2017. december 12.

Folyóirat rendelés

2017 / 4.
Mindszenty József történelmi szerepe

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Balogh Margit: Küldetés. Mindszenty József történelmi szerepe | részletek
Gárdonyi Máté: A veszprémi püspök. Mindszenty József a királynék városában | részletek
Balogh Margit: A harc embere. Mindszenty József bíboros-érsek humanitárius küzdelmei | részletek
Somorjai Ádám: Az amerikai követségen és emigrációban. Mindszenty bíboros 1956. november 4. után | részletek
Vörös Géza: Az állambiztonság célkeresztjében. Mindszenty megfigyelési dossziéja | részletek
Kovács Gergely: „Szentnek kiáltjuk!” Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása | részletek
Varga Kálmán: A máriabesnyői kapucinus közösség felszámolása, 1948–1951 | részletek
Tabajdi Gábor: Kádár János és az egyházak | részletek
Kiss Réka: '56 után. Megtorlás a református egyházban | részletek
Mirák Katalin: Csengő egy pap kezében. Evangélikus adalékok a pártállami egyházpolitika természetrajzához | részletek
Szabó Csaba: Papgyilkosságok. Az egyházüldözés brutális oldala | részletek
Wirthné Diera Bernadett: A „Fekete Hollók” ügy. A Kádár-rendszer vélt vagy valós ellenfelei: a katolikus kisközösségek | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Keszeg Vilmos
Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok - részletek
Szerző: Hudi József
Betyárvilág Magyarországon. Bűnözés és társadalom a reformkorban - részletek
Szerző: Kovács Mária
A nemzeti önrendelkezés csapdája - részletek
Szerző: Ludassy Mária
Robespierre. Az erényes forradalmár - részletek
Szerző: Nagy László
Az európai integráció és az amerikai katonai jelenlét - részletek
Szerző: Tóth G. Péter
A szegedi nagy boszorkányper, 1728 - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek