2018. február 18.

Folyóirat rendelés

2013 / 04.
Mozaikok az európai zsidóság történetéből

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Kubinyi András: Zsidók a középkori Magyarországon | részletek
Vadas András: Udvari zsidók. Pénzemberek az uralkodói udvarokban | részletek
Vadas András: Rothschildok. Egy család útja a frankfurti gettótól a gazdagságig | részletek
Vadas András: Joseph Süss Oppenheimer pere és kivégzése | részletek
Karády Viktor: Zsidóság és modernitás | részletek
Vadas András: Zsidó történeti szótár | részletek
Bebesi György: Mozaikok az oroszországi zsidóság történetéből I. A cári korszak | részletek
Bebesi György: Egy hírhedt vérvád per. A Bejlisz-ügy Oroszországban | részletek
Kolontári Attila: Mozaikok az oroszországi zsidóság történetéből II. A szovjet korszak | részletek
Boros Zsuzsanna: Antiszemitizmus és holokauszt Franciaországban 1940-1944 | részletek
Oláh András Pál: A magyar vasútvonalak elleni légitámadások és a magyar zsidók deportálásának összefüggései | részletek

1944. május közepe és július eleje között a deportáló vonatok páratlanul gyorsan és zökkenőmentesen végigrobogtak Magyarországon, Szlovákián és Lengyelország déli területein, több mint 437.000 embert szállítva ki egészen a gázkamrák tőszomszédságáig, ezzel kiváltva még a németek csodálkozását is.

Felvetődik az a fájdalmasan nyilvánvaló és kényes kérdés, amely szerint a levegőből meg lehetett volna akadályozni, vagy legalább lassítani a deportálást, illetve a tömeges kivégzéseket, politikai akarat hiánya mellett? A fenti kérdés, noha érdekes a történésznek, mégis csupán fikció, katonai szempontból pedig egyenesen értelmezhetetlen, sőt politikai és érzelmi felhangoktól sem mentes.

Meggyőződésem szerint a deportálás, illetve a tömeges kivégzések megakadályozására a levegőből kétféle komoly lehetőség adódott volna. Elsősorban az, ha a szövetségesek a tömegpusztító létesítményeket, másodsorban az, ha az odavezető vasúti vonalakat bombázzák szét. Az alábbiakban a vasúti létesítmények szétrombolásának és a deportálások összefüggéseire kívánok elsősorban rávilágítani…

Kovács Tamás: A zsidó tanácsok Magyarországon 1944-ben | részletek
Németh György: Hahn István (1913-1984) | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szász Zoltán
Törökbarát magyarok - Balkáni krízis 1878 - részletek
Szerző: George L. Mosse
A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben - részletek
Szerző: Szakolczai Attila
Rohanunk a forradalomba / Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc - részletek
Szerző: Beck Tibor
A magyar bortermelő lelki alkata - részletek
Szerző: Bessenyei József
Hogyan változtassunk pártot. A köpönyegforgatás művészete - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek