlődés problémái
Magyar munkások Németországban
A mezőgazdasági népesség
Szociális reformok
A parasztság oktatása
A „zsidótörvények”
A zsidótörvények megkerülése
A zsidótörvények hatása a honvédségre
Változás a katonai vezetésben
A Gyorshadtest hazatérése
Hadüzenet a nyugati szövetségeseknek

6. fejezet | A doni katasztrófa

Németország magyar katonákat kér
A délvidéki razzia
A magyar 2. hadsereg mozgósítása
Szükség van egy kormányzóhelyettesre
Bárdossy helyett érkezik Kállay
Ellenállási mozgalom
Magyar katonák a keleti fronton
Harc a hídfőállásokért
Horthy István kormányzóhelyettes halála
A 2. hadsereg körülményei
Sztálingrád
Vereség a Donnál

7. fejezet | Kiugrási erőfeszítések

A doni katasztrófa kedvezőtlen hatása
Új életre kel a konzervatív ellenzék
Titkos kísérletek a szövetségesekkel való kapcsolatfelvételre
A szövetségesek tervei a háború utáni Európáról
Tovább romlik a viszony Németországgal
A „zsidókérdés”
Találkozó Klessheimben
Csalódást keltő találkozó Mussolinival
A remények nyara
A balatonszárszói találkozó
Újabb kísérletek a kapcsolatfelvételre a szövetségesekkel
Szombathelyi és az OSS
Kísérlet a szomszédokkal fennálló kapcsolatok javítására
Per katonatisztek ellen
A megszálláshoz vezető út
A Margaréta-terv
Találkozó Klessheimben, 1944. március 18.

8. fejezet | A német megszállás

Magyarország – ellenséges ország
Feláll a Sztójay-kormány
A magyar honvédség mozgósítása
A magyar gazdaság átszervezése
A vidéki zsidó lakosság deportálása
A zsidó tanács felállítása
Zsidóellenes rendeletek
A gettók felállítása
Miért nem próbálkoztak meg a zsidók az ellenállással?
A keresztény egyházak reakciói
Horthy reakciója a deportálásokra
Baky László „puccskísérlete”
Horthy újra kézbe veszi a kezdeményezést
Románia a szövetségesei ellen fordul
A fegyverszüneti folyamat akadályai
Útban Moszkva felé
Az ellenzék új erőre kap
Szálasi átveszi a hatalmat

9. fejezet | A nyilaskeresztes uralomtól a szovjet megszállásig

A nyilaskeresztes hatalomátvétel
Zsidóellenes intézkedések
Magyarország hadszíntérré válik
Az ellenzékiségtől az ellenállásig
A Magyar Diákok Szabadságfrontja
A szovjetek és az Ideiglenes Nemzeti Kormány
Budapest ostroma
Buda végső ostroma
A szovjet megszállás
A szovjetek uralta Szövetséges Ellenőrző Bizottság
A jóvátételt szogáló javak és források
Kényszermunka mint jóvátétel

10. fejezet | Remények és csalódások

A földreform
Intézkedések a régi rend reprezentánsai ellen
Az újjáépítés
Felkészülés a választásra
A koalíciós kormány
A német kisebbség elűzése
A civil társadalom
Felkészülés a párizsi békekonferenciára
A demokratikus koalíció megsemmisítése
A társadalom gyökeres átalakítása

Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Péter Katalin
Házassághalmozók. Előkelő nők házasságai a kora újkori Magyarországon - részletek
Szerző: Bertényi Iván
A magyar királyi udvar tisztségviselői a középkorban - részletek
Szerző: Németh György
A görög poliszvilág államai - részletek
Szerző: Beck Tibor
A magyar bortermelő lelki alkata - részletek
Szerző: Gyarmati György
Kékcédulák 1947-ben. A visszaélések választása - részletek
Szerző: Stipta István
Az abszolutizmus állama - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek