2018. február 21.

Folyóirat rendelés

2017 / 4.
Mindszenty József történelmi szerepe

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Balogh Margit: Küldetés. Mindszenty József történelmi szerepe | részletek
Gárdonyi Máté: A veszprémi püspök. Mindszenty József a királynék városában | részletek
Balogh Margit: A harc embere. Mindszenty József bíboros-érsek humanitárius küzdelmei | részletek
Somorjai Ádám: Az amerikai követségen és emigrációban. Mindszenty bíboros 1956. november 4. után | részletek
Vörös Géza: Az állambiztonság célkeresztjében. Mindszenty megfigyelési dossziéja | részletek
Kovács Gergely: „Szentnek kiáltjuk!” Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása | részletek
Varga Kálmán: A máriabesnyői kapucinus közösség felszámolása, 1948–1951 | részletek
Tabajdi Gábor: Kádár János és az egyházak | részletek
Kiss Réka: '56 után. Megtorlás a református egyházban | részletek
Mirák Katalin: Csengő egy pap kezében. Evangélikus adalékok a pártállami egyházpolitika természetrajzához | részletek
Szabó Csaba: Papgyilkosságok. Az egyházüldözés brutális oldala | részletek
Wirthné Diera Bernadett: A „Fekete Hollók” ügy. A Kádár-rendszer vélt vagy valós ellenfelei: a katolikus kisközösségek | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Bódi Csaba
A magyar köztársasági intézmény - részletek
Szerző: Ormos Mária
Ki volt Hitler? Változó Hitler-kép - részletek
Szerző: Ágoston Gábor
Háború és béke az oszmánoknál - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
A szalon és az utca. Párizs 1789 előestéjén - részletek
Szerző: Hahner Péter
Mata Hari - részletek
Szerző: Hahner Péter  

I. Királyi feleségek
Versailles leghíresebb lakói - részletek

Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek