2017. december 15.

Folyóirat rendelés

2010 / 02
Szabadkőművesek

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Szerencsés Károly: Hová tűnt a demokrácia? - Magyarország gleichschaltolása, 1945-1949 | részletek
Hahner Péter: A szabadkőművesség | részletek
Varga Kálmán: Egy szabadkőműves páholy | részletek
Sághy Marianne: Az első titkos társaság? A templomosok | részletek

Jacques de Molay1793. január 21-én, amikor XVI. Lajos francia király feje a porba hullt, valaki így kiáltott fel a vesztőhely körül nyüzsgő párizsi tömegben: "Jacques de Molay, megbosszultuk halálodat!" Ez az anekdota nemcsak a francia forradalmat hozza összefüggésbe a szabadkőművesekkel, hanem a szabadkőműveseket is a templomosokkal: De Molay a templomos rend utolsó nagymestere volt, akit Szép Fülöp francia király 1314. március 19-én máglyán elégettetett. A templomosok titokzatosságuknak (is) köszönhették vesztüket. Kezdettől fogva rejtélyes figurák voltak: katonák és szerzetes-papok, annak ellenére, hogy a két életforma nem összeegyeztethető. Hatalmuk csúcspontján a kereszténység bankárai voltak: ekkor az látszott titokzatosnak, hogy honnan szerezték a lovagok vagyonukat, pusztulásuk után pedig az lett a legnagyobb titok, hogy mi lett mérhetetlen kincsük sorsa?

Főbb egységek:

1. Beavatási rítusok
2. Vád és átok
3. Templomosok és szabadkőművesek
4. Európa bankárai

A teljes cikket a Rubicon 2010/2-es számában olvashatja el.

Sághy Marianne: Salamon temploma | részletek
Varga Kálmán: Egy szabadkőműves "fészek". A dégi kastély | részletek
Fazakas László: Magyar testőrségek | részletek
Németh György: Ave Caesar, morituri te salutant! Gladiátorok | részletek
Balogh F. András: Herta Müller romániai gyökerei. A bánsági sváb közösség vonzása és taszítása | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Gyöngyössy János
A székelyek és a várépítés. Ha a megmaradás forgott kockán - részletek

Szerző: Katona Tamás
Március titka - részletek

Szerző: Tegyey Imre
Aphrodité játékai - részletek
Szerző: Oborni Teréz
Brandenburgi Katalin - részletek
Szerző: Németh György
A nők erényei. Női szerepek az ókori Hellaszban - részletek
Szerző: Hahner Péter
Johanna, a Szűz - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek