2018. március 23.

Folyóirat rendelés

2015 / 4.
Hóman Bálint

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Szerencsés Károly: Volt-e esélye Magyarországnak a demokráciára 1945-ben? Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejötte és lehetőségei | részletek
Kolontári Attila: A felszabadítás-teória születése. A szovjet propaganda Magyarországról 1945 | részletek
Glavanovics Andrea: Tehetetlen szemlélők. Brit diplomáciai jelentések és a brit sajtó tudósításai Magyarországról 1945-ben | részletek
Baráth Magdolna: Nincs külön nemzeti út. Magyarország betagolása a szovjet rendszerbe | részletek
Erdmann Gyula: Szörnyű évek. A tulajdonos parasztság megtörése | részletek
Ujváry Gábor: Hóman Bálint rehabilitálása | részletek

2015. március 6-án a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, jogerős döntésében bűncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint egykori vallás- és közoktatásügyi minisztert a háborús bűntett vádja alól, s egyben hatályon kívül helyezte az ellene 1946-ban meghozott népbírósági ítéleteket. A Népbíróságok Országos Tanácsának másodfokú - jogerős - határozatának egyedüli vádpontja az volt, hogy Hóman részt vett azon a rendkívüli minisztertanácsi ülésen, amely 1941. július 26-án Hóman támogató szavazatával kimondta a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval. Ezzel pedig az 1945. évi VII. tc. 11. §-ának 1. pontja alapján "a háborúnak Magyarországra való kiterjedését vagy Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történt belesodródását vezető állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elősegítette".  Hóman népbírósági perének menetét Ujváry Gábor már részletesen bemutatta a Rubicon 2011/7. számában. Szerzőnk - a perújrafelvételi eljárás kirendelt történész szakértője - ezúttal a rehabilitációhoz vezető érveket, s azok történeti hátterét vázolja fel.

1. Kényszerű németbarátság
2. Hadiállapot a Szovjetunióval
3. Hóman antiszemitizmusa
4. A német megszállás után
5. Perének további vádpontjai
6. Kizárása az Akadémiáról

Keretesek:
Ne akarjunk németebbek lenni a németnél. Hóman helyzetértékelése (1942. március)
A történetírás nemzeti jellegéről.
Hóman Bálint magyar történelmi társulati elnöki megnyitó beszédéből (1943)
Hóman levele Edmund Veesenmayernek (1944. március 27.)
Angolbarát - németbarát. Hóman Bálint feljegyzése (1945. május 20.)
Tanúvallomások Hóman perében (1946. március)
Hóman Bálint utolsó levele a börtönből (1950. február 27.)
Kosáry Domokos Hómanról (2003)
A per kronológiája

Zinner Tibor: Az 1945-1950 közötti magyar népbíráskodásról | részletek
Bertényi Iván: A "Szálasi-címer" | részletek
Szende László: Egy hajdanvolt polihisztor. 200 éve született Rómer Flóris | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Forrai Judit
A bujakór története - részletek
Szerző: Köpeczi Béla
A felvilágosodás Európája - részletek
Szerző: Nagy Károly
Az államok közötti határok - részletek
Szerző: Kristóf Ildikó
Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben - részletek
Szerző: Losoncz Miklós
Az Európai Unió - részletek
Szerző: Rácz Árpád - Beszélgetés Varga László történésszel
Tisztul a kép. Forradalom - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek