2018. április 21.

Könyvrendelés

Bryan Cartledge
Megmaradni. A magyar történelem egy angol szemével

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Előszó  

Bevezető

Első rész | A középkori királyság

1. A magyarok (Kr. e. 400–Kr. u. 1000)
A népvándorlások kora 
A „honfoglalás”
A kalandozások 
Magyarország és a kereszténység 

2. A fiatal magyar állam (1000–1301) 
I. István, a király és a szent (1000–1038) 
A magyar társadalom a 12. és a 13. században 
A becsvágy csírái 
IV. Béla és a tatárjárás 
Az Árpád-ház alkonya 

3. A felemelkedőben lévő Magyarország (1301–1444)
Az első Anjou uralkodó: Károly Róbert 
Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya 
Luxemburgi Zsigmond, a király és császár 
Magyarország a 14–15. században

4. A fényből a sötétségbe (1444–1526)
Hunyadi János
Mátyás
Kultúra a 14–15. században 
Mohács felé 

Második rész | A Habsburg-királyság

5. A három részre szakadt Magyarország (1526–1711) 
Vetélkedés a trónért (1526–1541)
A magyarországi reformáció
A török által megszállt Magyarország
Erdély
A királyi Magyarország

6. Rendi–függetlenségi harcok (1547–1711) 
A tizenöt éves háború
Bocskai István és a hajdúk 
Az ellenreformáció
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és a harmincéves háború 
Felháborodás, összeesküvés, elnyomás 
Thököly Imre és a kurucok: felszabadítás és megtorlás
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca

7. Habsburg-uralom és nemzeti ébredés (1711–1825)
A Habsburgok a 18. században – abszolutizmus és reform
III. Károly
Mária Terézia
Nemesi ellenállás, gazdasági visszamaradottság
II. József 
II. Lipót 
I. Ferenc
Eszmék és emberek

8. Reform, nyelv és nemzeti szellem (1825–1843)
A reformok ügye 
A reformerek
A reformok
A nyelv és a nemzet 

9. Ellenzék, forradalom és szabadságharc (1844–1849) 
Az 1848-as forradalom
A szabadságharc 

10. A kiegyezés politikája és a dualizmus (1849–1867)
Megtorlás és neoabszolutizmus (1849–1860)
Kossuth és az emigránsok 
A kiegyezés felé
A kiegyezés
Külügy
A dualizmus politikája (1875–1906) 

11. Gazdasági fejlődés a sok gonddal küszködő
társadalomban (1850–1913)
A modern gazdaság felé
A magyar társadalom a dualizmus éveiben:
a nemesség, a zsidó polgárság, parasztok és munkások
A nemzetiségek és a „magyarosítás” 
Intellektuális és kulturális élet
Egy modern európai főváros

12. Háború és forradalom (1906–1919) 
Az utolsó békeévek (1906–1914) 
Magyarország hadban (1914–1918) 
Forradalmak és ellenforradalom 

Harmadik rész | Hármas tragédia és újjászületés

13. Az út Trianon felé (1914–1920)
Európa átrendezése
A békeszerződés

14. Horthy Magyarországa (1920–1942)
A kormányzóság 
A konszolidáció (1920–1931)
Jobbratolódás (1931–1939) 
Gazdaság a két világháború között
A magyar társadalom a két világháború között:
a politikai osztály, a zsidók, munkások és parasztok 
Oktatás és kultúra 

15. Az első fausti egyezség: a jutalom (1936–1941) 
Sodródás Németország felé (1936–1938) 
A jutalom (1938–1941)

16. A második fausti egyezség: az ár (1941–1945) 
Az első részlet 
A második részlet 
A harmadik részlet 
Az utolsó részlet 

17. Két hamis hajnal (1945–1956) 
A demokrácia illúziója
Diktatúra és terror
A vas és acél országa 
Rákosi Magyarországa 
Az új szakasz 
Reakció 

18. A forradalom (1956)

19. A második kiegyezés (1956–1988) 
Kádár János
A forradalom leverése és a konszolidáció 
Reformkísérletek 
Kádár Magyarországa 

20. A kerekasztal forradalma
és a demokratikus Magyarország (1988–1999) 
Megjelenik az ellenzék 
Az MSZMP végjátéka 
A kerekasztal forradalma 
A demokratikus Magyarország 

Jegyzetek 

Bibliográfia  ·  566
Névmutató  ·  576

Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Hahner Péter  

I. Királyi feleségek
Versailles leghíresebb lakói - részletek

Szerző: Oborni Teréz
Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben - részletek
Szerző: Tóth István György
Írástudó ember után kéne nézni. Az írástudatlanságból az alfabetizált világba - részletek
Szerző: Palasik Mária
Férfiak forradalma? Emancipáló ősz - részletek
Szerző: Spira György
Spira György vitába száll... Püspöki Nagy Péter szerint a Kossuth-címer legenda, sohasem létezett - részletek
Szerző: Hajnal István
Mohamed, a próféta. Az iszlám születése - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek