2017. október 17.

Folyóirat rendelés

2010 / 03
A magyar rendőrség története

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Parádi József: A polgári magyar állam rendőrsége, 1867–1918 | részletek

A polgári magyar állam rendőrsége, 1867-1918
A kiegyezést követően a rendvédelem - a közigazgatás részeként - a két társország, az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság belügyét képezte, melyet saját hatáskörben működtethettek. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia két társországában a rendvédelmi modellek gyökeresen eltérőek lettek volna. Az Osztrák Császárságban és a Magyar Királyságban a rend fenntartása két fő pilléren nyugodott, a csendőrségen és a rendőrségeken, melyeket kisebb speciális rendvédelmi szervezetek egészítettek ki, mint például a pénzügyőrség vagy az államfői testőrségek stb. Ez a modell lényegében a korabeli európai gyakorlatnak felelt meg. A közös vonások mellett azonban jelentős eltérésekkel működött a két társország rendvédelme, hiszen a rend fenntartására vonatkozó törvények tekintetében az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság törvényhozása önállóan hozta létre jogszabályait.

A teljes cikket a Rubicon 2010/3-as számában olvashatja el.

Parádi József: Rendőrség a Horthy-korban | részletek
Kozáry Andrea: Rendvédelem 1945 után | részletek
Magyarics Tamás: Feketeingesek Albionban. Oswald Mosley és a brit fasiszták | részletek
Boros Zsuzsanna: A francia szélsőjobb a két világháború között | részletek
Szilágyi Ágnes Judit: Kék ingesek Portugáliában, 1932–1934 | részletek
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda. Codreanu és Sima legionáriusai | részletek
Miszler Tamás: Quisling | részletek
Hermann Róbert: Programvita és obszcenitás. Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején (avagy: mindig lehet lejjebb) | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Barta Róbert
A rendszer szilárd támasza. Az Egységes Párt - részletek
Szerző: Hahner Péter
A francia forradalom és a nők - részletek
Szerző: Sipos Péter
Imrédy Béla csodás forradalma - részletek
Szerző: Engel Pál
A középkori Magyar Királyság intézménye / Rácz Árpád interjúja Engel Pállal - részletek
Szerző: Rácz Árpád - Beszélgetés Litván György történésszel
Nagy Imre hazatalált. Forradalom - részletek
Szerző: Péter Katalin
Erdély a vesztfáliai béketárgyalásokon - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek