2017. november 22.

Folyóirat rendelés

2010 / 03
A magyar rendőrség története

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Parádi József: A polgári magyar állam rendőrsége, 1867–1918 | részletek
Parádi József: Rendőrség a Horthy-korban | részletek

Rendőrség a Horthy-korban
A trianoni békediktátum a Magyar Királyság számára 35 000 fős hadsereget engedélyezett nehézfegyverzet nélkül, viszont ugyanolyan létszámú rendfenntartó erőket hagyott jóvá, mint amelyek a történelmi Magyarországon működtek. Ebből adódóan az ország vezetése katonai erőt igyekezett elrejteni a rendvédelmi szervekben. 1928-ig azonban - amíg a Szövetségközi Ellenőrző Bizottság szervei az országon belül működtek - ezt nem sok sikerrel tette. Ilyen körülmények között szerveződött újjá és működött a két világháború közötti Magyar Királyság rendőrsége.

A rendőrség rendfenntartásban betöltött szerepe - a dualista időszakhoz képest - nem változott. Továbbra is a városokra terjedt ki a magyar rendőrség ellenőrzése, vidéken pedig a csendőrség tartotta fenn a rendet. A rendőrségeket azonban kivették az önkormányzatok kompetenciájából, és a központi kormányzat érdekeltségébe helyezték.
A magyarországi rendőrségeket az 1919. október 1-jén kihirdetett 5047. ME-rendelettel államosították. A megvalósítás 1919 novemberétől 1921 augusztusáig tartott. Az államosítást követően a magyar rendőrségeket közvetlenül a kormány felügyelte és irányította a Belügyminisztériumon keresztül.

A Tanácsköztársaság megdöntését követően a Magyar Királyságban felerősödött az állam és a társadalom önvédelmi reflexe az államhatalmat egy kitüntetett osztály érdekében kisajátítani kívánó kezdeményezésekkel szemben. A trianoni békediktátum, az ellenséges kisantant szövetség is arra sarkallta az ország vezetőit, hogy a központi kompetenciákat növeljék, ezen belül a rendvédelmi szervezeteket erősítsék.

A teljes cikket a Rubicon 2010/3-as számában olvashatja el.

Kozáry Andrea: Rendvédelem 1945 után | részletek
Magyarics Tamás: Feketeingesek Albionban. Oswald Mosley és a brit fasiszták | részletek
Boros Zsuzsanna: A francia szélsőjobb a két világháború között | részletek
Szilágyi Ágnes Judit: Kék ingesek Portugáliában, 1932–1934 | részletek
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda. Codreanu és Sima legionáriusai | részletek
Miszler Tamás: Quisling | részletek
Hermann Róbert: Programvita és obszcenitás. Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején (avagy: mindig lehet lejjebb) | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Barta Róbert
A rendszer szilárd támasza. Az Egységes Párt - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - részletek
Szerző: Majoros István
Hatalmi politika és az egyensúly hagyománya. Az európai koncert az első világháború előtti évtizedekben - részletek
Szerző: Keszeg Vilmos
Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok - részletek
Szerző: Bessenyei József
Hogyan változtassunk pártot. A köpönyegforgatás művészete - részletek
Szerző: Kiss F. József
Bajcsy-Zsilinszky és az Erdély-kérdés. A független nemzeti létezés joga - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek