2018. április 20.

Folyóirat rendelés

2018 / 3-4.
Vármegyék

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Horváth Attila: A nemesi vármegye. Az alkotmányosság védőbástyája | részletek
Zsoldos Attila: A királyi vármegye az Árpád-kori Magyarországon | részletek
Reisz T. Csaba: Róth Miksa címeres üvegablakai a Bécsi kapu téri levéltári palotában | részletek
Zsoldos Attila: A királyi megye átalakulásának kezdetei. A kehidai oklevél | részletek
Tringli István: Megyék a késő középkorban | részletek
Pálosfalvi Tamás: Bánok és bánságok a középkori Magyarországon | részletek
Varga Szabolcs: Bánok a kora újkorban. Draskovichok, Erdődyek, Zrínyiek | részletek
Zsoldos Attila: Szepes. Egy sajátos megyeszerveződés | részletek
Szende László: Amikor egy királynak sűrgősen pénzre van szüksége. A szepességi városok elzálogosítása | részletek
Oborni Teréz: Vármegyék és székek Erdélyben | részletek
Varga Zs. András: A székely autonómia hagyománya | részletek
Papp Klára: Partium. A királyság és a fejedelemség határán hányódó vármegyék | részletek
Nyakas Miklós: A Hajdúkerület | részletek
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun önkormányzat, 1239–1876 | részletek
H. Németh István: Szabad királyi városok. A polgári önkormányzat kezdetei Magyarországon | részletek
Dominkovits Péter: Sopron vármegye. Rendi jogok védelme – központi törekvések végrehajtása. A 16–17. századi magyar megye funkciói | részletek
Nagy János: Vármegyei követek a 18. századi országgyűléseken. A bene possessionati felemelkedése | részletek
Papp László: A törvényhatósági rendszer. A rendi dualizmustól a dualizmus rendjéig. Megyereform 1870-ben | részletek
Stipta István: Változó vármegyerendszer, 1876–1941 | részletek
Horváth Attila: 19 megye. Megyerendezés 1950-ben | részletek
Sipos András: Nagy-Budapest létrehozása. A második városegyesítés | részletek
Soós István: Corpus separatum. Fiume inkorporációja a Magyar Királyságba | részletek
Ordasi Ágnes: Magyarország tengeri kapuja. Fiume | részletek
Hamerli Petra: Fiume vagy halál. Gabriele d’Annunzio fiumei kalandja | részletek
Ablonczy Balázs: A kikötő lakói. Fiumei magyarok a két világháború között | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: F. Dózsa Katalin
Királynék díszmagyarban. Magyar női díszruhák - részletek
Szerző: George L. Mosse
A macsó imázsa. A modern férfieszmény kialakulása - részletek
Szerző: Bak Borbála
Az osztrák császári középcímer - részletek
Szerző: Beck Tibor
A filoxéra pusztítása  - részletek
Szerző: Lafferton Emese
A bukott nő a viktoriánus képzeletvilágban - részletek
Szerző: Gergely András
Az 1867-es kiegyezés - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Dr. Kovács Zoltán
A köz szolgálatában - részletek
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek