2017. november 22.

Folyóirat rendelés

2010 / 03
A magyar rendőrség története

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Parádi József: A polgári magyar állam rendőrsége, 1867–1918 | részletek
Parádi József: Rendőrség a Horthy-korban | részletek
Kozáry Andrea: Rendvédelem 1945 után | részletek
Magyarics Tamás: Feketeingesek Albionban. Oswald Mosley és a brit fasiszták | részletek
Boros Zsuzsanna: A francia szélsőjobb a két világháború között | részletek
Szilágyi Ágnes Judit: Kék ingesek Portugáliában, 1932–1934 | részletek

Portugália történetében nem jutottak jelentősebb szerephez a jobboldali radikális, szélsőjobboldali csoportok, így a közülük legjelentősebbnek tartott, 1932-ben létrehozott nemzeti-szindikalista mozgalom (Movimento Nacional-Sindicalista) sem. Egyik alapítója, főideológusa és vezére az integralisták  tardicionalista-monarchista táborából induló, jogász végzettségű Francisco Rolão Preto (1894-1977) volt, aki az 1910-es években hosszabb időt töltött Brüsszelben, Toulouse-ban és Párizsban. Itt ismerkedett meg a korszak francia nacionalistáinak (a republikánusok közül Maurice Barrès, a monarchisták közül Charles Maurras, Léon Daudet és Jacques Bainville) eszméivel. Az integralizmus mellett leginkább ezek hatottak rá, valamint később az európai szélsőjobb pártjainak főként a külsőségei.

A teljes cikket a Rubicon 2010/3-as számában olvashatja el.

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda. Codreanu és Sima legionáriusai | részletek
Miszler Tamás: Quisling | részletek
Hermann Róbert: Programvita és obszcenitás. Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején (avagy: mindig lehet lejjebb) | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma

Örmények. Népirtás - 1915. Török jogfosztottságban - részletek
Szerző: Ludassy Mária
A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete - részletek
Szerző: Schuller Gabriella
Az úttörők. Magyar nőtörténeti arcképcsarnok - részletek
Szerző: Litván György
Koalíciós közjáték, 1945–1948 - részletek
Szerző: Beck Tibor
A magyar bortermelő lelki alkata - részletek
Szerző: Hajnal István
Mohamed, a próféta. Az iszlám születése - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek
Szerző: Soós Viktor Attila
Az egyházpolitika és azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 után - részletek
Szerző: Köbel Szilvia
Szocialista főkegyúri jog - részletek