2018. február 18.

Folyóirat rendelés

2016 / 10-11.
Végzetes sorsok

Tartalom | Terméklista | Termék adatlap |

Tartalom

Földváryné Kiss Réka – M. Kiss Sándor – Szekér Nóra: 56-os portrék. Végzetes sorsok a forradalomból | részletek
Kahler Frigyes: Egy vallatás anatómiája. Brusznyai Árpád a vizsgálótisztek előtt | részletek
Drucza Attila – Szekér Nóra: Dudás József. A megtorlás első áldozata | részletek
Galambos István: Iván Kovács László. A Corvin közi felkelők parancsnoka | részletek
László Dávid: Nickelsburg László. A Baross tér vezére | részletek
Nagymihály Zoltán: Szigethy Attila. „Két pogány közt egy hazáért” | részletek
Erdős Kristóf: Gulyás Lajos. Az egyetlen egyházi személy, akit jogerős bírósági ítélettel végeztek ki | részletek
Müller Gabriella: Péch Géza | részletek
Kávássy János Előd: Rajki Márton. A munkaszolgálattól a bitófáig | részletek
Borvendég Zsuzsanna: Tumbász Ákos útja az akasztófáig. „Ők már nem élnek, csupán az emlékük...” | részletek
Halmy Kund: Balvégzet. Mecséri János ezredes története | részletek
Taródiné Cseszka Éva: Nagyéri Károly. Sztálinváros furcsa parancsnoka | részletek
Hajagos Csaba: Túri Mihály kálváriája. 15 évig ártatlanul bezárva | részletek
Földváryné Kiss Réka: Kardos László | részletek
Riba András László: Jónás Pál | részletek
Németh István: 1956 – A lázadás éve. Földindulás világszerte | részletek
Farkas Lajos: A titkos brioni találkozó | részletek
Kincstár I A Rubicon archívuma
Szerző: F. Dózsa Katalin
A női viselet reformja a századfordulón - részletek
Szerző: Mezey Barna
Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében az 1848 előtti Magyarországon - részletek
Szerző: Hudi József
Betyárvilág Magyarországon. Bűnözés és társadalom a reformkorban - részletek
Szerző: Kovács Mária
A nemzeti önrendelkezés csapdája - részletek
Szerző: Komoróczy Géza
Rendszerváltás - történelemtanítás - részletek
Szerző: Litván György
Koalíciós közjáték, 1945–1948 - részletek
Onlineplusz I A Rubicon melléklete
Szerző: Zinner Tibor
Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni - részletek
Szerző: Kovács Kálmán Árpád
Lónyay Menyhért - részletek
Szerző: Erdős Márton
Egy történeti alternatíva kérdéséről. Kállay Miklós és az 1943-as olasz fordulat, nemzetközi összefüggésrendszerben - részletek
Szerző: Hollósi Gábor VERITAS Történetkutató Intézet
A Kállay-kormány „nagy” mezőgazdasági törvénye - részletek
Szerző: Sáringer János
Emberek és sorsok. Kállay Miklós és ifj. Horthy Miklós - részletek
Szerző: Vörös Géza
Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban - részletek