2017. március 28.

Folyóirat rendelés

2015 / 4.
Hóman Bálint

Megrendelés | Tartalom | Bezárás |


Tartalom

Szerencsés Károly: Volt-e esélye Magyarországnak a demokráciára 1945-ben? Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejötte és lehetőségei | részletek


Kolontári Attila: A felszabadítás-teória születése. A szovjet propaganda Magyarországról 1945 | részletek


Glavanovics Andrea: Tehetetlen szemlélők. Brit diplomáciai jelentések és a brit sajtó tudósításai Magyarországról 1945-ben | részletek


Baráth Magdolna: Nincs külön nemzeti út. Magyarország betagolása a szovjet rendszerbe | részletek


Erdmann Gyula: Szörnyű évek. A tulajdonos parasztság megtörése | részletek


Ujváry Gábor: Hóman Bálint rehabilitálása | részletek

2015. március 6-án a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, jogerős döntésében bűncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint egykori vallás- és közoktatásügyi minisztert a háborús bűntett vádja alól, s egyben hatályon kívül helyezte az ellene 1946-ban meghozott népbírósági ítéleteket. A Népbíróságok Országos Tanácsának másodfokú - jogerős - határozatának egyedüli vádpontja az volt, hogy Hóman részt vett azon a rendkívüli minisztertanácsi ülésen, amely 1941. július 26-án Hóman támogató szavazatával kimondta a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval. Ezzel pedig az 1945. évi VII. tc. 11. §-ának 1. pontja alapján "a háborúnak Magyarországra való kiterjedését vagy Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történt belesodródását vezető állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elősegítette".  Hóman népbírósági perének menetét Ujváry Gábor már részletesen bemutatta a Rubicon 2011/7. számában. Szerzőnk - a perújrafelvételi eljárás kirendelt történész szakértője - ezúttal a rehabilitációhoz vezető érveket, s azok történeti hátterét vázolja fel.

1. Kényszerű németbarátság
2. Hadiállapot a Szovjetunióval
3. Hóman antiszemitizmusa
4. A német megszállás után
5. Perének további vádpontjai
6. Kizárása az Akadémiáról

Keretesek:
Ne akarjunk németebbek lenni a németnél. Hóman helyzetértékelése (1942. március)
A történetírás nemzeti jellegéről.
Hóman Bálint magyar történelmi társulati elnöki megnyitó beszédéből (1943)
Hóman levele Edmund Veesenmayernek (1944. március 27.)
Angolbarát - németbarát. Hóman Bálint feljegyzése (1945. május 20.)
Tanúvallomások Hóman perében (1946. március)
Hóman Bálint utolsó levele a börtönből (1950. február 27.)
Kosáry Domokos Hómanról (2003)
A per kronológiájaZinner Tibor: Az 1945-1950 közötti magyar népbíráskodásról | részletek


Bertényi Iván: A "Szálasi-címer" | részletek


Szende László: Egy hajdanvolt polihisztor. 200 éve született Rómer Flóris | részletek


Kincstár - A Rubicon archívuma
Onlineplusz - A Rubicon melléklete

Add a Facebook-hoz
Leggyakoribb címkék:
Nőtörténet (105) | Alkotmány (58) | Horthy-kor (42) | Közjogi (31) | Államtörténet (30) | Európa (29) | Béke (24) | Habsburg (22) | Középkor (18) | Prostitúció (18) | Igazságszolgáltatás (16) | Ókor (14) | Gender (14) | Erdély (13) | Trianon (13) | 1848-49 (12) |
Legnépszerűbb címkék:
Nőtörténet (105) | Horthy-kor (42) | Prostitúció (18) | Államtörténet (30) | Alkotmány (58) | Középkor (18) | Habsburg (22) | Ókor (14) | Trianon (13) | Európa (29) | Közjogi (31) | Erdély (13) | Igazságszolgáltatás (16) | Gender (14) | Osztrák–Magyar Monarchia (10) | Béke (24) |

Kiadja a Rubicon-Ház Bt. | Felelős kiadó: Rácz Árpád | 1161 Budapest, Sándor u. 60. | Telefon: 402-1848 | Fax: 402-1849
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Kivitelezés: Civertan Bt.