2018. április 20.

Folyóirat rendelés

2011 / 03-04
19. század - A Bethlen család

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Tamás Edit: Bethlenek. A bethleni Bethlen-család | részletek

A középkortól a II. világháború időszakáig Erdély talán legkiterjedtebb családja a Bethlen: katonák, politikusok, diplomaták, tudósok, akik a hazát becsülettel igyekeztek szolgálni. Templomok építése, iskolák alapítása, papok, tanárok, tanulók segítése és támogatása évszázados hagyomány volt körükben. Két különböző eredet? és előnev? Bethlen család ismert a magyar történelemből. Az egyik az iktári Bethleneké - legjelentősebb alakjuk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem volt -, a másik, bethleni Bethleneké - ennek kései sarja volt Bethlen István miniszterelnök. Az alábbiakban ez utóbbi család történetét követjük nyomon.

*

Az Árpád-korban élt ősök története legendákkal van átszőve: Cornes Vilmos lovagtól és Szent István Sarolta nev? testvérétől származtatták magukat. Valójában a család a Becse-Gergely nemzetségből ered, s magyar származású volt. Az oklevelekből kimutatható első ős, Ant (Ont) a 12. század közepén élt. Unokája, Apa (1258-1270) V. István hívei sorába tartozott. Három fia közül Gergely utódok nélkül halt el, Miklóstól eredeztetik magukat az Apafiak, s Jakab volt a bethleni Bethlenek őse.

A Bethlen család ősi birtokai Bethlen és Keresd. Bethlen - a névadó település - az Erdélyi-medence északi részén található, az egykori Szolnok-Doboka megyében. Keresd Nagy-Küküllő vármegye települése. A 13-14. században már jelentős birtokokat uraltak a Szamos és a Küküllő folyó mentén. A családi hagyomány szerint Zsigmond király idejében adományként került birtokukba Bethlenszentmiklós, Doboka, Borgó. Az Albert király idejében élt Gergely kezdte építeni Bethlen várát, befejezésére jó száz év múltán, Bethlen Farkas idejében, az 1540-es években került sor.

A középkorban kialakult Bethlen család több ága kihalt, csupán az 1448-1500 körül élt (IV.) Gergely leszármazottai maradtak életben. Ebből az időből hagyományozódik a család címere: egy koronás kígyó, szájában kereszttel díszített aranyalmát tart. Bethlen falu népe úgy tartja, hogy a falut valaha szorongató óriáskígyónak a képe, amelytől egy bátor páncélos vitéz szabadította meg az ott lakókat.

 

Bethlen családfák | A családfák .pdf formátumban letölthetők itt:

Bethlen családfák | részletek 

 

OnlinePlusz rovatunkban a lapban megjelent cikkhez kapcsolódó kiegészítő tartalmak olvashatók:

Bethlen János (1811–1879) utódai | részletek

Bethlen Sámuel (1663–1708) utódai | részletek

Bethlen II. Elek (1643–1696) ágazata | részletek

Bethlen Ödön (1852–1927) leszármazottai | részletek  

Hahner Péter: Új állam az Újvilágban. Az Amerikai Egyesült Államok | részletek
Hahner Péter: Lengyelország felosztásai | részletek
Hahner Péter: A francia forradalom | részletek
Hahner Péter: Napóleon kora (1799-1815) | részletek
Hahner Péter: A Szent Szövetség-i rendszer. Megújuló nemzetközi kapcsolatok, 1815-1848 | részletek
Hahner Péter: Az 1848-as forradalmak  | részletek
Hahner Péter: Oroszország sajátos útja | részletek
Hahner Péter: Risorgimento. Az egységes Olaszország létrejötte | részletek
Hahner Péter: Az egységes Németország létrejötte | részletek
Hahner Péter: A brit oroszlán százada. A viktoriánus kor | részletek
Hahner Péter: Franciaország a 19. században | részletek
Hahner Péter: Amerika a polgárháború korában | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Szabó Béla
Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái - részletek
Szerző: Pósán László
A középkori lovagi szerelem - részletek
Szerző: Sipos Péter
Állam és hatalom a Horthy-korszakban / Kormány, kormányzó, parlament - részletek
Szerző: Tóth G. Péter
A szegedi nagy boszorkányper, 1728 - részletek
Szerző: Németh István
A kettészakított Németország. Két világrendszer árnyékában - részletek
Szerző: Péter Katalin
Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek