2018. április 20.

Folyóirat rendelés

2017 / 7-8.
Trianon

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Ablonczy Balázs: Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919–1920 | részletek
Révész Tamás: 1918: az erőszak éve. Fegyelem és lázadás a hadseregben az első világháború végétől a Tanácsköztársaság kikiáltásáig | részletek
Ablonczy Balázs – Zahorán Csaba: Rúzs és bocskor. Román–magyar történetek 1919-ben | részletek
Ablonczy Balázs: Románia titkos fegyvere | részletek
Bódy Zsombor: Vér és kenyér. Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon | részletek
Ablonczy Balázs: Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról | részletek
Nagy Szabolcs: A Székely Hadosztály | részletek
Szűts István Gergely: Elűzöttek. Menekültek, optánsok és vagonlakók | részletek
Győri Róbert: A területi revízió tudományos érvei. A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett | részletek
Estók János: Mi veszett oda a nagy háborúval és Trianonnal? Magyarország gazdasága 1914-ben | részletek
Kubassek János: Mit veszített Magyarország Trianonban? | részletek
Fodor János: Impériumváltás Erdélyben | részletek
Sebők László: Kettévágott települések. Komárom, Sátoraljaújhely, Szabadka | részletek
Krisch András: Az elveszett Őrvidék. Nyugat-Magyarország elcsatolása az első világháború után | részletek
Válogatás a két háború közötti magyarországi pártprogramokból, 1919–1944 | részletek
Ujváry Gábor: A békekötés és a magyar történetírás. „Trianon elítélésében és a revízió kívánságában mindnyájan egyek vagyunk” | részletek
Gali Máté: Egy művelt konzervatív gondolkodó Trianonról. Berzeviczy Albert és a revízió | részletek
Hahner Péter: A bécsi kongresszus | részletek
Magyarics Tamás: Háború és béke. Fordulatok Woodrow Wilson amerikai elnök gondolkodásában | részletek
Németh István: Versailles. A diktált béke | részletek
Kövecsi–Oláh Péter: Sevres-től Lausanne-ig. Törökország harca a békediktátum ellen | részletek
Jeszenszky Géza: Elmaradt lehetőségek 1943 őszén. Reflexió a Rubicon 2017/5., Kállay-számára | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Draveczky Balázs
Krúdy Gyula a borról - részletek
Szerző: Mezey Barna
A modern állam születése - részletek
Szerző: Csoma Zsigmond
Bor és borászat a Kárpát-medencében - részletek
Szerző: Tóth István György
Csángó hétköznapok a 17. században. Tudósítás a külső magyarokról - részletek
Szerző: Péntek Rita
Horthy István kormányzóhelyettessé választása. Az utódlás kérdése - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
A szalon és az utca. Párizs 1789 előestéjén - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek