2018. március 17.

Folyóirat rendelés

2004 / 11
Kik voltak a nyilasok?

Tartalom | Kritikák | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Ungváry Krisztián: Kik voltak a nyilasok? - Egy szocialista tömegpárt | részletek
Az 1945 utáni pártállami történetírás az 1945 előtti korszakot "ellenforradalminak" nevezte és egyenes vonalat húzott az 1919-es ellenforradalom, a Horthy-rendszer, valamint az 1944-es nyilas hatalomátvétel között. Ez a meghatározás rendelkezik némi racionális maggal, igaz, nem abban az értelemben, ahogyan a kommunista történetírás ezt feltételezte. A Horthy-rendszer csakugyan "ellenforradalmi", ha figyelembe vesszük, hogy a nyilas mozgalom és a szélsőjobboldal egyértelműen forradalmár társadalmi követelésekkel állott elő és szét kívánta zúzni a királyi Magyarország társadalmi viszonyait. Ernst Nolte, a fasizmuskutatás nemzetközi tekintélyű történésze A fasizmus kora című, először 1963-ban megjelentetett és nemrégiben magyarul is kiadott művében a fasizmust mint a kapitalista átalakulásra adott reakciót jellemezte, hasonlóan a szélsőbaloldali, kommunista társadalommegváltó tervekhez. Nolte tézise azóta számos történészt inspirált további kutatásokra, amelyek bolsevizmus és nemzetiszocializmus egymáshoz való viszonyát is vizsgálták. Az alábbi írás nemcsak a magyar szélsőjobb történetéhez, hanem Nolte téziseihez és a két totális diktatúra jobb megértéséhez is érdekes adalékokkal szolgál.
Fekete lexikon - 43 nyilas életút | részletek
Kovács Tamás: Nyilas rendvédelem 1944-1945-ben | részletek
Szita Szabolcs: Üldöztetés és embermentés  | részletek
Tabajdi Gábor: Duna-parti gyilkosságok, 1944-1945 | részletek
Reuveni Sári: Igaz Emberek a vészkorszakban Magyarországon | részletek
Vonyó József: Össze nem növő gyökerek - Jobboldali radikalizmus Magyarországon a hungarizmus előtt | részletek
Marjanucz László: Szélsőjobboldali mozgalmak a Dél-Alföldön | részletek
Romsics Ignác: A magyar arisztokrácia és a szélsőjobboldal a Horthy-korszakban | részletek
Püski Levente: A bethleni konszolidáció és a zsidókérdés | részletek
Ormos Mária: A szélsőjobboldaliságról | részletek
Romsics Gergely: A magyar történelem völkisch ábrázolásai - Hogyan alakult a hazai szélsőjobboldal történeti diskurzusa a Horthy-korszak végén? | részletek
Paksa Rudolf: Az Új Európa | részletek
H. Balázs Éva: Búcsú Sahin-Tóth Pétertől | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: Pető Andrea
Zoja, a Szovjetunió hőse - részletek
Szerző: Gerő András
Szabadelvűség és konzervativizmus - részletek
Szerző: Mód László-Simon András
A szőlővédőszentek tisztelete - részletek
Szerző: F. Dózsa Katalin
Királynék díszmagyarban. Magyar női díszruhák - részletek

Szerző: Katona Tamás
Március titka - részletek

Szerző: Péntek Rita
Horthy István kormányzóhelyettessé választása. Az utódlás kérdése - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek